Резултати от търсене за Статистика и иконометрия

Университетски подсайтове

Катедра "Статистика и иконометрия"
Катедра "Статистика и иконометрия"

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

57 results found
Зимна условна сесия 22.1.2019 г. ... .2.2019 8.00-9.00 БИБЛ./София/ Катедра Статистика и иконометрия 1. Статистика ДО Хасково  15 10.2.2019 9.00-11.00 Х-во 406 2. Статистически изследвания ДО Хасково 9 10.2.2019 9.00-11.00 Катедра Математика 1. Математика II част ДО Хасково 6 7.2.2019 19 ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по приложна информатика и статистика 2018/2019 уч.г. 19.2.2019 г. ... . д-р- Тодор Калоянов - преподавател в катедра "Статистика и иконометрия" доц. д-р Екатерина Тошева – преподавател в катедра "Статистика и иконометрия" доц. д-р Александрина Мурджева- научен секретар на катедра „Информационни технологии и комуникации“, ...
Мобилност с цел преподаване в Университет за приложни социални науки, Вилнюс, Литва 4.5.2018 г. ... . д-р Екатерина Тошева от катедра „Статистика и иконометрия” в УНСС и директор на УЦМСП реализира преподавателска мобилност в Университет за приложни социални науки, Вилнюс, Литва (SMK - https://www.smk.lt/en/). SMK е частен университет с над 20 годишна история. ...
Цветков 26.1.2018 г. ... . //Статистика, 2000. Специалност "Статистика и иконометрия" - минало, настояще и бъдещо развитие. //Статистика, 2005, № 2, с. 26-38. Сравняване и измерване на неравенства в икономиката. //Трудове на УНСС, 1993. Статистическо характеризиране на неравенството на населението по ...
Състав 10.1.2018 г. ... . д-р Веселка Христова Павлова Катедра "Статистика и иконометрия" Факултет "Приложна информатика и статистика"  CV: български  Служебен E-mail: vpavlova@unwe.bg  Личен E-mail: v.pavlova@dir.bg  Телефон: (02) 8195 508  Кабинет: ...
Шкодрев 14.12.2017 г. ... за доцент (1990). Ръководител на катедра "Статистика и иконометрия" (2004 - 2005). Чете лекционни курсове по статистика. Научни интереси: теория на статистиката. Основни публикации:1. Приемателен статистически контрол на качеството по количествен признак. - София: ВИИ "К. Маркс", ...
Съйкова 24.12.2017 г. ... .-ректор, зам.-декан, ръководител катедра "Статистика и иконометрия". Чете лекционни курсове по обща теория на статистиката, изследване на зависимости, методология и методика на ЕСИ. Чете лекции като гост-професор в Делхи и Калкута - Индия, (1988), Копенхаген и Обург - Дания, (1991). ...
Мишев 20.6.2018 г. ... град - Преподавател в катедра”Статистика и иконометрия” от 16.10.1973 г. Кариерното развитие - от асистент до професор - е изцяло в УНСС. Министерство на образованието и науката - Съвместител в Съвета по висше образование - инспектор-координатор на изследователски ...
Къналиев 24.12.2017 г. ... (1989 - 1991), ръководител на департамент "Статистика и иконометрия" (1992 - 1995), зам.-ректор по международно сътрудничество и връзки с обществеността (1995 - 1999), член на Академичния съвет на УНСС (1989 - 1999), член на факултетния съвет и на Научния съвет на факултет "Управление ...
Въжаров 24.12.2017 г. ... сравнения. Научни интереси: статистика и иконометрия Научни студии, статии и доклади:1. Базисна предпоставка на концепцията за индексните числа е неистина. //Икономическа мисъл, 2005, № 1, с. 50-64.2. Елементарни методи за териториални статистически сравнения. //Научни ...
Величкова 24.12.2017 г. ... (1992 - 1994), ръководител на катедра "Статистика и иконометрия" (1998 - 2002). Чете лекционни курсове по теория на статистиката, икономическа и търговска статистика, статистика на външната търговия, въведение в иконометрията, иконометрия, статистическо изучаване и прогнозиране на ...
Преподаватели към катедрата през годините 6.7.2018 г. ... годините, към катедра "Статистика и иконометрия" работиха преподавателите:(за повече информация кликнете върху името на съответния преподавател) Аврамов, Алберт Давидов Бакалова, Дария Теодорова Балевски, Дано Цоков Батьов, Иван (Иван Батьов Томов) Величкова, Нигрета ...
Ръководители на катедрата през годините 12.2.2019 г. ... "Статистика и иконометрия" е ръководена през предходни периоди от: Веселка Христова Павлова Евгени Василев Шкодрев Георги Димитров Мишев Нигрета Рангелова Величкова Иванка Димова Съйкова Тодор Христов Къналиев Дано Цоков Балевски Анастас Йорданов Тотев Иван Матеев ...
Регламент за провеждане на националното състезание по приложна информатика и статистика 24.10.2017 г. ... Тодор Калоянов - преподавател в катедра "Статистика и иконометрия" доц. д-р Екатерина Тошева – преподавател в катедра "Статистика и иконометрия" доц. д-р Александрина Мурджева- научен секретар на катедра „Информационни технологии и ...
АКРЕДИТАЦИЯ 24.1.2019 г. ... Колева Мургова - катедра  „Статистика и иконометрия“                          4) Ивет Данаилова Първанова – студент, поднапр. "Приложна информатика, комуникации и иконометрия, Ф№ ...
Проект "Завръщащите се мигранти: сегментация и стратификация на икономическата мобилност" 22.12.2018 г. ... на БАН Доц. д-р Венелин Николаев Бошнаков, катедра "Статистика и иконометрия", УНСС Доц. д-р Мария Енева Бакалова, катедра "Международни отношения", УНСС Гл.ас. д-р Михаела Михайлова Мишева, катедра "Икономическа социология", УНСС Ас. д-р Мариета Борисова Христова, катедра "Икономическа ...
Регламент на Национално състезание по приложна информатика 21.1.2019 г. ... „Приложна информатика, статистика и иконометрия“ -  специалност „Бизнес информатика и комуникации“.  Изготвя се окончателен протокол за резултатите на участниците, в който се отбелязват точките.  Класирането на участниците ще бъде ...
Специалности 19.2.2016 г. ... .53 Статистика и иконометрия Х     Х               2.54 Стопанска ...
График за конкурсните изпити 2.12.2014 г. ... . 2032А Статистика и иконометрия Статистика и демография 03.02.2015г. 09:00ч. 2064 Счетоводство и анализ Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Счетоводна отчетност в нефинансовия ...
Магистърска програма "Бизнес информатика със спец. Информационни технологии за бизнес анализи" 26.7.2018 г. ... business analysis #катедра "Статистика и иконометрия" Зимен семестър Същност и проектиране на бизнес интелигентни системи #Business intelligence systems design #архитектури, средства, бази данни, приложения и методологии, чрез които бизнес ...
График конкурсни изпити 12.12.2013 г. ... . 2032-A Статистика и иконометрия Статистика и демография 03.02.2014г. 09:00ч. 2064 Счетоводство и анализ Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Счетоводна отчетност в нефинансовия ...
Проекти по ОП Развитие на човешките ресурси на ЕСФ 10.12.2014 г. ... . д-р Веселка Павлова Катедра: Статистика и иконометрия 11.11.2012 11.04.2014   4. BG051РО001-3.1.08-0031 Разработване и въвеждане на система от ключови индикатори и процесно-базирано управление на УНСС доц. д-р Венелин ...
Приключили международни проекти 2012 г. 18.7.2013 г. ... .д-р Венелин Бошнаков Катедра: Статистика и иконометрия 17.05.2012 31.12.2012   Проекти по ОП Развитие на човешките ресурси на ЕСФ   5. BG051РО001-3.3.05-0001 Договор №ДО2-540 Детерминанти на ИТ аутсорсинг партньорства: ...
Магистри 24.3.2019 г. ... от катедрения съвет на катедра „Статистика и иконометрия“ и се назначава със заповед на зам.ректора по обучението в ОКС „магистър“. В състава на комисията се включват приоритетно преподаватели от катедрата, но по изключение може да бъдат включени ...
Учебна практика 2.4.2019 г. ... ПРАКТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТ „СТАТИСТИКА И ИКОНОМЕТРИЯ” ОКС „Бакалавър” Въз основа на утвърден учебен план за ОКС „Бакалавър” на специалност „Статистика и иконометрия”, студентите са задължени да вземат участие в учебна практика ...
Специалности 4.6.2019 г. ... , комуникации и иконометрия” Статистика и иконометрия Бизнес информатика и комуникации - Поднаправление „Икономика с чуждоезиково обучение” Международни икономически отношения Икономика на туризма Интелектуална собственост и бизнес - Поднаправление „Финанси, ...
Изпитни програми 18.1.2019 г. ... и демография Статистика и иконометрия 23 Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност(Счетоводна отчетност и анализ) Счетоводство и анализ 24 Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската ...
Докторантски програми за учебната 2018/2019 г. 9.10.2018 г. ... и застраховка 5 6 Статистика и иконометрия Статистика и демография 2 3 Счетоводство и анализ Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Счетоводна отчетност и анализ) 3 3 Финансов ...
Бакалаври 24.3.2019 г. ... трудов договор към катедра „Статистика и иконометрия“ – един председател и двама членове. Комисията се предлага от катедрения съвет и се назначава от заместник-ректора по обучението в ОКС „Бакалавър“. Наред с основния състав на комисията, ...
НЕПОПЪЛНЕНИ БРОЙКИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ И ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ОКС “МАГИСТЪР” 27.9.2012 г. ... и иконометрия                       281 Финансов контрол ...
Специалности 28.8.2012 г. ... и иконометрия           Х   Х           Транспортен ...
Специалности 28.8.2012 г. ... 3. Статистика и иконометрия  (Statistics and Econometrics) - Поднаправление „Икономика с чуждоезиково обучение”             1. Международни икономически отношения (International ...
Специалности 28.8.2012 г. ... 3. Статистика и иконометрия  (Statistics and Econometrics) - Поднаправление „Икономика с чуждоезиково обучение”             1. Международни икономически отношения (International Economic ...
Статистика и иконометрия 23.2.2012 г. ... може да бъде всеки член на катедра „Статистика и иконометрия”. По изключение се допуска дипломен ръководител да бъде експерт-статистик с образователната и научна степен доктор по „Статистика и демография”. Допуска се един научен ръководител да има най-много пет дипломанта в ...
Направления и поднаправления 9.4.2012 г. ... и иконометрия" 3.8.5.1. "Статистика и иконометрия"       3.8.5.2. "Бизнес информатика"       3.8.5.3. "Икономика на ...
Факултети и катедри 13.9.2016 г. ... технологии и комуникации" Катедра "Статистика и иконометрия" Катедра ...
Специалности 5.11.2018 г. ... комуникации с преподаване на английски език Статистика и иконометрия Магистърска степен Бизнес информатика Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" Статистика и ...
История 1.2.2012 г. ... и XXXIX-то Народно Събрание за катедра “Статистика и иконометрия” на УНСС.   3. Дейност на ЦСИ към УНСС за периода 2003-2007 г.   Първо. В изпълнение на Решение на РС от 14.05.2003г., т.5, е проведено анкетно проучване със студентите от спец. ”Туризъм” относно актуалните ...
Ръководство и екип 5.4.2012 г. ... . д-р Георги Димитров Мишев Катедра "Статистика и иконометрия" Факултет "Приложна информатика и статистика"  E-mail: gmishev@unwe.acad.bg  Телефон: (02) 8195 408  Кабинет: ...
Контакти 1.4.2019 г. ... секретар: Антоанета Дойнова Греченлиева Кабинет : 2062 Телефон: (02) 8195 323 Администратор на катедрения сайт: доц. д-р Александър Найденов E-mail: anaydenov@unwe.bg Телефон: (02) 8195 423 Facebook страница на катедрата: https://www.facebook ...
Още история 7.12.2017 г. ...    Катедра “Статистика и иконометрия”, като част от УНСС, се явява приемник на Свободния университет за политически и стопански науки/Балкански близкоизточен институт/, основан в София през 1920 г., на Държавното висше училище за финансови и административни науки ...
За катедрата 21.9.2018 г. ... "Статистика и иконометрия" е създадена през 1947 г. През своят дълъг път тя е била многократно усъвършенствана и обогатявана, както от гледна точка на преподаваната материя, така и от гледна точка на преподавателския й състав. В развитието й най-общо могат да се разгледат следните ...
Конференции и семинари 16.4.2019 г. ... "Статистика и иконометрия" взе активно участие в следните конференции:  “Статистиката и предизвикателствата на информационното общество през ХХІ век”, септември 2006 г. “Актуални проблеми на статистическата теория и практика”, София, септември 2007 г ...
Проекти 8.4.2013 г. ... от катедра "Статистика и иконометрия" са висококвалифицирани специалисти, които вземат ключово участие в редица национални и международни проекти от голямо социално-икономическо значение. За повече информация относно конкретните проекти, в които участват ...
Наука 8.2.2017 г. ... "Статистика и иконометрия", поради своя благоприятен творческо-научен климат, е място, където научните идеи и мислене се възпитават, развиват се и намират изражение в участието на членовете на катедрата в множество научни конференции, семинари, съвети, проекти и други изяви ...
Обща информация 24.3.2019 г. ... , завършили специалността "Статистика и иконометрия" получават квалификация, която им осигурява реализация като специалисти по проектирането, организацията и провеждането на конкретни статистически изследвания, разработването на прогнози, пазарни стратегии и икономически ...
Обучение 8.2.2017 г. ... в катедра "Статистика и иконометрия" се провежда в редовна форма в бакалавърска, магистърска и докторска степен. Освен основната едноименна специалност, катедрата участва съвместно с други катедри и в две магистърски програми: "Бизнес информатика", специализация Информационни ...
Консултационни часове на преподавателите 8.4.2013 г. ... на преподавателите от катедра "Статистика и иконометрия" е изнесена на табло пред кабинета на административния секретар на катедрата - каб. 2062 ...
Университетски проекти 15.5.2017 г. ... . д-р Веселка Павлова /катедри: “Статистика и иконометрия” и “Социология”/ 2011 2012   2013 г.     № по ред   №  на сключения договор         Наименование (тема) на ...
Стажантски програми 27.3.2012 г. ... ПРАКТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТ „СТАТИСТИКА И ИКОНОМЕТРИЯ” ОКС „Бакалавър”   Въз основа на утвърден учебен план за ОКС „Бакалавър” на специалност „Статистика и иконометрия”, студентите са задължени да вземат участие в учебна практика, в рамките на периода от началото ...
Държавни изпити и защити 27.3.2012 г. ... ДИПЛОМНИ РАБОТИ НА СПЕЦИАЛНОСТ  „СТАТИСТИКА И ИКОНОМЕТРИЯ” за ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър”   I.ОКС „Бакалавър” ПОДГОТВИТЕЛЕН ЕТАП 1.1.Първа фаза Първата фаза при подготовката на дипломната работа обхваща преддипломния стаж на дипломантите преди седми ...
История 9.4.2015 г. ... проф. д-р Валентин Гоев от катедра "Статистика и иконометрия". Проф. Гоев заема длъжността до 16.02.2012 г. До завършване на първия мандат, за декан е избрана доц. д-р Камелия Стефанова, преподавател от катедра "Информационни технологии и комуникации" ...
За факултета 19.9.2017 г. ... технологии и комуникации”; „Статистика и иконометрия”; „Математика”. Академичният състав на факултета  включва следните групи преподаватели:  9 професори – 2-ма от тях с научна степен "доктор на науките" и 7 с образователна ...
Направления и специалности 15.12.2014 г. ... и иконометрия“ 3.8.7.1. „Статистика и иконометрия“       3.8.7.2. „Бизнес информатика и комуникации“     СПИСЪК НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В УНСС ЗА  ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ ...
График 18.12.2018 г. ... г. 09:00 ч. 2028А Статистика и иконометрия Статистика и демография 03.02.2016 г. 09:00 ч. 2064 Счетоводство и анализ Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Счетоводна отчетност в нефинансовия сектор), ...
Дарители 20.12.2018 г. ... "Статистика и иконометрия"        Катедра "Стопанска логистика"             Катедра "Счетоводство и ...

Събития

120 results found
Доц. Бошнаков и доц. Найденов обучиха млади статистици от шест страни 13.9.2019 г. ... и доц. д-р Александър Найденов, от катедра „Статистика и иконометрия“ към факултет „Приложна информатика и статистика“, изнесоха цикъл от лекции по въведение в теорията на статистическите изследвания. През втория етап, проведен от 12.09 до 19.09.2019 г. в Учебно квалификационния ...
Доц. Тошева участва като лектор в двудневно специализирано обучение по SPSS за напреднали „Приложение на логистични вероятностни модели и възможностите им за анализ на данни от SHARE” 8.8.2019 г. ... Тошева – катедра „Статистика и иконометрия“, УНСС. Обучението се осъществи по проект: Консорциум SHARE-ERIC Bulgaria на научната инфраструктура “Проучване на здравето, застаряването и пенсионирането в европа“ (SURVEY OF HEALTH, AGEING ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 15.7.2019 г. ... на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) ще се проведе на 20.09.2019 г. от 9,00 ч.  Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата, след полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 18.6.2019 г. ... на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) ще се проведе на 09.07.2019 г. от 9,00 ч. Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата, след полагане на всички семестриални изпити, трябва да ...
Международна научна конференция „Новите информационни технологии и Големите данни: възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“ 17.6.2019 г. ... и статистика“ и катедра „Статистика и иконометрия“, а съорганизатор – Националният статистически институт (НСИ).   Проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет „Приложна информатика и статистика“ и ръководител на ...
Спомени от конференцията 11.6.2019 г. ... . д-р Веселка Павлова, катедра „Статистика и иконометрия“ и председателят на НСИ г-н Сергей Цветарски. След откриването, участниците бяха разпределени в три секции с общо 47 доклада. От тях 21 бяха на студенти, което показва засиления интерес на младите хора към ...
Международна научна конференция „Новите информационни технологии и Големите данни: възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“ 12.6.2019 г. ... и статистика“ и катедра „Статистика и иконометрия“, а съорганизатор – Националният статистически институт (НСИ).   Проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет „Приложна информатика и статистика“ и ръководител на ...
Двама наши доценти с доклади на международна научна конференция 6.6.2019 г. ... . д-р Атанас Атанасов от катедра „Статистика и иконометрия“ на УНСС участваха в Тринадесета международна научна конференция на тема „Предизвикателства за Европа: растеж, конкурентоспособност, иновация и благосъстояние” (13th International Conference ...
Научен семинар за представяне на резултати от проект на тема “Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки – състояние и ефекти за България” 30.5.2019 г. ... . д-р Атанас Атанасов, катедра „Статистика и иконометрия”, гл. ас. д-р Драгомир Стефанов, научен секретар на катедра „Недвижима собственост”, гл. ас. д-р Милена Ковачевич, гл. ас. д-р Янко Христозов, и редовен докторант Свилен Колев от катедра ...
РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧЕН СЕМИНАР на тема “Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки – състояние и ефекти за България” 30.5.2019 г. ... . д-р Атанас Атанасов, катедра „Статистика и иконометрия”, УНСС, гл. ас. д-р Драгомир Стефанов, научен секретар на катедра „Недвижима собственост”, УНСС, гл. ас. д-р Милена Ковачевич, научен секретар на катедра „Финанси”, УНСС, гл. ас. д-р ...
Катедрата организира международна научна конференция 5.6.2019 г. ... се организира от катедра „Статистика и иконометрия“ и има три направления: Приложение на новите информационни технологии в бизнеса, икономиката и социалната сфера Големите данни в контекста на статистическия анализ и вземане на решения в бизнеса, ...
Наши студенти се срещнаха с работодатели от IPSOS 14.4.2019 г. ... на студенти от специалност „Статистика и иконометрия“ в компанията. IPSOS е една от най-големи изследователски компании в света. Нейни офиси има в 87 страни, а наетите служители в нея са повече от 16 000. Повече информация за компанията можете да ...
Летен стаж - 2019 2.4.2019 г. ... на специалност „Статистика и иконометрия”, студентите са задължени да вземат участие в учебна практика (стаж). Последната трябва да се проведе в рамките на периода след годишната поправителна сесия на III-ти курс до края на 7-ми ...
Магистри от нашата специалност спечелиха второ място в Международния конкурс за статистически плакат 1.4.2019 г. ... Фенерски от специалност „Статистика и иконометрия“ се класираха на второ място в Категория 3 „Студенти“ на Международния конкурс за статистически плакат 2018 – 2019, с творбата си на тема „Глобалното затопляне“. Ментор на ...
Представител на катедрата участва в журито на Европейската олимпиада по статистика 26.3.2019 г. ... за специалност „Статистика и иконометрия“ в УНСС – София за учебните 2019/2020 и 2020/2021 г. Повече информация за олимпиадата може да намерите на адрес: https://www.nsi ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 13.2.2019 г. ... дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) ще се проведе на 11.03.2019 г. от 9,00 ч.  Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата, след полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат ...
Тържествено честване на 60-годишния юбилей на Ръководителя на катедрата 14.1.2019 г. ... , Ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“ и Заместник-ректор на УНСС. Членовете на катедрата поднесоха букет и подарък на рожденика, като му пожелаха здраве, успехи и сбъднати мечти. Празненството продължи с добро настроение в неформална ...
28 преподаватели получиха свидетелства за академичните длъжности „професор“ и „доцент“ 14.1.2019 г. ... Мариана Мургова (катедра „Статистика и иконометрия“), доц. д-р Катя Кирилова (катедра „Публична администрация“), доц. д-р Мария Маркова (катедра „Счетоводство и анализ“), доц. д-р Мария Воденичарова (катедра „Логистика и ...
ВАЖНО!!! Списък с теми за дипломни проекти за държавен изпит 19.12.2018 г. ... от четвърти курс на специалност "Статистика и иконометрия" на предстоящия държавен изпит за ОКС "Бакалавър" през юли 2019 година, е необходимо всеки студент да избере тема от списъка и да я резервира при секретарката на катедрата в каб. 2062 ...
Фейсбук страницата на катедрата е готова! 5.12.2018 г. ... "Статистика и иконометрия" се сдоби със собствена страница в една от най-големите социални мрежи Facebook. В нея ще бъдат публикувани актуални новини свързани с дейността на катедрата. Основни заслуги за създаването на катедрената страница има гл. ас. д-р ...
Бакалаврите и магистрите от специалност „Статистика и иконометрия“ се дипломираха 5.12.2018 г. ... от специалност  „Статистика и иконометрия". Това не е краят на вашето обучение. Предстои ви един непрекъснат процес на учене. Образованието прави човека. Със знанията, които получихте, ще бъдете високо ценени, където и да отидете. ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра "Статистика и иконометрия" 23.1.2019 г. ... от специалност  „Статистика и иконометрия". Това не е краят на вашето обучение. Предстои ви един непрекъснат процес на учене. Образованието прави човека. Със знанията, които получихте, ще бъдете високо ценени, където и да отидете. ...
Бакалаврите и магистрите от специалността получиха дипломите си 5.12.2018 г. ... магистрите от специалност „Статистика и иконометрия“. На събитието, освен успешно завършилите студенти, присъстваха преподаватели от катедрата, представители от Националния статистически институт, родители и приятели. Връчването на дипломите завърши ...
Участие с презентация на преподавател от катедрата в семинар на НСИ 4.12.2018 г. ... за приемане в специалност „Статистика и иконометрия“ на отлично представилите се ученици от 11-ти и 12-ти клас. Съществена част от семинара беше обучителната презентация на доц. д-р Александър Найденов – „Практически съвети за успешна ...
Тържество по случай хабилитацията на доц. Атанасов 22.11.2018 г. ... Атанасов. От името на катедра "Статистика и иконометрия" да му пожелаем много ...
Пета есенна академия „Дигитално образование за дигитална администрация: линии на партньорство“ 14.11.2018 г. ... и ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“, доц. д-р Деница Горчилова, научен секретар на катедра „Публична администрация“, проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС ...
Лекция „Европейското социално изследване в България – ползи и предизвикателства“ 9.11.2018 г. ... Тошева от катедра „Статистика и иконометрия, каза, че от години се позовава на данните на ESS и държи студентите й да се запознаят с тях. Доц. Екатерина Тошева (вдясно) По време на ...
10 години факултет "Приложна информатика и статистика" 26.10.2018 г. ... своите три катедри – „Статистика и иконометрия“, „Математика“ и „Информационни технологии и комуникации“ - е равноправен, уважаван и авторитетен член на факултетното семейство на УНСС, който осъществява обучение на бакалаври, ...
Приложение на информационните и комуникационни технологии и статистиката в икономиката и образованието (ICAICTSEE 2018) 23.10.2018 г. ... и представители на катедра „Статистика и иконометрия“: доц. д-р Соня Чипева (с доклад на тема: „ONE OPPORTUNITY FOR FORECASTING THE TOTAL INDUSTRIAL PRODUCTION INDEX (IPI) BASED ON BUSINESS INDICATORS IN INDUSTRY“ ) и доц. д-р Александър ...
10 години факултет „Приложна информатика и статистика“ 26.10.2018 г. ... своите три катедри – „Статистика и иконометрия“, „Математика“ и „Информационни технологии и комуникации“ - е равноправен, уважаван и авторитетен член на факултетното семейство на УНСС, който осъществява обучение на бакалаври, ...
Центърът за статистически изследвания и НСИ проведоха обучение на млади статистици от шест страни 27.9.2018 г. ... , преподаватели от катедра „Статистика и иконометрия“. В края на курса ще бъдат връчени сертификати на всички участници, които успешно са положили изпитен тест ...
За втора поредна година УНСС и НСИ проведоха съвместно обучение на млади статистици от шест страни 27.9.2018 г. ... Найденов, от катедра „Статистика и иконометрия“ към факултет „Приложна информатика и статистика“, изнесоха цикъл от лекции по въведение в теорията на статистическите изследвания. През втория етап, проведен от 27.09 до 03.10.2018 г. в ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 17.9.2018 г. ... защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) ще се проведе на 09.10.2018 г. от 9,00 ч.  Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата, след полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби до 05.10 ...
Над 10 научни продукта-ДОКЛАДИ в над 700 СТРАНИЦИ 7.3.2019 г. ... Доц. д-р Венелин Бошнаков, катедра „Статистика и иконометрия“, УНСС Доц. д-р Мария Бакалова, катедра „Международни отношения“, УНСС Гл.ас. д-р Михаела Мишева, катедра „Икономическа социология“, УНСС Ас. д-р Marieta Hristova, катедра ...
Успешно завършиха 23-ма бакалаври и 3-ма магистри 9.7.2018 г. ... с бакалаври и магистри от специалност "Статистика и иконометрия". Студентите бяха разпределени в 2 комисии, както следва: Първа комисия: 1. Проф. д-р Валентин Гоев 2. Доц. д-р Соня Чипева 3. Доц. д-р Венелин Бошнаков 4. Доц д-р Мариана Мургова Втора комисия: 1. Проф. ...
Приключи обучение на експерти от НСИ 30.6.2018 г. ... на курса бяха преподавателите от катедра "Статистика и иконометрия": доц. д-р Ванелин Бошнаков, доц. д-р Александър Найденов и гл.ас. д-р Васил Бозев ...
Преподаватели от катедрата взеха участие в конференция на НСИ 26.6.2018 г. ... за кандидатстване за специалност „Статистика и иконометрия“ за учебната 2018/2019 и 2019/2020 година на първенците в националния кръг на Европейската олимпиада по статистика. В конференцията взеха участие и представители на катедра „Статистика и иконометрия“ ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 1.6.2018 г. ... защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) ще се проведе на 09.07.2018 г. от 9,00 ч.  Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата, след полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби до 05.07 ...
Академично слово на доц. д-р Александър Найденов 26.2.2018 г. ... , доц. д-р Александър Найденов от катедра "Статистика и иконометрия" изнесе академично слово на тема: "Ценностната система на съвременните българи (от статистическа гледна точка)". Словото е базирано на монографичния му труд: "Статистическо изследване на влиянието на ...
ВАЖНО!!! Списък с теми за дипломни проекти за държавен изпит 26.2.2018 г. ... студентите от четвърти курс на специалност "Статистика и иконометрия" на предстоящия държавен изпит за ОКС "Бакалавър" през юли 2017 година, е необходимо всеки студент да избере тема от списъка и да я резервира при секретарката на катедрата в каб. 2062. Списъкът с ...
Преподавател в УНСС е новият генерален директор на Евростат 15.3.2018 г. ... Коцева е завършила специалност „Статистика и иконометрия“ в УНСС. През 1996 г. придобива научна степен „доктор“ с дисертация  на тема „Възможности за усъвършенстване на финансовата статистика в Република България в прехода към пазарната ...
ВАЖНО!!! Държавeн изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 26.1.2018 г. ... на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) ще се проведе на 26.02.2018 г. от 13,00 ч. Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата, след полагане на всички семестриални изпити ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и „СиКуест Рисърч енд Консултинг“ ООД 7.12.2017 г. ... , участие на преподаватели от катедра „Статистика и иконометрия“ в срещи, експертизи, статистически и други проучвания и събития, организирани от „СиКуест Рисърч енд Консултинг“ ООД. Това е третият договор, който подписваме по инициатива на катедра ...
Дипломираха се и абсолвентите от специалност „Статистика и иконометрия“ 4.12.2017 г. ... Павлова, ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“, при откриването на тържествената церемония по връчването на дипломите на абсолвентите от специалност "Статистика и иконометрия". По време на церемонията в зала ...
Национална научна конференция на тема “Насоки и проблеми на приложението на статистиката, информационните технологии и математиката в социално-икономическата област” 2.12.2017 г. ... конференцията беше екип от катедра „Статистика и иконометрия“, а съорганизатор беше Националният статистически институт. Научният форум беше открит от гл.ас. д-р Атанас Атанасов, който отправи приветствие към участниците в събитието. След това, поздравления поднесоха: ...
Студентите от випуск 2017 на катедра „Статистика и иконометрия“ получиха дипломите си 2.12.2017 г. ... завършилите студенти от специалност „Статистика и иконометрия“. Освен випускниците, на събитието присъстваха преподавателите от катедрата, родители и гости. Проф. д-р Веселка Павлова, ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“, откри тържеството, като ...
Национална научна конференция „Насоки и проблеми на приложението на статистиката, информационните технологии и математиката в социално-икономическата област“ 12.2.2018 г. ... статистика“, поздрави катедра „Статистика и иконометрия“  - водещата в организирането на форума - за тесните й връзки с бизнеса, и се спря на традициите и приемствеността в „семейството“ на трите катедри. Информационните технологии променят бъдещата ...
Национална научна конференция „Насоки и проблеми на приложението на статистиката, информационните технологии и математиката в социално-икономическата област“ 1.12.2017 г. ... статистика“, поздрави катедра „Статистика и иконометрия“  - водещата в организирането на форума - за тесните й връзки с бизнеса, и се спря на традициите и приемствеността в „семейството“ на трите катедри. Информационните технологии променят бъдещата ...
Национална научна конференция на тема “Насоки и проблеми на приложението на статистиката, информационните технологии и математиката в социално-икономическата област” 2.12.2017 г. ... „Статистика и иконометрия“ в Университета за национално и световно стопанство има удоволствието да Ви покани да участвате в Националната научна конференция на тема “Насоки и проблеми на приложението на статистиката, информационните технологии и математиката в ...
Млади статистици от шест страни се обучаваха в курс на УНСС и НСИ 19.10.2017 г. ... . д-р Александър Найденов от катедра „Статистика и иконометрия“ изнесе цикъл от лекции по въведение в теорията на статистическите изследвания. Курсистите   През втория етап -  в Учебно-квалификационния център на НСИ в с. Сливек, експерти от НСИ ...
Съвместен курс на УНСС и НСИ за обучение на млади статистици от шест страни 19.10.2017 г. ... . д-р Александър Найденов, от катедра „Статистика и иконометрия“ към факултет „Приложна информатика и статистика“ на УНСС, изнесе цикъл от лекции по въведение в теорията на статистическите изследвания. През вторият етап, проведен от 29.09 до 6.10.2017 г. в Учебно ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит 3.10.2017 г. ... на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) ще се проведе на 10.10.2017 г. от 10,00 ч. Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата, след полагане на всички семестриални изпити ...
137 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА СТАТИСТИКА 26.6.2017 г. ... от четвърт курс на специалност „Статистика и иконометрия“, която беше удостоена с парична награда от Българо-Американска Кредитна Банка и награда за студент-отличник на випуск 2017 на специалността от фондация „Станой Тасев“. Студентката пое и нелеката, но ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи за бакалаври и магистри на специалност "Статистика и иконометрия" 30.5.2017 г. ... на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) ще се проведе на 11.07.2017 г. от 9,00 ч.  Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата, след полагане на всички семестриални изпити, трябва да ...
97 години УНСС 18.5.2017 г. ... . д-р Александър Найденов, катедра „Статистика и иконометрия“, и доц. д-р Дорина Кабакчиева, катедра „Информационни технологии и комуникации“. Доц. д-р Антоанета Дънешка Доц. д-р Спас Ставрев Доц. д-р Ангел ...
Стаж (учебна практика) на студенти от 3-ти курс на специалност „Статистика и иконометрия” през лято 2017 г. 4.5.2017 г. ... на специалност „Статистика и иконометрия”, студентите от III-ти курс са задължени да вземат участие в учебна практика (стаж). Последната трябва да се проведе в рамките на периода след годишната поправителна сесия на III-ти курс до края на 7-ми ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и ГФК България, „Институт за маркетингови проучвания“ 3.5.2017 г. ... ЕООД, респ. катедра „Статистика и иконометрия“, подписан от ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и управителя на дружеството Светослав Славов (на снимката долу).  Проф. Статев и г-н Славов В документа е записано още, че преподаватели от ...
GfK Bulgaria представи бизнеса си пред студенти от катедра "Статистика и иконометрия" 5.4.2017 г. ... си пред четвъртокурсниците от специалност „Статистика и иконометрия“. На срещата в малката конферентна зала присъстваха проф. д-р Веселка Павлова, ръководител на катедрата, доц. д-р Соня Чипева, зам.-декан по научноизследователската работа на факултет „Приложна информатика и ...
Списък с теми за дипломни проекти за държавен изпит за 2017 г. 21.3.2017 г. ... на студентите от четвърти курс на специалност "Статистика и иконометрия" на предстоящия държавен изпит за ОКС "Бакалавър" през юли 2017 година, е необходимо всеки студент да избере тема от списъка и да я резервира при секретарката на катедрата в каб. 2062. Списъкът с темите можете да откриете на ...
Изследователи от УНСС са представени в бюлетина на международния проект Euromod 13.3.2017 г. ... секретар по науката и преподавател в катедра „Статистика и иконометрия“, и доц. д-р Екатерина Тошева, директор на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели, преподавател в катедра „Статистика и иконометрия“, са представени в бюлетина на международния проект ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите от Националното състезание по приложна информатика и статистика 11.3.2017 г. ... . д-р Веселка Павлова, ръководител на катедра "Статистика и иконометрия", Калина Гергова, зам.-директор на Националната търговско-банкова гимназия. Радвам се да ви приветствам в този много хубав за вас ден, в който отчитаме резултатите от една успешна олимпиада, обърна се към победителите в ...
Победителите в Националното състезание по приложна информатика и статистика получиха сертификати 10.3.2017 г. ... . д-р Веселка Павлова, ръководител на катедра "Статистика и иконометрия", Калина Гергова, зам.-директор на Националната търговско-банкова гимназия. Радвам се да ви приветствам в този много хубав за вас ден, в който отчитаме резултатите от една успешна олимпиада, обърна се към победителите в ...
Национално състезание по приложна информатика и статистика 11.3.2017 г. ... , проф. д-р Веселка Павлова - ръководител на катедра "Статистика и иконометрия". Състезателите заеха местата си Проф. д-р Даниела Фесчиян откри Националното състезание по приложна информатика и статистика и представи участниците в него. Доц. д-р Миланка Славова поздрави участниците в Националното ...
ВАЖНО!!! Държавeн изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) - 28 февруари 2017 г. 8.2.2017 г. ... и защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) ще се проведе на 28.02.2017 г. от 14,00 ч. Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата трябва да подадат молби до 24.02.2017 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова. ...
УНСС и НСИ проведоха първия обучителен курс „Въведение в теорията и организацията на статистическите изследвания“ 16.12.2016 г. ... секретар по науката и преподавател в катедра „Статистика и иконометрия“ на УНСС, и гл. ас. д-р Александър Найденов от същата катедра заедно с курсистите от Азербайджан Успешно завършилите курсисти получиха сертификати, подписани от ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и от ...
Статистиците взеха дипломите си 14.12.2016 г. ... на бакалаври и магистри от специалността „Статистика и иконометрия“. На събитието присъстваха зам.-ректорът по научноизследователската дейност проф. д-р Валентин Гоев, ръководителят на катедра „Статистика и иконометрия“ проф. д-р Веселка Павлова, проф. д-р Стоян Цветков, доц. д-р ...
Дипломира се випуск 2016 в РЦДО-Хасково 21.11.2016 г. ... , доц. д-р Соня Чипева от катедра „Статистика и иконометрия“, както и зам.-кметът на Хасково с ресор "Образование" Милена Трендафилова, която призова абсолвентите да бъдат достойно лице на УНСС и на гр. Хасково. От дясно наляво: доц. д.ю.н. Ж. Драганов, доц. д-р Н. ...
Изпит-защита на проведена учебна практика на студентите от специалност „Статистика и иконометрия“ - 10.01.2017 г. 21.11.2016 г. ... учебна практика на студентите от специалност „Статистика и иконометрия“. Защитата включва: представяне на доклад за извършената дейност по време на стажа (по образец), служебна бележка - подписана и подпечатана от организацията (може и по собствен образец) и карта ...
Дипломира се випуск 2016 в РЦДО-Хасково 21.11.2016 г. ... , доц.д-р Соня Чипева от катедра „Статистика и иконометрия“, както и зам.-кметът на Хасково с ресор образование Милена Трендафилова, която призова абсолвентите да бъдат достойно лице на УНСС и на гр. Хасково.  От дясно наляво доц.д.ю.н. Ж.Драганов, доц.д-р Н.Миронова и зам ...
ВАЖНО!!! Тържествено връчване на дипломите на специалност "Статистика и иконометрия" - 13.11.2016 г. от 17:00 ч. 18.11.2016 г. ... студенти, Тържеството по случай връчването на дипломите за завършена бакалавърска и магистърска степен ще се проведе на 13.12.2016  г. от 17:00 часа в зала "Тържествена" на УНСС. Очакваме Ви в деня на връчването в 16:45 ч. До нови ...
ВАЖНО!!! Защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" МАГИСТРИ на 12.10.2016 г. от 14:30 ч. 27.9.2016 г. ... на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" магистри ще се проведе на 12.10.2016 г. от 14:30 ч. Всички студенти , които ще се явят на изпит на тази дата трябва да подадат молби до 06.10.2016 г. в канцеларията за ОКС „Магистър“. Студентите, които не направят това или имат ...
ВАЖНО!!! Държавeн изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" - 19 септември 2016 г. 13.7.2016 г. ... и защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" бакалаври (есенна сесия) ще се проведе на 19.09.2016 г. от 14,00 ч. Всички студенти - бакалаври, които ще се явяват на изпит на тази дата, трябва да подадат молби между 15.09.2016 и 16.09.2016 г. в каб. ...
"Председател" за един ден 8.7.2016 г. ... , студентката от четвърти курс на специалност „Статистика и иконометрия“ - Снежанка Бобева (понастоящем дипломиран бакалавър), беше "Председател" на НСИ за един ден. По предложение на НСИ, г-ца Бобева получи еднократна „заплата“ от Сибанк , която й беше връчена от Христина ...
ВАЖНО!!! ИЗИСКВАНИЯ за държавeн изпит и защита на дипломни работи 5.7.2016 г. ... от 9 часа на 08.07.2016 г. в залите на катедра „Статистика и иконометрия“. Студентите ще бъдат разпределени в три изпитни комисии. Всички дипломанти от ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ в деня на изпита трябва да представят магистърската теза или дипломния проект на ...
Ректорът участва в честването на 136-годишнината на НСИ 29.6.2016 г. ... Бобева, студентка в четвърти курс, специалност „Статистика и иконометрия“ в УНСС.  Четвъртокурсничката от УНСС – председател за един ден на НСИ  Снежанка сподели своите впечатления за статистиката като наука, за институцията, която ръководи на празничния ден ...
ВАЖНО!!! Държавeн изпит и защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" 30.5.2016 г. ... изпит и защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" бакалаври и магистри ще се проведе на 08.07.2016 г. от 9,00 ч. Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата трябва да подадат молби до 28.06.2016 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова. Студентите, които ...
Стаж (учебна практика) на студенти от 3-ти курс на специалност „Статистика и иконометрия” през лято 2016 г. 29.3.2016 г. ... за ОКС „Бакалавър” на специалност „Статистика и иконометрия”, студентите от III-ти курс са задължени да вземат участие в учебна практика (стаж). Последната трябва да се проведе в рамките на периода след годишната поправителна сесия на III-ти курс до края на 7-ми семестър на IV-ти курс ...
Тематични направления за дипломни проекти за държавен изпит за 2016 г. 18.3.2016 г. ... на студентите от четвърти курс на специалност "Статистика и иконометрия" на предстоящия държавен изпит за ОКС "Бакалавър" през юли 2016 година, е необходимо всеки студент да избере тема от приложения по-долу списък и да я резервира при секретарката на катедрата в каб. 2062 в срок до 31 март 2016 г ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) - 31 март 2016 18.3.2016 г. ... изпит и защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" бакалаври и магистри ще се проведе на 31.03.2016 г. от 9,00 ч. Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата трябва да подадат молби до 18.03.2016 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова. Студентите, които ...
Проф. Съйкова беше удостоена с Почетния знак на ректора 10.12.2015 г. ... , заместник-декан и ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“, посочи още ректорът. Проф. Статев поздравява проф. Съйкова Проф. Статев изтъкна също, че цялата академична кариера на проф. Съйкова е еманация на предана служба и искрена обич към УНСС, на вярност към ...
Пета международна конференция „Приложение на информационните и комуникационните технологии и статистиката в икономиката и образованието“ 16.11.2015 г. ... .-ректор на УНСС и ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“, проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет „Приложна информатика и статистика“ и ръководител на катедра „Информационни технологии и комуникации“, проф. д-р Димитър Велев от катедра ...
Пета международна конференция „Приложение на информационните и комуникационните технологии и статистиката в икономиката и образованието“ 17.11.2015 г. ... .-ректор на УНСС и ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“, проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет „Приложна информатика и статистика“ и ръководител на катедра „Информационни технологии и комуникации“, проф. д-р Димитър Велев от катедра ...
Тържественото връчване на дипломите на специалност "Статистика и иконометрия" - 05.11.2015 г. от 14:00 ч. 29.10.2015 г. ... по случай връчването на дипломите за завършена бакалавърска и магистърска степен ще се проведе на 05.11.2015  г. от 14:00 часа в зала "Тържествена" на УНСС.  Очакваме Ви на деня на връчването в 13:45 ч ...
Кръгла маса по повод Световния ден на статистиката 20.10.2015 г. ... ден на статистиката организираха катедра „Статистика и иконометрия“ и Националният статистически институт (НСИ). На събитието в зала „Научни съвети“ присъстваха ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, председателят на НСИ Сергей Цветарски, проф. д-р Веселка Павлова, зам ...
ВАЖНО!!! Защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" за ОКС „Магистър“ - 28.10.2015 г. 19.10.2015 г. ... на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" за ОКС „Магистър“ ще се проведе на 28.10.2015 г. от 10,00 ч. Всички магистри, които ще защитават дипломна работа трябва да представят готовите работи до 23.10.2015 в каб. 2062 и да подадат молби в канцеларията на отдел ...
Кръгла маса по случай Международния ден на статистиката 13.10.2015 г. ... "Статистика и иконометрия" съвместно с Националния статистически институт организират кръгла маса по случай Международния ден на статистиката. Кръглата маса ще се състои на 20 октомври 2015 г. (вторник) от 10:00 ч. в зала 2032а на УНСС-София. В нея ще вземат участие експерти-статистици от ...
Научна конференция „Приложение на математиката, статистиката и информационните технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси“ 27.10.2015 г. ... обучение, ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“, проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет „Приложна информатика и статистика“, проф. д.м.н. Николай Божинов, ръководител на катедра „Математика“, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, директор на ...
Научна конференция „Приложение на математиката, статистиката и информационните технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси“ 27.10.2015 г. ... обучение, ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“, проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет „Приложна информатика и статистика“, проф. д.м.н. Николай Божинов, ръководител на катедра „Математика“, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, директор на ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит на специалност "Статистика и иконометрия" бакалаври през СЕПТЕМВРИ 10.7.2015 г. ... изпит на специалност "Статистика и иконометрия" бакалаври ще се проведе на 23.09.2015 г. от 13,00 ч. Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата трябва да подадат молби до 18.09.2015 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова. Студентите, които не направят това или ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) - 02 юли 2015 2.6.2015 г. ... защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" бакалаври и магистри ще се проведе на 02.07.2015 г. от 9,00 ч. Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата трябва да подадат молби до 26.06.2015 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова. ...
Стаж (учебна практика) на студенти от 3-ти курс на специалност „Статистика и иконометрия” през лято 2015 г. 23.4.2015 г. ... учебен план за ОКС „Бакалавър” на специалност „Статистика и иконометрия”, студентите от III-ти курс са задължени да вземат участие в учебна практика (стаж). Последната трябва да се проведе в рамките на периода след годишната поправителна сесия на III-ти курс до края на 7-ми семестър на ...
Представена бе монографията „Социални емпирични изследвания. Методологически аспекти“ 3.4.2015 г. ... катедра „Икономическа социология“ и катедра „Статистика и иконометрия“. На представянето присъстваха авторите на книгата проф. д.с.н. Светлана Съйкова, чл.-кор. проф. д.с.н. Атанас Атанасов и доц. д.с.н. Емилия Ченгелова, както и проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор на УНСС и ръководител на ...
Тематични направления за дипломни проекти за държавен изпит 10.3.2015 г. ... на студентите от четвърти курс на специалност "Статистика и иконометрия" на предстоящия държавен изпит за ОКС "Бакалавър" през юли 2015 година, е необходимо всеки студент да избере тема от приложения по-долу списък и да я резервира при секретарката на катедрата в каб. 2062 в срок до 31 март 2015 г ...
ВАЖНО!!! Държавнен изпит и защита на дипломни работи на 31 март 2015 г. 10.3.2015 г. ... защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" бакалаври и магистри ще се проведе на 31.03.2015 г. от 9,00 ч. Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата трябва да подадат молби до 25.03.2015 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова. ...
Сертификати за победителите в първото Национално състезание по приложна информатика и статистика 5.3.2015 г. ... Павлова, която е и ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“,  покани бъдещите студенти да се ориентират и към специалността „Статистика“. Досега от националните състезания 35 от завършващите Националната търговско-банкова гимназия вече са студенти в УНСС, ...
Сертификати за победителите в първото Национално състезание по приложна информатика и статистика 27.10.2015 г. ... Павлова, която е и ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“,  покани бъдещите студенти да се ориентират и към специалността „Статистика“. Досега от националните състезания 35 от завършващите Националната търговско-банкова гимназия вече са студенти в УНСС, ...
Два работни семинара по Проект BG051PO001-3.1.07-0059 “Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС “Бакалавър” за прoфесионално направление “Икономика” в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието” 26.11.2014 г. ... технологии и комуникации” и “Статистика и иконометрия”. Заключенията на катедрените колективи бяха потвърдени и от експертите на Агенцията по заетостта, партньор по проекта. Отбелязан беше и засиленият интерес на студентите към лекциите, изнесени от специалисти от ...
Тържественото раздаване на дипломите на специалност "Статистика и иконометрия" 24.11.2014 г. ... по случай връчването на дипломите за завършена бакалавърска и магистърска степен ще се проведе на 04.12.2014  г. от 14:00 часа в зала "Тържествена" на УНСС. За да получите дипломата си предварително, трябва да я подпишете в канцелария 1029А, при г-жа Юлия Александрова. ...
Национална научна конференция със студенти и докторанти „Актуални проблеми на науката, образованието и реализацията в областта на приложната статистика и информатика“ 7.11.2014 г. ... . Форумът бе организиран от катедра „Статистика и иконометрия“ и в него участваха 12 докторанти, 7 преподаватели, 5 магистри и 2 бакалаври от УНСС, СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, Икономическия университет – Варна, ПУ „Паисий Хилендарски“, Медицинския ...
ВАЖНО!!! Държавeн изпит и защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" през СЕПТЕМВРИ 16.7.2014 г. ... и защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" ще се проведе на 16.09.2014 г. от 9,00 ч. Всички студенти, които ще се явят на изпит на тази дата трябва да подадат молби на 15.09.2014 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова. Студентите, които не направят това или ...
ВАЖНО!!! Примерен тест за държавен изпит на спец. "Статистика и иконометрия" 19.6.2014 г. ... тест за държавния изпит на специалност "Статистика и иконометрия", който се отнася за студенти завършващи семетриално през 2014 г ...
Рамково споразумение за сътрудничество между УНСС и НСИ 19.6.2014 г. ... на студентите, експерти при обучението по статистика и иконометрия и др. Университетът ще получава безвъзмездно информация от статистическите изследвания на Националната статистическа програма и други изследвания. Обща снимка след подписването на документа За координатор ...
ВАЖНО!!! Информация за държавния изпит на спец. "Статистика и иконометрия" 19.6.2014 г. ... и защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" ще се проведе на 03.07.2014 г. от 9,00 ч. Всички студенти, които ще се явят на изпит на тази дата трябва да подадат молби до 30.06.2014 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова. Студентите, които не направят това или имат ...
Национална научна конференция със студенти и докторанти на тема:: „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА НАУКАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И РЕАЛИЗАЦИЯТА В ОБЛАСТТА НА ПРИЛОЖНАТА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА“ 20.10.2014 г. ... национално и световно стопанство, Катедра „Статистика и иконометрия“ E-mail: anaydenov@unwe.bg Телефон: (+359 2) 8195 423 Организационен комитет: доц. д-р Екатерина Тошева гл.ас. д-р Дорина Кабакчиева гл.ас. д-р Александър Найденов Програмен комитет: проф. д-р Веселка Павлова проф. ...
Стаж на студенти от специалност „Статистика и иконометрия”, лято 2014 г. 9.6.2014 г. ... , и това лято стажът на студентите от специалност "Статистика и иконометрия" ще се проведе в Националния статистически институт. Онези студенти, които не могат да участват в този стаж, е необходимо сами да организират такъв. Основните параметри на стажа са следните: Място на провеждане: • ...
3-та Международна конференция "Приложение на информационните и комункационни технологии в икономиката и образованието" 27.10.2015 г. ... технологии и комуникации“, „Статистика и иконометрия“ и „Математика“. Поздравителни адреси бяха представени лично от доц. д-р Лилия Йотова – декан на Общоикономически факултет и проф. д.ик.н. Христо Първанов – декан на факултет „Икономика ...
Научен форум за настоящето и бъдещето на стратегическото планиране и програмиране 16.12.2013 г. ... и практиката. Като ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“ тя благодари и за изключително успешното  дългогодишно партньорство с колегите си от „Маркетинг и стратегическо планиране“. Участници в конференцията  Като изключително ...
Най-младият факултет отбеляза пет години от своето създаване с международна научна конференция 10.12.2013 г. ... на УНСС, който през 2008 г. обедини „Статистика и иконометрия“, „Математика“ и „Приложна информатика“. Изминалите години доказаха, че това  е изключително успешна академична симбиоза между традицията и модерността, университетска структура с огромен ...
Заверка на стаж 2.12.2013 г. ... на летния стаж на студентите от специалност "Статистика и иконометрия" ще се състои на 21.01.2014 г. от 12.00 ч. в зала 2064. За целта всеки студент е необходимо да представи: служебна бележка от фирмата/институцията (с подпис и печат) за проведения стаж; резюме-доклад (обем: до ...
Тържественото раздаване на дипломите на специалност "Статистика и иконометрия" 11.11.2013 г. ... раздаване на дипломите на специалност "Статистика и иконометрия" ...
Двудневна национална научна конференция „Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии“ 4.10.2013 г. ... форум бе организиран от катедра „Статистика и иконометрия“ и в него участваха учени от УНСС, СА „Димитър Ценов“ - Свищов, Икономическия институт - Варна,  ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград,  СУ „Св. Климент Охридски“, ПУ ...
Публични лекции на двама испански професори от Университета в Гранада 25.4.2013 г. ... Енкомиенда, преподавател по статистика и иконометрия, и проф. д-р Хуан Мигел Алкантара Пилар, преподавател по маркетинг, от факултета „Обучение и хуманитарни науки“ в град Сеута към университета в Гранада, Испания. Те гостуваха на УНСС по програма ...
Публични лекции на двама испански професори 20.9.2019 г. ... Енкомиенда, преподавател по статистика и иконометрия, и проф. д-р Хуан Мигел Алкантара Пилар, преподавател по маркетинг, от факултета „Обучение и хуманитарни науки“ в град Сеута към университета в Гранада, Испания. Те гостуваха на УНСС по ...
Важно събитие и за абсолвентите от "Статистика и иконометрия" 15.12.2012 г. ... от специалност "Статистика и иконометрия" също получиха своите дипломи на официална церемония в зала „Тържествена“.  Празникът е голям както за абсолвентите, така и за родителите и преподавателите им, приветства присъстващите проф. д-р ...
Нови възможности с ползването на електронни ресурси 20.2.2018 г. ... Бошнаков от катедра „Статистика и иконометрия“ изтъкна, че към обучението с електронни ресурси проявяват интерес все повече преподаватели, докторанти и студенти. По време на семинара Нови възможности и за ...
Нови възможности с ползването на електронни ресурси 1.11.2012 г. ... . Веселин Бошнаков от катедра „Статистика и иконометрия“ изтъкна, че към обучението с електронни ресурси проявяват интерес все повече преподаватели, докторанти и студенти. По време на семинара Нови възможности и за ...
С международна конференция катедра "Информационни технологии и комуникации" отбелязва 45 години от създаването си 9.11.2012 г. ... ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“. Тя посочи, че сериозните изисквания към кандидат-студентите в тази специалност са и гаранция за високото ниво на обучение и качество на бъдещите специалисти. От ляво на дясно: проф. ...
Две възпитанички на УНСС с високи постове 23.3.2012 г. ... информация, специалност "Статистика и иконометрия". Мариана Коцева Ренета ...
Юбилейно честване на 60-годишнината на катедра и специалност „Статистика и иконометрия“ 21.2.2012 г. ... на катедра и специалност „Статистика и иконометрия", чествана и с юбилейна научна конференция „Статистика, информационни технологии и комуникации". Форумът се проведе под патронажа на ректора на УНСС проф. Борислав Борисов. Като „винаги сериозна и ...
