Факултет "Приложна информатика и статистика"

10 години факултет "Приложна информатика и статистика"

петък, 26 октомври 2018 11:32

пе

Най-младият факултет в УНСС – „Приложна информатика и статистика“ – отбеляза 10 години от създаването си с тържество и юбилейна международна научна конференция „Приложение на информационните и комуникационни технологии и статистиката в икономиката и образованието“ (ICAICTSEE 2018). Гости бяха ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор и почетен професор на УНСС, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност и бивш декан на факултета, и др.

Проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултета, и проф. д.ик.н. Стати Статев откриват тържеството. Вдясно от тях: проф. д-р Борислав Борисов и проф. д-р Валентин Гоев

Десет години е чудесна възраст, защото имаме с какво да се похвалим и да определим накъде ще продължим. С тези думи деканът на факултет „Приложна информатика и статистика“ откри юбилейното събитие. Тя благодари на двамата негови основатели - проф. Борислав Борисов и проф. Стати Статев, и на неговите бивши декани - проф. Валентин Кисимов и проф. Валентин Гоев.

Нашият факултет е най-младият в УНСС, но може да се похвали със силно участие в проекти, актуализация и електронизация на учебния процес, сътрудничество с други факултети, с бизнеса, с чуждестранни университети и мобилност на преподаватели и студенти, партньорство със средни училища, с активна научноизследователска дейност, за която свидетелстват огромният брой публикации с импакт фактор, каза проф. Стефанова.

В Голямата конферентна зала

Начинанието ни с проф. Статев (който тогава беше първи зам.-ректор) за създаването на факултета е било правилно, защото той не само се вписа, но си извоюва и място в университета, посочи в поздравителното си слово проф. д-р Борислав Борисов.

Почетният ректор подчерта, че студентите на факултета са сред най-интелигентните и най-ангажираните със знанието, което се дължи на факта, че в него е концентриран силен научно-преподавателски състав, за което свидетелстват 30-те процента публикации с импакт фактор. Заслугата на факултета е, че успява да изгради и издигне висококвалифицирани кадри с потенциал да заемат по-високи ръководни постове. Смятам, че вложените в него средства са правилна инвестиция, която дава резултати. Затова нека се множат успехите му, каза проф. Борисов.

Проф. Стефанова награди проф. Борисов с почетна грамота за личен принос за създаването и развитието на факултета (на снимката долу).

Историята трябва да се помни, но е очевидно, че създаването на факултета е едно успешно начинание, защото в настоящия момент той има голям прием на студенти и се развива в положителна насока, заяви в приветствието си ректорът проф. Статев. Като доказателство за това той посочи успешно реализираната във времето идея на първия декан на факултета проф. Кисимов – електронизацията на университета, която продължава да дава резултати - последният от тях е въвеждането на електронната студентска книжка в УНСС – единствен по рода си иновационен продукт, приложен единствено в нашия университет.

Сериозен атестат за факултета е, че работи по най-много проекти. Затова изпитвам законна гордост от започнатото преди 10 години, изтъкна ректорът и прочете поздравителен адрес, в който се подчертава:

„Изминалото едно десетилетие показа, че решението за създаването на този осми факултет на нашия университет е проява на академична далновидност. Интегрирането на статистиката и математиката – традиционни специалности, които се преподават още от създаването на УНСС преди близо един век, с информатиката, а по-късно и обособяването им в самостоятелно поднаправление, доказа своето право на живот.  Днес факултет „Приложна информатика и статистика“ със своите три катедри – „Статистика и иконометрия“, „Математика“ и „Информационни технологии и комуникации“ - е равноправен, уважаван и авторитетен член на факултетното семейство на УНСС, който осъществява обучение на бакалаври, магистри и докторанти, участва активно в академичната дейност, работи по изследователски проекти, организира значими научни форуми, съчетава успешно теорията, иновациите и практиката при подготовката на нашите студенти.

Тези успехи се дължат на всеотдайността на преподавателите, на тяхната вярност към университетските традиции и дух, на личната им ангажираност към каузата на УНСС. Убеден съм, че и в бъдеще ще работите за доброто име на нашия университет. От сърце Ви желая нови успехи!“

Проф. Статев връчи на проф. Стефанова възпоменателния медал „Проф.  Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС“ за постижения в научната и изследователската работа и по случай 10-годишнината от създаването на факултета. Деканът благодари за високата оценка и удостои ректора с почетна грамота за принос и заслуги в създаването и развитието на факултета (на снимките долу).

С благодарност към двамата основатели на факултета – проф. Борисов и проф. Статев – се обърна и първият декан на факултета проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, който посочи, че когато тези двама учени, чиито научни интереси не са в сферата на информационните технологии, решават да създадат факултет с такава насоченост, това означава, че притежават огромна далновидност и ясна стратегия за бъдещето.

Проф. Стефанова награди проф. Кисимов с почетна грамота за преподавателска и научна всеотдайност и за неговия принос към изграждането на  факултета (на снимката долу).

Проф. д-р Валентин Гоев изрази своята гордост, че работи в най-младия факултет, но с най-много постижения и подчерта, че факултетът има постижения не само в науката, но и в обучението, в резултат на което попълва приема си още на първо класиране със студенти с най-добрия потенциал. Той изказа увереност в бъдещото положително развитие на факултета и благодари на неговите основатели.

Проф. Гоев беше награден от проф. Стефанова с почетна грамота за приноса си към развитието на факултета (на снимката долу).

Факултетът-юбиляр беше поздравен и от представители на бизнеса, които изразиха готовност за продължаване на партньорството, от доц. д.н. Живко Драганов, декан на Юридическия факултет, проф. д-р Румяна Пожаревска, зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет и др.

Поздравителни адреси бяха получени от ВСУ "Черноризец Храбър", Стопанската академия "Димитър А. Ценов" – Свищов и др.

На тържеството присъстваха и много студенти, преподаватели и гости (на снимките долу).

След тържеството проф. д-р Димитър Велев от катедра „Информационни технологии и комуникации“ откри Осмата юбилейна международна научна конференция „Приложение на информационните и комуникационни технологии и статистиката в икономиката и образованието“ (ICAICTSEE 2018).

Проф. д-р Димитър Велев

Във форума участваха представители на академичната общност от България, Япония, Тайван, Китай, Индонезия, Украйна, Молдова, Белорусия, Полша, Сърбия, Румъния.

До участие в конференцията бяха допуснати 57 доклада, от които 17 от чуждестранни автори, разпределени в три тематични направления: информационни технологии; статистическа методология и изследвания; приложна математика.

Водещи лектори на конференцията бяха Пати Лин, директор на Тайвански търговски център - София и Борислав Домусчиев, изпълнителен директор на „СиКуест Рисърч енд Консултинг“ ООД.

Галерия снимки от 10 години факултет "Приложна информатика и статистика" ...