Факултет "Приложна информатика и статистика"

Обновено: вторник, 14 юни 2016 14:14

Международни проекти

 

I-Secure: Empowering Education Systems in Information Security

Международен проект, финансиран по Европейска програма Erasmus+/Strategic Partnership, 2015-2018

Проектът I Secure насърчава стратегическото използване на информационни и комуникационни технологии в образователните програми и обучението, като предпоставка за иновативни практики в образованието, в партньорските държави. Консорциумът цели да създаде „култура на информационна сигурност“ и да повиши информираността в тази сфера, като решаваща стъпка в процесите на цифровизация на образователното съдържание.

Освен това, партньорите ще разработят и тестват прототип на I Secure агент, методология за обучение и учебна програма, както и I Secure екосистема за учене с помощта на технологии (Technology Enhanced Learning), които ще представляват готови за използване средства и инструменти за подпомагане на преподавателите по въпросите на информационната сигурност в образователните институции. Това ще им помогне да станат „I Secure агенти“, които ще предоставят тази информация по време на ежедневната преподавателска дейност, което ще осигури широко разпространение и устойчивост на резултатите от проекта.

Project Website: http://www.isecure-edu.eu/index.php/bg/

I-Secure Project Brochure:

Прикачени файлове:

application/pdf Brochure-I-Secure Project.pdf - 792 KB