Резултати от търсене за Бизнес Факултет

Университетски подсайтове

Бизнес факултет
Бизнес факултет на УНСС

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

17 results found
проф. д-р Мария Ананиева Маркова 24.2.2020 г. ... (2010-2011г.), зам. декан по НИД на Бизнес факултет на УНСС (2016г. – 2018г.), член на Програмен съвет на УНСС (2016-2018г), член на Факултетен съвет на Общоикономически факултет (2006 – 2014г.), член на Факултетен съвет на Бизнес факултет (2014 – 2018г.), ...
Научни публикации в периодика 12.3.2019 г. ... В България, конференция на Бизнес факултет при УНСС от дата 11.05.2018г., приет за публикуване в сборник с научни доклади, УНСС, София, 2018 г. Начев, И. Модификации и проявления на интелектуалната собственост върху филми в интернет, сборник с научни доклади ...
Начало 10.1.2018 г. ... индустрии и интелектуална собственост" Бизнес факултет  CV: български  Служебен E-mail: bborisov@unwe.bg  Телефон: (02) 862 94 97  Кабинет: №1, Университетски център по интелектуална собственост Заместник-председател Проф ...
Състав 10.1.2018 г. ... и интелектуална собственост" Бизнес факултет  CV: български  Служебен E-mail: bborisov@unwe.bg  Телефон: (02) 862 94 97  Кабинет: №1, Университетски център по интелектуална ...
Доклади (Архив) 7.2.2017 г. ... факултет”, ”Бизнес факултет”, „Финансово-счетоводен факултет“, факултет „Икономика на инфраструктурата“, факултет „Приложна информатика и статистика“, и факултет "Международна икономика и политика" ...
Ръководство 12.7.2016 г. ... "Икономика на природните ресурси" Бизнес факултет  Служебен E-mail: dkopeva@unwe.bg  Телефон: (02) 8195 294  Кабинет: ...
Номинации за ръководни органи на УНСС 15.12.2015 г. ... . Пламен Димитров Мишев - декан на Бизнес факултет проф. д-р Борислав Михайлов Борисов доц. д-р Георги Шинков Забунов проф. д-р Диана Илиева Копева доц. д-р Димитър Марчев Благоев доц. д-р Димитър Методиев Терзиев проф. д-р Йорданка Христова Йовкова доц. д-р ...
Доклади архив 6.4.2015 г. ... „Икономика на инфраструктурата”, „Бизнес факултет”, „Общоикономически факултет” и факултет „Международна икономика и политика”.               Докладите са представени от доц. Виолета Цакова, Председател на ...
Контакти 22.7.2020 г. ... факултет: телефон: (02) 8195 407 Бизнес факултет: телефон: (02) 8195 617 Факултет "Икономика на инфраструктурата": телефон: (02) 8195 637; (02) 8195 598 Финансово-счетоводен факултет: телефон: (02) 8195 563; (02) 8195 568 Факултет “Администрация и ...
<span style="display:none">ОРГАНИЗАЦИОННИ</span> 19.11.2012 г. ... факултет доц. д-р Георги Павлов - Бизнес факултет доц. д-р Иван Иванов - Икономика на инфраструктурата доц. д-р Румен Брусарски - Факултет Международна икономика и политика доц. д-р Даниела Иванова - Юридически факултет доц. д-р Мариана Янева - Факултет Управление и ...
Срещи с ръководствата на факултетите по професионални направления и потоци 13.9.2012 г. ... - доц. д-р Виолета Гълъбова Бизнес факултет: Поток 192            -    зала 2019     - проф. д-р Йорданка Йовкова Поток ...
<span style="display:none">ДОКЛАДИ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ</span> 19.11.2012 г. ... , факултет Икономика на инфраструктурата, Бизнес факултет, Общоикономически факултет и факултет Международна икономика и политика. За извършените проверки са изготвени доклади за всеки факултет с констатации, заключения и препоръки. Заключенията на Контролния съвет във всички доклади са ...
Факултети и катедри 13.9.2016 г. ... "Политическа икономия" Бизнес факултет Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост" Катедра "Индустриален бизнес" Катедра "Икономика на природните ресурси" Катедра "Недвижима собственост" Катедра "Физическо възпитание и спорт" Катедра ...
Обучение 14.10.2015 г. ... на природните ресурси”, Бизнес факултет на УНСС   Настоящите правила за провеждане на държавен изпит в ОКС “бакалавър” се основават на изискванията на Закона за висшето образование, на възприетите норми в европейското и световното образователно ...
История 25.1.2018 г. ... (впоследствие преминава в състава на „Бизнес факултет“). Успех за факултета е връщането в неговия състав на катедра „Социално-икономически теории“, а впоследствие и създаването на нова катедра  „Политическа икономия“ с три секции – ...
Начало 30.1.2018 г. ... (впоследствие преминава в състава на „Бизнес факултет“). Успех за факултета е връщането в неговия състав на катедра „Социално-икономически теории“, а впоследствие и създаването на нова катедра  „Политическа икономия“ с три секции – ...
УНСС №1 5.3.2020 г. ... политика, Приложна информатика и статистика, Бизнес факултет и Юридически; 33 ка­тедри; Отделение "Институт за след­дипломна ква­ли­фи­ка­ция" (с Център за факултативно обучение и Школа за чуждоезиково обучение), Институт по икономика и политики, Институт по ...

Събития

6 results found
ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНИ ОБЩИ СЪБРАНИЯ ЗА 2020 ГОДИНА 24.7.2020 г. ... информатика и статистика" Бизнес факултет Юридически ...
Владимир Карамазов за изкуството като бизнес и бизнеса като изкуство 26.4.2018 г. ... и администрация” и „Бизнес факултет” добри практики от своя опит в продуцирането и организирането на кампании за културни проекти. Основен фокус в разговора беше необходимостта днешните специалисти да бъдат предприемчиви, адаптивни към динамичната външна ...
Общо събрание на Бизнес факултет 19.11.2016 г. ... 29 ноември 2016 г. от 11.00 часа в зала П038 ще се проведе Общо събрание на факултета ...
Работни семинари-обучения на преподаватели и служители на УНСС за внедряване на промените в системата за управление на УНСС 17.11.2014 г. ... информатика и статистика 19.11.2014 Бизнес факултет 20.11.2014 Управление и администрация 24.11.2014 Международна икономика и политика 26.11.2014 Финансово счетоводен 28.11.2014 Юридически 01.12.2014   ОЧАКВАМЕ ...
Правила за провеждане на Държавен изпит (ОКС "бакалавър") и Правила за провеждане Защита на дипломна работа (ОКС "магистър") 17.4.2013 г. ... “Икономика на природните ресурси”, Бизнес факултет на УНСС   Настоящите правила за провеждане на държавен изпит в ОКС “бакалавър” се основават на изискванията на Закона за висшето образование, на възприетите норми в европейското и световното образователно пространство ...
Семинар „Интелектуалната собственост като система от знания и информация“ 20.2.2019 г. ... „Общоикономически факултет”, „Бизнес факултет”, Медия и обществени комуникации”, „Икономика на транспорта”, „Бизнес логистика”, „Национална и регионална сигурност”, „Икономика на търговията”, „Икономика на ...

Предстоящо

10 results found
Общо събрание на Бизнес факултет 31.10.2019 г. ...  ще се проведе заседание на Общото събрание на Бизнес факултет при следния  Д Н Е В Е Н  Р Е Д:  1. Избор на работни комисии на ОС на Бизнес факултет. 2. Отчет на деканското ръководство за периода 2015 г. – 2019 г. 3. Избор на декан. 4. Избор на Факултетен съвет. 5. Избор ...
ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНИ ОБЩИ СЪБРАНИЯ ЗА 2019 ГОДИНА 16.10.2019 г. ... .2019 Общоикономически факултет Бизнес факултет 06.11.2019 Факултет „Управление и администрация“ Финансово-счетоводен факултет 25.11.2019 Факултет „Икономика на инфраструктурата“ Факултет „Международна ...
Тържествено откриване на новата учебна година 30.9.2019 г. ... “Икономика и бизнес“: Бизнес факултет, Институт по творчески индустрии и бизнес , Институт по предприемачество: Поток 143  - зала 2030  - проф. д.ик.н. Пламен Мишев Поток 144  - зала 2015  - проф. д.ик.н. Кирил Тодоров Поток 145 - зала 3008 -  проф. ...
Тържествено откриване на новата учебна година (video.unwe.bg) 1.10.2018 г. ... “Икономика и бизнес“: Бизнес факултет: Поток 193 - зала 2030 - проф. д.ик.н. Пламен Мишев Поток 194 - зала 2015 - доц. д-р Димитър Благоев Поток 195 - зала  3008 - доц. д-р Мария Маркова   Поднаправление “Икономика и инфраструктура“: Факултет ...
Тържествено откриване на новата учебна година (video.unwe.bg) 28.9.2017 г. ... “Икономика и бизнес“: Бизнес факултет: Поток 183            -    зала 2030       - проф. д.ик.н. Пламен Мишев Поток ...
Публична лекция на тема: „Ролята и мястото на иновациите за развитие на бизнеса (банките)“ 16.3.2016 г. ... факултет“ и Център за развитие на бизнес компетентности  “Иновации и конкурентоспособност (U2B)“ към катедра „Индустриален бизнес“   ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ на г-жа Цветанка Минчева, директор Банкиране на дребно и член на Управителния ...
Обучение по Проект BG051PO001-3.1.09-0024 „С лице към новите предизвикателства на времето: модерна система за кариерно развитие на преподавателския състав на УНСС“ 20.11.2014 г. ... и статистика 19.11.2014   4. Бизнес факултет 20.11.2014 5. Управление и администрация 24.11.2014 6. Международна икономика и политика 26.11.2014   7. Финансово счетоводен 28.11.2014 8. Юридически ...
Работни семинари по проект BG051PO001-3.1.07-0059 „Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието“ 20.11.2014 г. ... направление в ОКС „бакалавър“ по следния  ГРАФИК Бизнес факултет – 18 ноември (вторник), 11 часа, зала „Научни съвети“ (2032А) Факултет „Икономика на инфраструктурата“ – 18 ноември (вторник), 13 часа, Факултетна зала (2028А) Факултет „МИО“ и катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ – 21 ноември ...
Новата учебна година ще бъде открита на 16 септември 16.9.2013 г. ... Пенчев   Поднаправление “Икономика и бизнес“: Бизнес факултет: Поток 103            -    зала 4053     - проф. д-р Йорданка Йовкова Поток 104            ...
"Икономически игри 2012" 30.3.2012 г. ... ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО БИЗНЕС ФАКУЛТЕТ, КАТЕДРА ”ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ” “ИКОНОМИЧЕСКИ ИГРИ 2012” под патронажа на ректора на УНСС Проф. д.ик.н. Стати Статев 06 и 07 април 2012 - Спортен комплекс “БОНСИСТ” С УЧАСТИЕТО НА: ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГР. ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене