Факултет "Приложна информатика и статистика"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 23 февруари 2012 9:54

Научни конференции

  • Участие с доклад/постер в университетски / национален / международен научен форум - 20 бр. участия;
  • Участие с доклад /постер в официален научен форум в международна организация - 21 бр. участия;
  • Участие с покана за доклад/постер в университетски  национален / международен научен форум - 22 бр. участия.