Факултет "Приложна информатика и статистика"

Обновено: сряда, 22 февруари 2012 14:18

Партньори

В образованието:

В екипа от преподаватели в магистърска програма "Информационни технологии за бизнес анализ" са привлечени като гост-преподаватели проф. Георгиос Павлидис и проф. Фотис Нанопулос, съответно: проф. Павлидис  по дисциплината “Същност и проектиране на бизнес интелигентни системи” и проф. Нанопулос по дисциплината “Статистически софтуер за бизнес анализ в статика”

 

В бизнеса:

IBM България

Microsoft България

dWare