Общоикономически факултет

Първи защити по съвместната докторска програма между УНСС и Свободния университет в Брюксел

четвъртък, 27 април 2017 11:06

      

Галерия снимки от Първи защити по съвместната докторска програма между УНСС и Свободния университе ...