Факултет "Приложна информатика и статистика"

Членове на Катедра „Информационни технологии и комуникации“ участват в международен проект „DIFME: Дигитална интернационализация и умения за финансова грамотност за микропредприемачи“

Членове на Катедра „Информационни технологии и комуникации“ участват в международен проект „DIFME: Дигитална интернационализация и умения за финансова грамотност за микропредприемачи“

3.7.2020 г. 15:40:10 ч.

Победителите в Националното състезание по приложна информатика и статистика получиха своите сертификати

Победителите в Националното състезание по приложна информатика и статистика получиха своите сертификати

6.3.2020 г. 16:54:23 ч.

Бакалаврите и магистрите от специалност „Статистика и иконометрия“ получиха дипломите си

Бакалаврите и магистрите от специалност „Статистика и иконометрия“ получиха дипломите си

5.12.2019 г. 16:39:34 ч.

Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра "Информационни технологии и комуникации"

Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра "Информационни технологии и комуникации"

22.11.2019 г. 12:10:32 ч.

Международна научна конференция „Новите информационни технологии и Големите данни: възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“

Международна научна конференция „Новите информационни технологии и Големите данни: възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“

17.6.2019 г. 11:15:25 ч.

Сертификати за победителите в Националното състезание по приложна информатика

Сертификати за победителите в Националното състезание по приложна информатика

9.4.2019 г. 19:28:54 ч.