Факултет "Приложна информатика и статистика"

Обновено: понеделник, 05 ноември 2018 14:10

Специалности

Бакалавърска степен

Магистърска степен

  • Бизнес информатика
  • Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи"
  • Статистика и иконометрия