Факултет "Приложна информатика и статистика"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: понеделник, 27 март 2017 23:39

Бюлетин

Бюлетин

Факултет "Приложна информатика и статистика публикува ежемесечен бюлетин с най-интересните достижения на преподавателите във факултет в областта на науката и образованието .