Бакалаври и магистри от факултет “Приложна информатика и статистика” 10.4.2012 г. ... , “Икономика на съобщенията” и “Статистика и иконометрия”, като баш отличниците по традиция се оказаха предимно момичета. Бакалаврите станаха притежатели на първите си дипломи на висшисти и придадоха на тържествената церемонията повече красота и ентусиазъм ...

Предстоящо

28 results found
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 15.7.2019 г. ... изпит и защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) ще се проведе на 20.09.2019 г. от 9,00 ч. Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата, след полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби на 16, 17 ...
Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 18.6.2019 г. ... изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) на 09 юли 2019 г. от 09:00 ч ...
Подбор на ползватели по проект „ИСК въвежда иновативни учебни планове и обучителни курсове за информационни технологии и дигитални умения в областта на професионалното образование и обучение“ – опитът на Португалия 5.6.2019 г. ... и информационни технологии, финанси и счетоводство, статистика и иконометрия. При избора на участници ще бъдат взети под внимание следните критерии: Мотивация за използване на информационни технологии по предметите, преподавани от кандидатите Мотивация за участие в проекта   Доказана ...
Международна научна конференция на тема "НОВИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И ГОЛЕМИТЕ ДАННИ: ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРИ АНАЛИЗИТЕ И УПРАВЛЕНСКИТЕ РЕШЕНИЯ В БИЗНЕСА, ИКОНОМИКАТА И СОЦИАЛНАТА СФЕРА" 17.5.2019 г. ... ,  организирана от катедра „Статистика и иконометрия“ със съдействието на факултет "Приложна информатика и статистика" и в партньорство с Националния статистически институт. ВАЖНИ СРОКОВЕ: 31.05.2019 г. – изпращане на заявки за участие в конференцията, ...
Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 13.2.2019 г. ... на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и ...
Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 17.9.2018 г. ... на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) ще се проведе на 09.10.2018 г. от 9,00 ч.  Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата, след полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби ...
Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 26.1.2018 г. ... дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) ще се проведе на 26.02.2018 г. от 13,00 ч. Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата, след полагане на всички семестриални изпити ...
Връчване на дипломите на абсолвентите от специалност "Статистика и иконометрия" 21.11.2017 г. ... от специалност "Статистика и иконометрия" ще получат дипломите си на 01.12.2017 г. от 16.00 ч. в зала "Тържествена" ...
Националната научна конференция на тема “Насоки и проблеми на приложението на статистиката, информационните технологии и математиката в социално-икономическата област” 30.11.2017 г. ... „Статистика и иконометрия“ в Университета за национално и световно стопанство има удоволствието да Ви покани да участвате в Националната научна конференция на тема “Насоки и проблеми на приложението на статистиката, информационните технологии и ...
Стаж (учебна практика) на студенти от 3-ти курс на специалност „Статистика и иконометрия” през лято 2017 г. 4.5.2017 г. ... на специалност „Статистика и иконометрия”, студентите от III-ти курс са задължени да вземат участие в учебна практика (стаж). Последната трябва да се проведе в рамките на периода след годишната поправителна сесия на III-ти курс до края на ...
Държавeн изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) - 28 февруари 2017 г. 8.2.2017 г. ... дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" бакалаври и магистри ще се проведе на 28.02.2017 г. от 14,00 ч. Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата трябва да подадат молби до 24.02.2017 г. в каб. 1029 при г-жа ...
ВАЖНО!!! Тържествено връчване на дипломите на специалност "Статистика и иконометрия" 21.11.2016 г. ... по случай връчването на дипломите за завършена бакалавърска и магистърска степен ще се проведе на 13.12.2016  г. от 17:00 часа в зала "Тържествена" на УНСС. Очакваме Ви в деня на връчването в 16:45 ч ...
Изпит-защита на проведена учебна практика на студентите от специалност „Статистика и иконометрия“ 21.11.2016 г. ... на студентите от специалност „Статистика и иконометрия“. Защитата включва: представяне на доклад за извършената дейност по време на стажа (по образец), служебна бележка - подписана и подпечатана от организацията (може и по собствен ...
Кръгла маса по повод Световния ден на статистиката 14.10.2015 г. ... “Статистика и иконометрия” и Националният статистически институт организират кръгла маса по повод Световния ден на статистиката - 20 октомври. Форумът ще се проведе на 20 октомври от 10.00 ч. в зала 2032А на университета. На събитието ще присъстват ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) - 02 юли 2015 2.6.2015 г. ... дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" бакалаври и магистри ще се проведе на 02.07.2015 г. от 9,00 ч. Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата трябва да подадат молби до 26.06.2015 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия ...
Стаж (учебна практика) на студенти от 3-ти курс на специалност „Статистика и иконометрия” през лято 2015 г. 23.4.2015 г. ... 3-ти курс на специалност „Статистика и иконометрия” през лято 2015 г. можете да откриете в PDF файла по-долу или пред кабинет 2062 ...
Представяне на книгата „Социалните емпирични изследвания. Методологически аспекти“ 24.3.2015 г. ... съвместно с   катедра „Статистика и иконометрия“ имат удоволствието да ви поканят на представянето на книгата на  Проф.д.с.н. Светлана Съйкова, Чл.кор.проф.д.с.н. Атанас Атанасов, Доц.д.с.н. Емилия Ченгелова  „Социалните емпирични изследвания. ...
Национална научна конференция "Актуални проблеми на науката, образованието и реализацията в областта на приложната статистика и информатиката" 23.10.2014 г. ... и световно стопанство, катедра „Статистика и иконометрия“ E-mail: anaydenov@unwe.bg Телефон: (+359 2) 8195 423 Организационен комитет: доц. д-р Екатерина Тошева гл.ас. д-р Дорина Кабакчиева гл.ас. д-р Александър Найденов Програмен комитет: проф. д-р Веселка ...
ВАЖНО!!! Държавeн изпит и защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" през септември 16.7.2014 г. ... дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" ще се проведе на 16.09.2014 г. от 9,00 ч. Всички студенти, които ще се явят на изпит на тази дата трябва да подадат молби на 15.09.2014 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова. Студентите, които не ...
Национална научна конференция със студенти и докторанти на тема:: „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА НАУКАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И РЕАЛИЗАЦИЯТА В ОБЛАСТТА НА ПРИЛОЖНАТА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА“ 20.10.2014 г. ... и световно стопанство, Катедра „Статистика и иконометрия“ E-mail: anaydenov@unwe.bg Телефон: (+359 2) 8195 423 Организационен комитет: доц. д-р Екатерина Тошева гл.ас. д-р Дорина Кабакчиева гл.ас. д-р Александър Найденов Програмен комитет: проф. д-р ...
Стаж на студенти от специалност „Статистика и иконометрия”, лято 2014 г. 9.6.2014 г. ... на студентите от специалност "Статистика и иконометрия" ще се проведе в Националния статистически институт. Онези студенти, които не могат да участват в този стаж, е необходимо сами да организират такъв. Основните параметри на стажа са следните: Място на ...
Заверка на стаж 2.12.2013 г. ... на студентите от специалност "Статистика и иконометрия" ще се състои на 21.01.2014 г. от 12.00 ч. в зала 2064. За целта всеки студент е необходимо да представи: служебна бележка от фирмата/институцията (с подпис и печат) за проведения ...
Тържественото раздаване на дипломите на специалност "Статистика и иконометрия" 11.11.2013 г. ... на дипломите на специалност "Статистика и иконометрия" ...
Национална научна конференция "Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии" 3.10.2013 г. ... се организира от катедра „Статистика и иконометрия“ и е посветена на Международната година на статистиката. Работата на конференцията ще протече в две секции: "Съвременни достижения на приложната статистика и иконометричното моделиране в ...
Официално връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалност "Статистика и иконометрия" 15.12.2012 г. ... и магистрите от специалност "Статистика и иконометрия" ...
Връчване на дипломи на специалност "Статистика и иконометрия" 16.11.2012 г. ... на студентите от специалност "Статистика и иконометрия", които успешно завършиха обучението си. ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене