Факултет "Приложна информатика и статистика"

Обновено: четвъртък, 03 август 2017 14:53

Конференции и форуми

Факултет "Приложна информатика и статистика/ Конференции и форуми

Конференции и форуми

Международна научна конференция „International conference on application of information and communication technology and statistics in economy and education (ICAICTSEE-2017)”

Международна научна конференция „International conference on application of information and communication technology and statistics in economy and education (ICAICTSEE-2015)” http://icaictsee.unwe.bg/past-conferences/default.html

Международна научна конференция „International conference on application of information and communication technology and statistics in economy and education (ICAICTSEE-2014)” http://icaictsee.unwe.bg/past-conferences/default.html

Международна научна конференция „International conference on application of information and communication technology and statistics in economy and education (ICAICTSEE-2013)” http://icaictsee.unwe.bg/past-conferences/default.html

Международна научна конференция „International conference on application of information and communication technology and statistics in economy and education (ICAICTSEE-2012)” http://icaictsee.unwe.bg/past-conferences/default.html

Международна научна конференция „International conference on application of information and communication technology and statistics in economy and education (ICAICTSEE-2011)” http://icaictsee.unwe.bg/past-conferences/default.html

( гл.ас. Костадин Шейретски)4-th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE –2014)Isomorphism Between Economic Models and Models of Natural Environment , K. Sheyretski, M. Lazarova, October 24-25, 2014, към публикацията

( гл.ас. Костадин Шейретски)5-th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE –2015)Non-linear Models’ Researching, K. Sheyretski, M. Lazarova, November 13-14, 2015, към публикацията

( гл.ас. Костадин Шейретски)Национална научна конференция "Приложение на математиката, статистиката и информационните технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси"Принцип на Понтрягин и приложението му в икономиката, К. Шейретски, 8-ми октомври, 2015

( гл.ас. Костадин Шейретски)Национална научна конференция със студенти и докторанти "Актуални проблеми на науката, образованието и реализацията в областта на приложната статистика и информатика"Геометрия на фракталите и използването им за определяне размерността на атракторите при дискретни изображения, Шейретски, К., 06.07.1905

( ас. Иван Иванов)4-th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE –2014)Optimization of the Shape of the Car Body with FEM Analyis, P. Nedyalkov, I. Ivanov, M. Ivanova, October 24-25, 2014, към публикацията

( ас. Иван Иванов)Национална научна конференция "Приложение на математиката, статистиката и информационните технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси"Приложение на методите за анализ на нестационарни времеви редове, Витанов Н. К., Йорданов И. П., Иванов И. С., 8-ми октомври, 2015

( ас. Мирослава Й. Иванова)4-th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE –2014)Optimization of the Shape of the Car Body with FEM Analyis, P. Nedyalkov, I. Ivanov, M. Ivanova, October 24-25, 2014, към публикацията

( ас. Мирослава Й. Иванова)Национална научна конференция "Приложение на математиката, статистиката и информационните технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси"Управление на кариерата като стратегически процес, Мирослава Й. Иванова, 8-ми октомври, 2015

( гл.ас. Иван Йорданов )4-th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE –2014)Analysis of Migration-Interaction of Human, Nikolova, E. V., Jordanov, I. P., Vitanov, N. K., October 24-25, 2014, към публикацията

( гл.ас. Иван Йорданов )5-th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE –2015)Reduction of Dimensionality of Dynamical Systems in Economy, Elena V Nikolova, Ivan P Jordanov, November 13-14, 2015, към публикацията

( гл.ас. Иван Йорданов )5-th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE –2015)Mathematical Modeling of the Dynamics of Economic Systems with Time-Delay, Ivan N Dushkov, Ivan P Jordanov, November 13-14, 2015, към публикацията

( гл.ас. Иван Йорданов )5-th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE –2015)Application of the Method of the Simplest Equation for Solving Space-Time PDEs, Nikolay K Vitanov, Ivan P Jordanov, November 13-14, 2015, към публикацията

( гл.ас. Иван Йорданов )Национална научна конференция "Приложение на математиката, статистиката и информационните технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси"Приложение на методите за анализ на нестационарни времеви редове, Витанов Н. К., Йорданов И. П., Иванов И. С., 8-ми октомври, 2015

( гл.ас. Иван Йорданов )Национална научна конференция "Приложение на математиката, статистиката и информационните технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси"Редуциране на динамични системи с времева йерархия, Николова Елена, Иван Йорданов, 8-ми октомври, 2015

( гл.ас. Иван Йорданов )Национална научна конференция "Приложение на математиката, статистиката и информационните технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси"Динамични системи с времево закъснение, Душков И. Н., Йорданов И. П., 8-ми октомври, 2015

( гл.ас. Иван Йорданов )11-th Annual Meeting of the Bulgarian Section of SIAMApplications of time delay differential equations in dynamics of a system of three competing populations, Ivan P. Jordanov, Ivan N. Dushkov, Elena V. Nikolova, Nikolay K. Vitanov, December 20-22, 2016, към публикацията

