Факултет "Приложна информатика и статистика"

Обновено: понеделник, 19 юни 2017 17:13

Научна дейност

Факултет "Приложна информатика и статистика/ Научна дейност

Конкурси за хабилитации;Защити на докторски дисертации; Нови преподаватели; Спечелени конкурси

Научни форуми, организирани от факултет "Приложна информатика и статистика"; Участия на преподаватели в конференции и научни прояви.

Научно-изследователски проекти в областите на информационните технологии и статитстиката - университетски, национални, международни. Конкурсни сесии, отворени проекти, резултати от проекти

Статии; Монографии; Учебници; Учебни помагала