Факултет "Приложна информатика и статистика"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 23 февруари 2012 9:52

Научни публикации

  • Публикувана статия в българско научно списание - 14 бр. статии;
  • Публикувана статия в международно списание в ред. колегия - 15 бр. статии;
  • Публикувана статия в международно/българско списание с импакт фактор - 16 бр. статии;
  • Публикувана студия (глава от книга) - 17 бр. студии;
  • Публикувана монография (книга) - 18 бр. монографии.