Факултет "Приложна информатика и статистика"

Обновено: четвъртък, 03 август 2017 14:49

Публикации

Факултет "Приложна информатика и статистика/ Научна дейност

Публикации

( гл.ас. Костадин Шейретски)K. Sheyretski, M. Lazarova, Isomorphism Between Economic Models and Models of Natural Environment , 4-th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE –2014), October 24-25, 2014, към публикацията

( гл.ас. Костадин Шейретски) K. Sheyretski, M. Lazarova, Non-linear Models’ Researching, 5-th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE –2015), November 13-14, 2015, към публикацията

( гл.ас. Костадин Шейретски) К. Шейретски, Принцип на Понтрягин и приложението му в икономиката, Национална научна конференция "Приложение на математиката, статистиката и информационните технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси", 8-ми октомври, 2015

( гл.ас. Костадин Шейретски) Шейретски, К., Геометрия на фракталите и използването им за определяне размерността на атракторите при дискретни изображения, Национална научна конференция със студенти и докторанти "Актуални проблеми на науката, образованието и реализацията в областта на приложната статистика и информатика", 06.07.1905

( ас. Иван Иванов) P. Nedyalkov, I. Ivanov, M. Ivanova, Optimization of the Shape of the Car Body with FEM Analyis, 4-th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE –2014), October 24-25, 2014, към публикацията

( ас. Иван Иванов) Витанов Н. К., Йорданов И. П., Иванов И. С., Приложение на методите за анализ на нестационарни времеви редове, Национална научна конференция "Приложение на математиката, статистиката и информационните технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси", 8-ми октомври, 2015

( ас. Мирослава Й. Иванова) P. Nedyalkov, I. Ivanov, M. Ivanova, Optimization of the Shape of the Car Body with FEM Analyis, 4-th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE –2014), October 24-25, 2014, към публикацията

( ас. Мирослава Й. Иванова) Мирослава Й. Иванова, Управление на кариерата като стратегически процес, Национална научна конференция "Приложение на математиката, статистиката и информационните технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси", 8-ми октомври, 2015

( гл.ас. Иван Йорданов ) Nikolova, E. V., Jordanov, I. P., Vitanov, N. K., Analysis of Migration-Interaction of Human, 4-th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE –2014), October 24-25, 2014, към публикацията

( гл.ас. Иван Йорданов ) Elena V Nikolova, Ivan P Jordanov, Reduction of Dimensionality of Dynamical Systems in Economy, 5-th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE –2015), November 13-14, 2015, към публикацията

( гл.ас. Иван Йорданов ) Ivan N Dushkov, Ivan P Jordanov, Mathematical Modeling of the Dynamics of Economic Systems with Time-Delay, 5-th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE –2015), November 13-14, 2015, към публикацията

( гл.ас. Иван Йорданов ) Nikolay K Vitanov, Ivan P Jordanov, Application of the Method of the Simplest Equation for Solving Space-Time PDEs, 5-th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE –2015), November 13-14, 2015, към публикацията

( гл.ас. Иван Йорданов ) Витанов Н. К., Йорданов И. П., Иванов И. С., Приложение на методите за анализ на нестационарни времеви редове, Национална научна конференция "Приложение на математиката, статистиката и информационните технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси", 8-ми октомври, 2015

( гл.ас. Иван Йорданов ) Николова Елена, Иван Йорданов, Редуциране на динамични системи с времева йерархия, Национална научна конференция "Приложение на математиката, статистиката и информационните технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси", 8-ми октомври, 2015

( гл.ас. Иван Йорданов ) Душков И. Н., Йорданов И. П., Динамични системи с времево закъснение, Национална научна конференция "Приложение на математиката, статистиката и информационните технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси", 8-ми октомври, 2015

( гл.ас. Иван Йорданов ) Ivan P. Jordanov, Ivan N. Dushkov, Elena V. Nikolova, Nikolay K. Vitanov, Applications of time delay differential equations in dynamics of a system of three competing populations, 11-th Annual Meeting of the Bulgarian Section of SIAM, December 20-22, 2016, към публикацията

( гл.ас. Иван Йорданов ) Elena V. Nikolova, Ivan P. Jordanov, Zlatinka I. Dimitrova, Nikolay K. Vitanov, Nonlinear evolution equations for propagation of waves in arteries with aneurysms: exact solutions obtained by the modified method of simplest equation, 11-th Annual Meeting of the Bulgarian Section of SIAM, December 20-22, 2016, към публикацията

( доц.д-р Венелин Бошнаков) Boshnakov, V., Between Germany and Bulgaria: Evidences from Bus Survey, Conference on International Migration (ERI at BAS), 01.02.2014

( доц.д-р Венелин Бошнаков) Mintchev, V., V. Boshnakov, Bulgarian Migration: Some Effects from EU Accession, Western Balkans and the European Union. Lessons from the Past Enlargements, Challenges to Further Integrations (BALKINT Project), 01.10.2014

( доц.д-р Венелин Бошнаков) Бошнаков, В., И. Стамова, Статистически анализ на икономическото развитие на регионите чрез класическа производствена функция, Развитие на регионите в България – Хоризонт 2020 (УНСС), 01.09.2015

( доц.д-р Венелин Бошнаков) Boshnakov, V., Business Environment and Production Dynamics in Bulgaria: Preliminary Results for Industrial Sector, 2000-2015, International Scientific Conference “Knowledge Based Sustainable Economic Development” (ERAZ 2016, Belgrade), 01.06.2016

( доц.д-р Венелин Бошнаков) Бошнаков, В., Динамика на строителния сектор и избрани фактори на бизнес средата за периода 2000-2015 г., IX Интернационална и интердисциплинарна научна конференция „Авангардни научни инструменти в управлението 2016” (VSIM:16), 01.09.2016

( доц. д-р Екатерина Тошева) Тошева, Е., ПРОЕКТ EUROMODupdate2, Годишна научна сесия на УНСС, 2014, декември 2014

( доц. д-р Екатерина Тошева) Тошева, Е., ПРОЕКТ EUROMODupdate2, Годишна научна сесия на УНСС, 2015, декември 2015

( доц.д-р Андреана Станиславова Стойкова-Къналиева) Андреаня Станиславова Стойкова- Къналиева, Teaching the Statistics Subject at the Economics Universities in Bulgaria, 4-th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE-2014), 24-25 октомври 2014година, към публикацията

( гл.ас. Атанас Георгиев Атанасов) Атанас Георгиев Атанасов, Емпирични подходи за проверка за нормално разпределение при статистическите редове с различна дължина, ПРИЛОЖЕНИЕ НА МАТЕМАТИКАТА, СТАТИСТИКАТА И ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ И БИЗНЕС ПРОЦЕСИ, 01.10.2015, към публикацията

( гл.ас. Атанас Георгиев Атанасов) Атанас Георгиев Атанасов, РЕГИОНАЛНИ РАЗЛИЧИЯ НА БЕДНОСТТА В БЪЛГАРИЯ, Развитие на регионите в България – хоризонт 2020, 01.09.2015, към публикацията

( гл.ас. Атанас Георгиев Атанасов) Атанас Георгиев Атанасов, Тенденции на развитие на фирмите в ИКТ сектора в България, според статистиката на демографията на предприятията, IX Интернационална & Интердисциплинарна научна конференция авангардни научни инструменти в управлението '2016, 01.09.2016, към публикацията

( гл.ас. Атанас Георгиев Атанасов) Атанас Георгиев Атанасов, Проблеми при използването на информацията от анкетни проучвания на регионално ниво, IX Интернационална & Интердисциплинарна научна конференция авангардни научни инструменти в управлението '2016, 01.09.2016, към публикацията

( гл.ас. Атанас Георгиев Атанасов) Атанас Георгиев Атанасов, Тенденции на развитие на безработицата в България преди и след присъединяването й към Европейския съюз, ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ДЕВЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО, 01.10.2016, към публикацията

( гл.ас. Атанас Георгиев Атанасов) Диана Иванова Георгиева, Атанас Георгиев Атанасов, Тенденции на развитие на застрахователния пазар през периода 2008-2015 г., Застрахователният и осигурителният пазар: тенденции, визия, приоритети и очаквания за управление на промяната, 01.10.2016, към публикацията

( доц. д-р Соня Чипева) 20th Congress of Balkan Military Medical Committee, Thessaloniki, Greece, Mutafchiyski V, Popivanov G, Kjossev K, Teodosiev I, Chipeva S, Petrov N, Popov R., Management of severe diffuse peritonitis with an open abdomen – а comparison of V.A.C. and Mesh-Foil laparostomy., 8-11 June, 2015

( х.ас. Тодор Борисов) Тодор Борисов, ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕТО МУ СРЕД СТУДЕНТИТЕ ИЗУЧАВАЩИ ДИСЦИПЛИНАТА СТАТИСТИКА, АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА НАУКАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И РЕАЛИЗАЦИЯТА В ОБЛАСТТА НА ПРИЛОЖНАТА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА, София, 07 ноември 2014 г., към публикацията

( х.ас. Адриана Петрова) Адриана Ивайлова Петрова, Изследванията в селското стопанство и удобствата на административните регистри, АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА НАУКАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И РЕАЛИЗАЦИЯТА В ОБЛАСТТА НА ПРИЛОЖНАТА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА, ноември, 2014 г.

( доц. Милена Димова) Kutev N., Dimova M., Kolkovska N., Global solvability to double dispersion equation with Bernoulli type nonlinearity via one parametric family of potential wells, PLISKA STUDIA MATHEMATICA, v.26, 2016, 123-132, към статията

( проф. Тодор Калоянов) Тодор Калоянов, Икономически растеж и раждаемост в страните от ЕС през периода 2002-2012 г., Икономически и социални алтернативи, 2015, брой 3. http://www.unwe.bg/alternativi/bg/journalissues/list/72,

( доц.д-р Венелин Бошнаков) Бошнаков, В., Ек. Тошева, И. Тасева, Данъчно-трансферен симулационен модел за България: възможности за сравнителни социално-икономически анализи чрез EUROMOD, Статистика, 2014, бр.3, стр.9-36

( доц.д-р Венелин Бошнаков) Tosheva, E., I. Tasseva, D. Draganov, V. Boshnakov, Effects of changes in tax-transfer system on households income distribution in Bulgaria: Simulation analysis using EUROMOD for 2011-2015, Economic Thought, 2016, Vol.LXI, Issue 5, pp.73-92

( доц. д-р Екатерина Тошева) Тошева. Е., В. Бошнаков, И.Тасева, Данъчно-трансферен симулационен модел за България: възможности за сравнителни социално-икономически анализи чрез EUROMOD, сп. Статистика, 3 / 2014, 9- 22, към статията

( доц. д-р Екатерина Тошева) Тошева. Е., Д.Драганов,И.Тасева, В. Бошнаков, , ЕФЕКТИ НА ПРОМЕНИТЕ В ДАНЪЧНО-ТРАНСФЕРНАТА СИСТЕМА ВЪРХУ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ДОХОДИТЕ НА ДОМАКИНСТВАТА В БЪЛГАРИЯ: СИМУЛАЦИОНЕН АНАЛИЗ ЧРЕЗ МОДЕЛА EUROMOD ЗА ПЕРИОДА 2011-2015 г.*, сп. Икономическа мисъл, 5 / 2016,

( доц.д-р Андреана Станиславова Стойкова-Къналиева) Андреана Стойкова- Къналиева, Александър Найденов, Васил Бозев, Статистическо сравнително изследване на структурите, структурните различия и структурната динамика на основни макроикономически показатели (брутня добавена стойност) на страните от Европейския съюз през периода 2000-2014 година, Издателски комплекс- УНСС, 2016,

( гл.ас. Атанас Георгиев Атанасов) Atanas Atanassov, Assessment of Active Labour Market Policies in Bulgaria: Evidence from Survey Data, Economic Alternatives, 2016, бр.3, 353-366, към статията

( гл.ас. Атанас Георгиев Атанасов) Атанас Георгиев Атанасов, Последваща оценка на активната политика на пазара на труда в България , Издателски комплекс - УНСС , 2016, 1-256, към статията

( доц. д-р Соня Чипева) Mutafchiyski V, Popivanov G, Kjossev K, Chipeva S. , Open abdomen and V.A.C. in severe diffuse peritonitis. A comparison of V.A.C. and mesh-foil laparostomy. , J R Army Med Corps, 2015;0: 27 Feb, doi:10.1136/jramc2014-000386, 42856, към статията

( доц. д-р Соня Чипева) Чипева, С., Статистически системи за мониторинг и оценка на състоянието на орнитофауната като част от природния капитал на България, Научни трудове на УНСС, ИК-УНСС, София, т.I (LVI), 2016, 153-173

( доц.д-р Венелин Бошнаков) Павлова, В., В. Бошнаков, Количествени методи и модели, ИК на УНСС, ЦДО, 2014

( доц.д-р Венелин Бошнаков) Чипева, С., В. Бошнаков, Въведение в иконометрията, ИК на УНСС, 2015

( доц. д-р Соня Чипева) Чипева, С., В. Бошнаков, Въведение в иконометрията, ИЗДАТЕЛСКИ КОМПЛЕКС-УНСС, ISBN 978-954-644-760-9, София, 2015

( гл.ас. Костадин Шейретски) Шейретски, К., Геометрия на фракталите и използването им за определяне размерността на атракторите при дискретни изображения, Сборник от национална научна конференция със студенти и докторанти: "Актуални проблеми на науката, образованието и реализацията в областта на приложната статистика и информатика", 2015, стр. 37-42

( гл.ас. Костадин Шейретски) K. Sheyretski, M. Lazarova, Isomorphism Between Economic Models and Models of Natural Environment , Proceedings of the International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE –2014), 2015, стр. 439-444, към доклада

( гл.ас. Костадин Шейретски) K. Sheyretski, M. Lazarova, Non-linear Models’ Researching, Proceedings of International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE-2015), 2016, стр. 390-396, към доклада

( гл.ас. Костадин Шейретски) Костадин Шейретски, Принцип на Понтрягин и приложението му в икономиката, Сборник от националната научна конференция "Приложение на математиката, статистиката и информационните технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси", 2016, стр. 30-36, към доклада

( ас. Иван Иванов) P. Nedyalkov, I. Ivanov, M. Ivanova, Optimization of the Shape of the Car Body with FEM Analyis, Proceedings of the International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE –2014), 2015, стр. 431-438, към доклада

( ас. Иван Иванов) Витанов Н. К., Йорданов И. П., Иванов И. С., Приложение на методите за анализ на нестационарни времеви редове, Сборник от националната научна конференция "Приложение на математиката, статистиката и информационните технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси", 2016, стр. 37-42, към доклада

( ас. Мирослава Й. Иванова) P. Nedyalkov, I. Ivanov, M. Ivanova, Optimization of the Shape of the Car Body with FEM Analyis, Proceedings of the International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE –2014), 2015, стр. 431-438, към доклада

( ас. Мирослава Й. Иванова) Мирослава Й. Иванова , Управление на кариерата като стратегически процес, Сборник от националната научна конференция "Приложение на математиката, статистиката и информационните технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси", 2016, стр. 192-197, към доклада

( гл.ас. Иван Йорданов ) Nikolova, E. V., Jordanov, I. P., Vitanov, N. K., Analysis of Migration-Interaction of Human, Proceedings of the International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE –2014), 2015, стр. 426-430, към доклада

( гл.ас. Иван Йорданов ) Elena V Nikolova, Ivan P Jordanov, Reduction of Dimensionality of Dynamical Systems in Economy, Proceedings of International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE-2015), 2016, стр. 700-704, към доклада

( гл.ас. Иван Йорданов ) Ivan N Dushkov, Ivan P Jordanov, Mathematical Modeling of the Dynamics of Economic Systems with Time-Delay, Proceedings of International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE-2015), 2016, стр. 518-521, към доклада

( гл.ас. Иван Йорданов ) Nikolay K Vitanov, Ivan P Jordanov, Application of the Method of the Simplest Equation for Solving Space-Time PDEs, Proceedings of International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE-2015), 2016, стр. 705-709, към доклада

( гл.ас. Иван Йорданов ) Витанов Н. К., Йорданов И. П., Иванов И. С., Приложение на методите за анализ на нестационарни времеви редове, Сборник от националната научна конференция "Приложение на математиката, статистиката и информационните технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси", 2016, стр. 37-42, към доклада

( гл.ас. Иван Йорданов ) Николова Елена, Иван Йорданов, Редуциране на динамични системи с времева йерархия, Сборник от националната научна конференция "Приложение на математиката, статистиката и информационните технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси", 2016, стр. 43-48, към доклада

( гл.ас. Иван Йорданов ) Душков И. Н., Йорданов И. П., Динамични системи с времево закъснение, Сборник от националната научна конференция "Приложение на математиката, статистиката и информационните технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси", 2016, стр. 66-72, към доклада

( гл.ас. Иван Йорданов ) Ivan P. Jordanov, Ivan N. Dushkov, Elena V. Nikolova, Nikolay K. Vitanov, Applications of time delay differential equations in dynamics of a system of three competing populations, BGSIAM’16 PROCEEDINGS, 2016, стр. 45-46, към доклада

( гл.ас. Иван Йорданов ) Elena V. Nikolova, Ivan P. Jordanov, Zlatinka I. Dimitrova, Nikolay K. Vitanov, Nonlinear evolution equations for propagation of waves in arteries with aneurysms: exact solutions obtained by the modified method of simplest equation, BGSIAM’16 PROCEEDINGS, 2016, стр. 58-59, към доклада

( доц. д-р Екатерина Тошева) ПРОЕКТ EUROMODupdate2, Годишна научна сесия на УНСС, 2014, Тошева, Е., декември 2014

( доц. д-р Екатерина Тошева) ПРОЕКТ EUROMODupdate2, Годишна научна сесия на УНСС, 2015, Тошева, Е., декември 2015

( доц.д-р Венелин Бошнаков) Between Germany and Bulgaria: Evidences from Bus Survey, Conference on International Migration (ERI at BAS), Boshnakov, V., 2.2014

( доц.д-р Венелин Бошнаков) Bulgarian Migration: Some Effects from EU Accession, Western Balkans and the European Union. Lessons from the Past Enlargements, Challenges to Further Integrations (BALKINT Project), Mintchev, V., V. Boshnakov, 10.2014

( доц.д-р Венелин Бошнаков) Статистически анализ на икономическото развитие на регионите чрез класическа производствена функция, Развитие на регионите в България – Хоризонт 2020 (УНСС), Бошнаков, В., И. Стамова, 9.2015

( доц.д-р Венелин Бошнаков) Business Environment and Production Dynamics in Bulgaria: Preliminary Results for Industrial Sector, 2000-2015, International Scientific Conference “Knowledge Based Sustainable Economic Development” (ERAZ 2016, Belgrade), Boshnakov, V., 6.2016

( доц.д-р Венелин Бошнаков) Динамика на строителния сектор и избрани фактори на бизнес средата за периода 2000-2015 г., IX Интернационална и интердисциплинарна научна конференция „Авангардни научни инструменти в управлението 2016” (VSIM:16), Бошнаков, В., 9.2016

( доц.д-р Андреана Станиславова Стойкова-Къналиева) Teaching the Statistics Subject at the Economics Universities in Bulgaria, 4-th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE-2014), Андреаня Станиславова Стойкова- Къналиева, 24-25 октомври 2014година, към доклада