Факултет "Приложна информатика и статистика"

Обновено: четвъртък, 23 февруари 2012 14:44

Икономика на съобщенията

Държавните изпити в специалност "Икономика на съобщенията" се провеждат според правилата за организиране и провеждане на държавни изпити в УНСС