Факултет "Приложна информатика и статистика"

Пета международна конференция „Приложение на информационните и комуникационните технологии и статистиката в икономиката и образованието“

понеделник, 16 ноември 2015 15:03

Разглеждате снимки от Пета международна конференция „Приложение на информационните и комуникационните технологии и статистиката в икономиката и образованието“

Вижте пълен текст на Пета международна конференция „Приложение на информационните и комуникационните технологии и статистиката в икономиката и образованието“

Пета международна конференция на тема: „Приложение на информационните и комуникационните технологии и статистиката в икономиката и образованието (ICAICTSEE – 2015)“ започна работа в университета. На откриването на двудневния форум в голямата конферентна зала присъстваха проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор на УНСС и ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“, проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет „Приложна информатика и статистика“ и ръководител на катедра „Информационни технологии и комуникации“, проф. д-р Димитър Велев от катедра „Информационни технологии и комуникации“, председател на Организационния комитет на конференцията, проф. д.м.н. Николай Божинов, ръководител на катедра „Математика“, доц. д-р Росен Кирилов, зам.-директор и ръководител на Специализирано звено за практическо обучение. 

Пета международна конференция на тема: „Приложение на информационните и комуникационните технологии и статистиката в икономиката и образованието (ICAICTSEE – 2015)“ започна работа в университета. На откриването на двудневния форум в голямата конферентна зала присъстваха проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор на УНСС и ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“, проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет „Приложна информатика и статистика“ и ръководител на катедра „Информационни технологии и комуникации“, проф. д-р Димитър Велев от катедра „Информационни технологии и комуникации“, председател на Организационния комитет на конференцията, проф. д.м.н. Николай Божинов, ръководител на катедра „Математика“, доц. д-р Росен Кирилов, зам.-директор и ръководител на Специализирано звено за практическо обучение. 

Страница:
Прикачени файлове:

image/jpeg 274ec_PS1.jpg - 483 KB

Галерия снимки от Пета международна конференция „Приложение на информационните и комуникационните  ...