Факултет "Приложна информатика и статистика"

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА И СТАТИСТИКА ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 12 КЛАС

четвъртък, 29 януари 2015 16:14

21.02.2015 ще се проведе първото НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА И СТАТИСТИКА, ОРГАНИЗИРАНО ОТ УНСС И НТБГ

Състезанието е предназначено за ученици от XII клас на професионалните гимназии по икономика.


Състезанието предоставя възможност за творческа изява на ученици със задълбочени знания и формирани практически умения в областта на статистиката, информатиката и информационните технологии, осигурява плавен преход на учениците от средното във висшето училище чрез балансиране на изискванията на изхода и входа.

Пълен регламент на състезанието

Галерия снимки от НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА И СТАТИСТИКА ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 12 КЛАС ...