Факултет "Приложна информатика и статистика"

Национална научна конференция „Насоки и проблеми на приложението на статистиката, информационните технологии и математиката в социално-икономическата област“

събота, 02 декември 2017 0:00

„Насоки и проблеми на приложението на статистиката, информационните технологии и математиката в социално-икономическата област“ беше темата на националната научна конференция, която се проведе в университета. Форумът, посветен на 100-годишнината от рождението на проф. Стефан Станев и проф. Венец Цонев, беше организиран от факултет „Приложна информатика и статистика“.

В голямата конферентна зала

Форумите на трите катедри от факултет „Приложна информатика и статистика“ са издържани в синтезиран изказ, проблемите се излагат стегнато и ясно, прави се анализ и се привеждат точни данни, заяви проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, и пожела резултатна работа на участниците в научния форум.

Проф. Гоев (в средата) приветства участниците в конференцията

Проф. Гоев говори и за делото на големите учени, ерудити и учители на няколко поколения проф. Станев и проф. Цонев.

По време на форума

Такива форуми, с обмен на идеи и опит, дават тласък на науката и практиката, подчерта д-р Богдан Богданов, зам.-председател на Националния статистически институт, и открои големите заслуги за статистиката на проф. Станев и проф. Цонев.

Д-р Богданов и проф. Стефанова

Това е втората конференция на нашия факултет, посочи проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет „Приложна информатика и статистика“, поздрави катедра „Статистика и иконометрия“  - водещата в организирането на форума - за тесните й връзки с бизнеса, и се спря на традициите и приемствеността в „семейството“ на трите катедри. Информационните технологии променят бъдещата роля на човека в дигиталното общество, затова трябва и нашите студенти да са водещи в областта, изтъкна проф. Стефанова.

Тук сме хора от различни поколения, обединени от любовта към статистиката, посочи проф. д-р Веселка Павлова, ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“, и конкретизира, че конференцията има специална секция за докторанти и студенти.

Проф. Павлова, гл. ас. д-р Атанас Атанасов, подератор на форума, и доц. Микренска (отдясно на ляво)

Доц. д-р Мая Микренска, ръководител на катедра „Математика“, пожела успех на форума и напомни, че математиката е фундаментът на много науки.

Пленарните доклади на проф. Веселка Павлова и доц. д-р Тодор Къналиев от катедра „Статистика и иконометрия“ бяха посветени на забележителния творчески път на проф. Стефан Станев и проф. Венец Цонев.

Участници в научната конференция

Работата на форума беше организирана в пет секции, в които участниците дискутираха по различни проблеми при приложението на информационните технологии, статистиката и математиката в социално-икономическата област.

Галерия снимки от Национална научна конференция „Насоки и проблеми на приложението на статистиката ...