( гл.ас. Иван Йорданов )11-th Annual Meeting of the Bulgarian Section of SIAMNonlinear evolution equations for propagation of waves in arteries with aneurysms: exact solutions obtained by the modified method of simplest equation, Elena V. Nikolova, Ivan P. Jordanov, Zlatinka I. Dimitrova, Nikolay K. Vitanov, December 20-22, 2016, към публикацията

( доц.д-р Венелин Бошнаков)Conference on International Migration (ERI at BAS)Between Germany and Bulgaria: Evidences from Bus Survey, Boshnakov, V., 01.02.2014

( доц.д-р Венелин Бошнаков)Western Balkans and the European Union. Lessons from the Past Enlargements, Challenges to Further Integrations (BALKINT Project)Bulgarian Migration: Some Effects from EU Accession, Mintchev, V., V. Boshnakov, 01.10.2014

( доц.д-р Венелин Бошнаков)Развитие на регионите в България – Хоризонт 2020 (УНСС)Статистически анализ на икономическото развитие на регионите чрез класическа производствена функция, Бошнаков, В., И. Стамова, 01.09.2015

( доц.д-р Венелин Бошнаков)International Scientific Conference “Knowledge Based Sustainable Economic Development” (ERAZ 2016, Belgrade)Business Environment and Production Dynamics in Bulgaria: Preliminary Results for Industrial Sector, 2000-2015, Boshnakov, V., 01.06.2016

( доц.д-р Венелин Бошнаков)IX Интернационална и интердисциплинарна научна конференция „Авангардни научни инструменти в управлението 2016” (VSIM:16)Динамика на строителния сектор и избрани фактори на бизнес средата за периода 2000-2015 г., Бошнаков, В., 01.09.2016

( доц. д-р Екатерина Тошева)Годишна научна сесия на УНСС, 2014ПРОЕКТ EUROMODupdate2, Тошева, Е., декември 2014

( доц. д-р Екатерина Тошева)Годишна научна сесия на УНСС, 2015ПРОЕКТ EUROMODupdate2, Тошева, Е., декември 2015

( доц.д-р Андреана Станиславова Стойкова-Къналиева)4-th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE-2014)Teaching the Statistics Subject at the Economics Universities in Bulgaria, Андреаня Станиславова Стойкова- Къналиева, 24-25 октомври 2014година, към публикацията

( гл.ас. Атанас Георгиев Атанасов)ПРИЛОЖЕНИЕ НА МАТЕМАТИКАТА, СТАТИСТИКАТА И ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ И БИЗНЕС ПРОЦЕСИЕмпирични подходи за проверка за нормално разпределение при статистическите редове с различна дължина, Атанас Георгиев Атанасов, 01.10.2015, към публикацията

( гл.ас. Атанас Георгиев Атанасов)Развитие на регионите в България – хоризонт 2020РЕГИОНАЛНИ РАЗЛИЧИЯ НА БЕДНОСТТА В БЪЛГАРИЯ, Атанас Георгиев Атанасов, 01.09.2015, към публикацията

( гл.ас. Атанас Георгиев Атанасов)IX Интернационална & Интердисциплинарна научна конференция авангардни научни инструменти в управлението '2016Тенденции на развитие на фирмите в ИКТ сектора в България, според статистиката на демографията на предприятията, Атанас Георгиев Атанасов, 01.09.2016, към публикацията

( гл.ас. Атанас Георгиев Атанасов)IX Интернационална & Интердисциплинарна научна конференция авангардни научни инструменти в управлението '2016Проблеми при използването на информацията от анкетни проучвания на регионално ниво, Атанас Георгиев Атанасов, 01.09.2016, към публикацията

( гл.ас. Атанас Георгиев Атанасов)ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ДЕВЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНОТенденции на развитие на безработицата в България преди и след присъединяването й към Европейския съюз, Атанас Георгиев Атанасов, 01.10.2016, към публикацията

( гл.ас. Атанас Георгиев Атанасов)Застрахователният и осигурителният пазар: тенденции, визия, приоритети и очаквания за управление на промянатаТенденции на развитие на застрахователния пазар през периода 2008-2015 г., Диана Иванова Георгиева, Атанас Георгиев Атанасов, 01.10.2016, към публикацията

( доц. д-р Соня Чипева)Management of severe diffuse peritonitis with an open abdomen – а comparison of V.A.C. and Mesh-Foil laparostomy.Mutafchiyski V, Popivanov G, Kjossev K, Teodosiev I, Chipeva S, Petrov N, Popov R., 20th Congress of Balkan Military Medical Committee, Thessaloniki, Greece, 8-11 June, 2015

( х.ас. Тодор Борисов)АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА НАУКАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И РЕАЛИЗАЦИЯТА В ОБЛАСТТА НА ПРИЛОЖНАТА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКАЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕТО МУ СРЕД СТУДЕНТИТЕ ИЗУЧАВАЩИ ДИСЦИПЛИНАТА СТАТИСТИКА, Тодор Борисов, София, 07 ноември 2014 г., към публикацията

( х.ас. Адриана Петрова)АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА НАУКАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И РЕАЛИЗАЦИЯТА В ОБЛАСТТА НА ПРИЛОЖНАТА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКАИзследванията в селското стопанство и удобствата на административните регистри, Адриана Ивайлова Петрова, ноември, 2014 г.