Факултет "Приложна информатика и статистика"

Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра "Статистика и иконометрия"

сряда, 05 декември 2018 0:00

В зала „Тържествена“ се състоя връчването на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалност  „Статистика и иконометрия".

Това не е краят на вашето обучение. Предстои ви един непрекъснат процес на учене. Образованието прави човека. Със знанията, които получихте, ще бъдете високо ценени, където и да отидете. Пожелавам ви да влезете в групата на богатите хора, които се занимават със статистическа дейност, заяви проф. д-р Валентин Гоев, заместник-ректор по научноизследователската дейност и ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“.

Проф. д-р Валентин Гоев

Проф. Гоев съобщи, че двамата най-добри студенти в четвърти курс ще получат стипендии, осигурени от г-н Стамен Тасев, бизнесмен и статистик. Те са в памет на неговия баща Станой Тасев, бивш председател на Националния статистически институт (НСИ).

Вие, младите статистици, трябва да излезете от университета с твърдата увереност, че статистиката може да даде отговор на много въпроси от различни области на обществено-политическия и културния живот. Спазвайте основните принципи на статистическата дейност – професионална независимост, безпристрастност, обективност и надеждност. Това ще ви направи добри професионалисти, посъветва абсолвентите г-н Цветан Нанов, главен секретар на НСИ.

Г-н Цветан Нанов

Ако човек спре да се занимава със статистическа дейност, той губи своята квалификация. Нашата професионална област се развива много бързо и от нас се иска непрекъснато да научаваме нови неща. Не спирайте да се развивате, пожела на випускниците доц. д-р Венелин Бошнаков, научен секретар на катедрата.

Доц. д-р Венелин Бошнаков

Доц. д-р Александър Найденов поздрави дипломантите и ги прикани да кандидатстват в докторските програми към катедрата.

Доц. д-р Александър Найденов

Надявам се всеки от вас да намери своя професионален път и много ще се радвам, ако той е свързан със статистиката, каза доц. д-р Екатерина Тошева, преподавател в катедрата и директор на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели.

Доц. д-р Екатерина Тошева

Галерия снимки от Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра "Статистика и иконометрия" ...