Факултет "Приложна информатика и статистика"

Членове на Катедра „Информационни технологии и комуникации“ участват в международен проект „DIFME: Дигитална интернационализация и умения за финансова грамотност за микропредприемачи“

петък, 03 юли 2020 15:40

Членове на Катедра „Информационни технологии и комуникации“ участват в международен проект 600834-EPP-1-2018-1-MT-EPPKA2-KA „DIFME: Дигитална интернационализация и умения за финансова грамотност за микропредприемачи“ (http://www.difme.eu/bg-BG).

Проектът е посветен на подпомагане на предприемачите при стартиране на бизнес нициативи и международна дейност, и насърчаване на интеграцията на младите предприемачи, както и сътрудничеството между образователните институции и предприемачите.

В рамките на роекта ще бъде разработена лесна за използване среда, която  ще предоставя възможности за изучаване на основни концепции по предприемачество  чрез платформа за електронно обучение. Ще бъде създаден и МСП HUB, чрез който ще се предоставя полезна информация за микропредприемачите.

Галерия снимки от Членове на Катедра „Информационни технологии и комуникации“ участват в междунаро ...