Резултати от търсене за Икономика на съобщенията

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

14 results found
Магистърска програма "Икономика на съобщенията" 29.6.2014 г. ... дисциплини Разработка на магистърска теза Правила за защита на магистърска теза Теми за магистърска теза Дати и ...
ОКС "Бакалавър" специалност "Икономика на съобщенията" 13.11.2014 г. ... в 3 курс Изучавани дисциплини Обучение в 4 курс Изучавани дисциплини Избор на специализация Дипломиране Правила за провеждане на държавен изпит Конспект за държавен изпит Теми за дипломен проект Дати и ...
Специалности 28.8.2012 г. ... на съобщенията     Х               Икономика на отбраната  и ...
Специалности 28.8.2012 г. ... 2. Икономика на съобщенията (Economics of Communications)             3. Статистика и иконометрия  (Statistics and Econometrics) - Поднаправление „Икономика с чуждоезиково ...
Специалности 28.8.2012 г. ... 2. Икономика на съобщенията (Economics of Communications)             3. Статистика и иконометрия  (Statistics and Econometrics) - Поднаправление „Икономика с чуждоезиково ...
Икономика на съобщенията 23.2.2012 г. ... изпити в специалност "Икономика на съобщенията" се провеждат според правилата за организиране и провеждане на държавни изпити в ...
Архив на международни конференции и срещи с партньорски организации, чиито организатор и домакин е УНСС 9.2.2012 г. ... от създаването на специалност Икономика на съобщенията  -  7 – 8.10. 2010 г.; Юбилейна международна научна конференция на тема:„Политологията като наука и академична дисциплина в България: състояние, проблеми и перспективи”, 05.11.2010 г.; Първа ...
Направления и поднаправления 9.4.2012 г. ... .8.5.3. "Икономика на съобщенията"     СПИСЪК  НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ЗА  ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В УНСС ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ № по ...
История 26.7.2018 г. ... по две специалности - "Бизнес информатика" и "Икономика на съобщенията". Ръководител на катедрата е – проф. д.ик.н. Валентин Кисимов (2008 - 2016). 2016 Ръководител на катедрата е проф.Камелия Стефанова (2016 - ) ...
История 23.3.2017 г. ... на информацията” за специалност “Икономика на съобщенията”. Катедрата е осигурявала методическото ръководство на студентите, участващи в математическите олимпиади между висшите училища, при което студентите от УНСС са се класирали в първите места. Понастоящем катедрата ...
За катедрата 14.11.2015 г. ... на бившите вече катедри "Информатика" и "Икономика на съобщенията". Ръководител на катедра от 2008 до юни 2015 е проф. Валентин Кисимов. От учебната 2015/2016 година ръководител на катедрата е проф. Камелия Стефанова. Катедра "Информационни технологиии и комуникации" обучава студенти ...
За катедрата 30.10.2018 г. ... на информацията” за специалност “Икономика на съобщенията”. Катедрата осигурява методическото ръководство на студентите, участващи в математическите олимпиади между висшите училища. Студентите от УНСС са се класирали в първите места. Понастоящем катедрата наброява 10 ...
Специалности 11.7.2013 г. ... информация за учебния план   Специалност “Икономика на съобщенията” ОКС "Бакалавър" Квалификационна характеристика Обобщена информация за учебния план   Специалност “Икономика на съобщенията” ОКС "Магистър" Квалификационна характеристика Обобщена информация за ...
Бъдещи студенти 6.3.2014 г. ... "Бизнес информатика" и "Икономика на съобщенията". И двете специалности са в поднаправление "Приложна информатика, комуникации и иконометрия" и се избират от студентите в 3 курс. Катедрата предлага обучение по специалност "Бизнес ...

Събития

12 results found
Рецензенти на магистърски тези спец. "Икономика на съобщенията" 1.7.2014 г. ... е разпределението по рецензенти на магистърски тези специалност "Икономикна на съобщенията". ...
Въпросник за държавен изпит спец. "Икономика на съобщенията" 13.6.2014 г. ... за държавен изпит спец. "Икономика на съобщенията" може да бъде получен от студентите в катедра "Информационни технологии и комуникации" ...
Дипломи за студентите от „Икономика на съобщенията” 29.11.2013 г. ... и магистри от специалност “Икономика на съобщенията” получиха дипломите си в зала „Тържествена“. На официалната церемония присъстваха зам.-ректорът по електронизацията проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, доц. д-р Евангелий Андронов от катедра "Информационни ...
Определена е дата за държавен изпит за специалност "Икономика на съобщенията", ОКС "Бакалавър" 23.11.2013 г. ... изпит за специалност "Икономика на съобщенията", ОКС "Бакалавър" ще се проведе на 06.03.2014г ...
Защита на магистърска теза за специалност "Икономика на съобщенията". 19.8.2013 г. ... ще се проведе на 16.09.2013 г. от 8.00 ч. Краен срок за предаване на дипломните работи - 26.08.2013 г ...
Държавен изпит за специалност "Икономика на съобщенията" за ОКС "Бакалавър". 19.8.2013 г. ... изпит ще се проведе на 16.09.2013 г. от 8.00 ч ...
Защитата на магистърска теза на специалност “Икономика на съобщенията” 31.5.2013 г. ... теза на студентите от специалност “Икономика на съобщенията” ще се проведе на 05.07. 2013 г. от 10.30 ч. Краен срок за предаване на дипломните работи – 24.06.2013 г.  Краен срок за подаване на молби при инспекторите в отдел “Магистър” – 28 ...
Държавен изпит за специалност "Икономика на съобщенията" 31.5.2013 г. ... за специалност “Икономика на съобщенията” ще се проведе на 05.07. 2013 г .от 10.30 ч.  Краен срок за подаване на молби при инспекторите в отдел “Бакалавър” – 28 юни 2013 г ...
Държавен изпит и защита на магистърска теза за специалност "Икономика на съобщенията". 14.1.2013 г. ... теза  за  специалност "Икономика на съобщенията". Краен срок за предаване на дипломни работи за ОКС "МАГИСТЪР"- 08.02.2013 г ...
Официално връчване на ДИПЛОМИ на специалност "Икономика на съобщенията" 7.12.2012 г. ... връчване на дипломите за специалност "Икономика на съобщенията" в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" ...
Информатиката и съобщенията получиха ново подкрепление 21.2.2012 г. ... от специалностите “Бизнес информатика“ и “Икономика на съобщенията”. Днес вие сте на първо място, каза проф. Валентин Кисимов, зам.-ректор на университета и ръководител на катедра „Информационни технологии и комуникации“, адресирайки поздравленията си към дипломантите. Той определи ...
Бакалаври и магистри от факултет “Приложна информатика и статистика” 10.4.2012 г. ... от специалностите “Бизнес информатика”, “Икономика на съобщенията” и “Статистика и иконометрия”, като баш отличниците по традиция се оказаха предимно момичета. Бакалаврите станаха притежатели на първите си дипломи на висшисти и придадоха на тържествената церемонията повече красота и ...

Предстоящо

28 results found
Защита на магистърски тези специалност "Икономика на съобщенията" 10.2.2017 г. ... магистърски тези на специалност "Икономика на съобщенията" ще се проведе на 09.03.2017 от 8.00 часа. Залата и редът на явяване ще се бъде обявен в деня на провеждане. Срок за предаване на магистърски тези 16.02.2017 ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ специалност "Икономика на съобщенията" ОКС "Бакалавър" 12.10.2016 г. ... изпит на специалност "Икономика на съобщенията", ОКС "Бакалавър" ще се проведе както следва: 23.02.2017 от 8.00 часа - ЕЛЕКТРОНЕН ИЗПИТЕН ТЕСТ. Изпитният тест ще се проведе в БИБЛИОТЕКА ...
Условна сесия "Икономика на съобщенията" 30.5.2016 г. ... сесия в периода от 20.06.2016 г. до 26.06.2016 г.   Разходно и бюджетно управление – втора част: Дата: 22.06.2016 г. от 13.00-14.00 часа, зала 2073 Титуляр: проф. д-р  Емил Петров Денчев   Учебна практика:  Дата: 22.06.2016 г. от ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ специалност "Икономика на съобщенията" ОКС "Бакалавър" 26.5.2016 г. ... изпит на специалност "Икономика на съобщенията", ОКС "Бакалавър" ще се проведе както следва: 12.07.2016 от 8.00 часа - ЕЛЕКТРОНЕН ИЗПИТЕН ТЕСТ. Изпитният тест ще се проведе в ИЗПИТЕН ЦЕНТЪР ...
Ликвидационна сесия "Икономика на съобщенията" 20.1.2016 г. ... в съобщенията 05.02.2016 9.00 2073 Икономика и управление на съобщенията – Първа част 05.02.2016 9 ...
Защита на магистърски тези специалност "Икономика на съобщенията" 1.12.2015 г. ... магистърски тези на специалност "Икономика на съобщенията" ще се проведе на 22.02.2016 от 8.00 часа. Залата и редът на явяване ще се бъде обявен в деня на провеждане. Срок за предаване на магистърски тези 08.02.2016 ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ специалност "Икономика на съобщенията" ОКС "Бакалавър" 1.12.2015 г. ... изпит на специалност "Икономика на съобщенията", ОКС "Бакалавър" ще се проведе както следва: 22.02.2016 от 8.00 часа ЕЛЕКТРОНЕН ИЗПИТЕН ТЕСТ. Изпитният тест ще се проведе в ИЗПИТЕН ЦЕНТЪР ...
Връчване на дипломи на завършили студенти магистри от специалност "Икономика на съобщенията" 4.11.2015 г. ... студенти магистри от специалност "Икономика на съобщенията". Всички студенти трябва да посетят съответния инспектор в отдел "Магистри" (първи етаж) в 11.00 часа за подпис. ...
Връчване на дипломи на завършили студенти бакалаври специалност "Икономика на съобщенията" 4.11.2015 г. ... студенти бакалаври от специалност "Икономика на съобщенията". Всички студенти, които трябва да получат дипломи, трябва да се явят в 11ч. в отдел "Бакалавър" за подпис в регистрационна книга ...
Защита на магистърски тези специалност "Икономика на съобщенията" 26.5.2015 г. ... тези на специалност "Икономика на съобщенията" ще се проведе на 17.09.2015 от 8.00 часа. Залата и редът на явяване ще се бъде обявен в деня на провеждане. Срок за предаване на магистърски тези 10.09.2015 ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ специалност "Икономика на съобщенията" ОКС "Бакалавър" 27.7.2015 г. ... изпит на специалност "Икономика на съобщенията", ОКС "Бакалавър" ще се проведе както следва: 17.09.2015 от 8.00 часа ЕЛЕКТРОНЕН ИЗПИТЕН ТЕСТ. Изпитният тест ще се проведе в ИЗПИТЕН ЦЕНТЪР ...
Защита на магистърски тези специалност "Икономика на съобщенията" 1.4.2015 г. ... тези на специалност "Икономика на съобщенията" ще се проведе на 02.07.2015 от 8.00 часа. Залата и редът на явяване ще се бъде обявен в деня на провеждане. Срок за предаване на магистърски тези 10.06.2015 ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ специалност "Икономика на съобщенията" ОКС "Бакалавър" 1.4.2015 г. ... изпит на специалност "Икономика на съобщенията", ОКС "Бакалавър" ще се проведе както следва: 01.07.2015 от 8.00 часа ЕЛЕКТРОНЕН ИЗПИТЕН ТЕСТ. Изпитният тест ще се проведе в ИЗПИТЕН ЦЕНТЪР ...
Защита на магистърски тези специалност "Икономика на съобщенията" 23.1.2015 г. ... тези на специалност "Икономика на съобщенията" ще се проведе на 05.03.2015 от 8.30 часа. Залата и редът на явяване ще се бъде обявен в деня на провеждане. Срок за предаване на магистърски тези 19.02.2015 ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ специалност "Икономика на съобщенията" ОКС "Бакалавър" 23.1.2015 г. ... изпит на специалност "Икономика на съобщенията", ОКС "Бакалавър" ще се проведе както следва: 05.03.2015 от 8.00 часа ЕЛЕКТРОНЕН ИЗПИТЕН ТЕСТ. Изпитният тест ще се проведе в ИЗПИТЕН ЦЕНТЪР ...
Връчване на дипломи на завършили студенти бакалаври специалност "Икономика на съобщенията" 29.10.2014 г. ... бакалаври от специалност "Икономика на съобщенията" ...
Защита на магистърски тези спец. "Икономика на съобщенията" 17.7.2014 г. ... тези на специалност "Икономика на съобщенията" ще се проведе на 19.09.2014 от 9.00 часа. Залата и редът на явяване ще се бъде обявен в деня на провеждане. Срок за предаване на магистърски тези 08.09.2014 ...
Дата за ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ спец. "Икономика на съобщенията" 17.7.2014 г. ... изпит на специалност "Икономика на съобщенията", ОКС "Бакалавър" ще се проведе както следва: 17.09.2014 от 8.00-10.00 часа ЕЛЕКТРОНЕН ИЗПИТЕН ТЕСТ. Изпитният тест ще се проведе в ИЗПИТЕН ЦЕНТЪР ...
Защита на магистърски тези спец. "Икономика на съобщенията" 27.6.2014 г. ... тези на специалност "Икономика на съобщенията" ще се проведе на 3.07. от 14.00 часа. Залата и редът на явяване ще се бъде обявен в деня на провеждане ...
Дата за ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ спец. "Икономика на съобщенията" 23.5.2014 г. ... изпит на специалност "Икономика на съобщенията", ОКС "Бакалавър" ще се проведе на 3.07.2014 от 9.00 часа е Изпитен център. Изпитът е ЕЛЕКТРОНЕН ТЕСТ ...
Въпросник за държавен изпит спец. "Икономика на съобщенията" 22.1.2014 г. ... за държавен изпит спец. "Икономика на съобщенията" може да бъде получен от студентите в катедра "Информационни технологии и комуникации" ...
Държавен изпит за специалност "Икономика на съобшенията", ОКС "Бакалавър" 5.3.2014 г. ... изпит за специалност "Икономика на съобщенията", ОКС "Бакалавър" ще се проведе на 06.03.2014г. от 9.00 ...
Връчване на дипломи на завършили студенти специалност "Икономика на съобщенията" 25.11.2013 г. ... студенти от специалности "Икономика на съобщенията", ОКС "Бакалвър" и ОКС "Магистър" ...
Информация за преддипломен стаж за студенти от специалност "Икономика на съобщенията" 14.10.2013 г. ... от специалност "Икономика на съобщенията", 4 курс могат да получат информация за провеждане на преддипломен стаж от х.ас.Иван Тасов. Координати за връзка с г-н Тасов могат да бъдат получени в катедра "Информационни технологии и ...
"Икономика на съобщенията" - ОКС "Магистър" 20.3.2013 г. ... форма на обучение ...
Дати за Държавен изпит ОКС Бакалавър и защита ОКС Магистър - "Икономика на съобщенията" 2.8.2012 г. ... - специалност "Икономика на съобщенията" - 17.09.2012 г. от 11.30 ч. Дата за защита - ОКС "Магистър" - специалност "Икономика на съобщенията" - 17.09.2012 г. - 11.00 ч. Краен срок за предаване на дипломните работи: 05 ...
Държавен изпит на студенти от ОКС "Бакалавър" на "Икономика на съобщенията" 23.2.2012 г. ... на специалност "Икономика на съобщенията" ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене