Общоикономически факултет

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОИФ

сряда, 23 октомври 2019 14:40

С  В  И  К  В  А  М

 

О Б Щ О  С Ъ Б Р А Н И Е

 

на Общоикономически факултет 

на 06 ноември /сряда/ 2019 година 

от 10.00 часа в Голяма конферентна зала

при следния дневен ред:


 1. Избор на работни комисии на ОС;

 2. Отчет на деканското ръководство на Общоикономически факултет за периода ноември 2018 г. – октомври 2019 година и мандата 2015 – 2019 година;

 3. Избор на Декан на ОИФ;

 4. Избор на Факултетния съвет на Общоикономически факултет;

 5. Избор на Председател и Заместник-председател на Общото събрание на Общоикономически факултет.

 6. Избор на представители на нехабилитирани преподаватели от ОИФ за членове на ОС на УНСС;

 7. Текущи.

                                  ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОС на ОИФ,

                                                                                    доц. д.н. Пенчо Пенчев

 

Прикачени файлове:

application/pdf Покана табло скан 2019.pdf - 201 KB

Галерия снимки от ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОИФ ...