Общоикономически факултет

Първи защити по съвместната докторска програма между УНСС и Свободния университет в Брюксел

      

Галерия снимки от Първи защити по съвместната докторска програма между УНСС и Свободния университе ...