Факултет "Приложна информатика и статистика"

Защита на дипломни работи за ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" на специалност "Бизнес Информатика"

четвъртък, 23 февруари 2012 14:55 /
Начало:
вторник, 28 февруари 2012 9:00
Край:
Място:
Подробности:

На 28.02.2012 от 9.00 часа ще се проведе защита на дипломни работи на студенти от ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" на специалност "Бизнес Информатика".