Факултет "Приложна информатика и статистика"

Конкурс за стипендии на фондация "Атанас Буров"

вторник, 27 октомври 2015 12:43 /
Начало:
Край:
петък, 30 октомври 2015
Място:
Подробности:

Начало:

Край:петък, 30 октомври 2015 17:00

Място:

Подробности:

Конкурс за стипендии за академичната 2015-2016 г.

Стипендията е в размер на 250 лева месечно и се изплаща за деветте учебни месеца.
Право на участие имат студенти, които се обучават в:
- редовна форма по икономически специалности във висши училища в България;
- имат завършен най-малко ІІІ курс;
- успех от цялото следване не по-малко от много добър (5.00).

До 30 октомври 2015 г. кандидатите представят:
1. Информационна карта (може да бъде изтеглена от сайта на фондацията www.atanasburov.org, секция „Конкурси”, „Конкурс за стипендии „Буров“)
2. Уверение за записан зимен семестър на учебната 2015/2016г. с посочен в него общ успех от следването или академична справка;

Документите се изпращат по пощата на адрес: София 1000 , бул. „Фритьоф Нансен” № 9, ОББ, за фондация “Атанас Буров”, за конкурса за стипендии “Атанас Буров”.
Документи, изпратени по електронна поща, няма да бъдат приемани.
Краен срок за получаване на документите – 17.00 ч. на 30 октомври 2015 г.

В периода 10-30  ноември 2015 г. кандидатите ще положат тест и с тях ще се проведе събеседване във Варна, Свищов и София. За дата, час и място на събеседването, кандидатите ще бъдат уведомени по електронна поща.

Одобрените за стипендия кандидати ще бъдат обявени на www.atanasburov.org, секция „Конкурси” след 10 декември 2015 г.

За допълнителна информация на тел: 02-811 3633; 02-811 3634 или на fnburov@ubb.bg