Бизнес факултет

Обновено: сряда, 22 май 2019 12:09

Специалности

Образователно-квалификационна степен "Бакалавър"

 • Интелектуална собственост и бизнес
 • Интелектуална собственост и бизнес (с преподаване на английски език)
 • Творчески индустрии и бизнес
 • Индустриален бизнес
 • Бизнес икономика
 • Бизнес икономика (с преподаване на английски език)
 • Аграрен бизнес
 • Екоикономика
 • Икономика на околната среда (с преподаване на английски език)
 • Мениджмънт на недвижимата собственост
 • Предприемачество

Образователно-квалификационна степен "Магистър"

 • Интелектуална собственост и бизнес
 • Интелектуална собственост и бизнес, със специализации: "Интелектуална собственост и бизнес в индустрията", "Интелектуална собственост и бизнес в културата"
 • Творчески индустрии и бизнес, със специализации: "Филмова индустрия и бизнес", "Музикална индустрия и бизнес", "Сценични изкуства и бизнес", "Радиотелевизионна индустрия и бизнес", "Издателски бизнес"
 • Бизнес икономика
 • Бизнес анализи и проекти
 • Аграрен бизнес
 • Екоикономика
 • Бизнес с недвижими имоти
 • Мениджмънт на недвижимата собственост
 • Финансов мениджмънт на недвижимата собственост
 • Икономика на недвижимата собственост
 • Предприемачество със специализация „Фамилно предприемачество“

Образователна и научна степен "Доктор"

 • Икономика и управление (Индустрия)
 • Икономика и управление (Интелектуална собственост по отрасли)
 • Икономика и управление (Недвижима собственост)
 • Икономика и управление (Агробизнес)
 • Икономика и управление (Екоикономика)
 • Икономика и управление (Предприемачество)
 • Организация и управление извън сферата на материалното производство (Интелектуална собственост в творческите индустрии)
 • Организация и управление на производството (Индустрия)