Общоикономически факултет

Организиране и провеждане на тайно гласуване за избор на гост-преподавател към катедра „Политическа икономия“ в съответствие с изискванията на „Временни правила за провеждане на тайно извънпленарно гласуване на колективни органи на УНСС при отдалечено онлайн провеждане на заседания по време на извънредното положение“ (РЕШЕНИЯ на Академичния съвет № 2/08.04.2020 г., Приложение 7, с.45-46)

вторник, 28 април 2020 14:49

 

     РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ФС на ОИФ на 28 април 2020 година, а именно:

     1.1. Избор на комисия за тайно гласуване 

     1.2. Приемане на график за тайно гласуване (с бюлетина). 

     1.3. Приемане на график за присъствието на членове на комисията за тайно гласуване. 

     1.4. Решения във връзка с огласяване на дните, мястото и графика на часовете за гласуване. 

 РЕШЕНИЕ 1.1. :

ФС на ОИФ избира комисия за тайно гласуване за избор на гост-преподавател към катедра „Политическа  икономия“ в следния състав: 

Доц. д-р Александър Стоянов - председател на комисията  

Проф. д-р Маргарита Атанасова - член на комисията  

Гл. ас. д-р Николай Величков - член на комисията  

Гл. ас. д-р Димитър Дамянов - член на комисията  

Гл. ас. д-р Петър Стоянов - член на комисията  

 

 РЕШЕНИЕ 1.2.:

ФС на ОИФ приема график за тайно гласуване (с бюлетина) за гост-преподавател към катедра „Политическа икономия“ в  залата на Главните книги на УНСС (срещу централния вход) както следва: на 4 май 2020 г. от 10 до 16 ч. и на 5 май 2020 г. от 10 до 16 ч. в съответствие с изискванията на т.2 и т.3 от Временните правила. 

 

РЕШЕНИЕ 1.3.:

  • на 4 май 2020 г. от 10 до 12 ч. - доц. д-р Александър Стоянов, проф. д-р Маргарита Атанасова, 
  • на 4 май 2020г. от 12 до 16 ч. - гл. ас. д-р Димитър Дамянов, гл. ас. д-р Николай Величков; 
  • на 5 май 2020 г. от 10 до 13 ч. - гл.ас. д-р Димитър Дамянов и гл.ас. д-р Петър Стоянов; 
  • на5 май2020 г. от 13 до 16 ч. - доц. д-р Александър Стоянов, проф.  д-р Маргарита Атанасова,           гл.ас. д-р Николай Величков в съответствие с изискванията на т.1 на Временните правила.         Забележка: При възникнали извънредни обстоятелства (вкл. и здравословни проблеми на членове на комисията) председателят на комисията осъществява съответните промени в посочените дежурства.

  РЕШЕНИЕ 1.4.:

ФС на ОИФ реши дните, мястото и графика на часовете за гласуване да се огласяват в сайта на УНСС,  сайта на ОИФ, чрез официалните електронни адреси на всички членове на ФС на ОИФ, председателя на Студентския съвет и помощник-ректора. 

Галерия снимки от Организиране и провеждане на тайно гласуване за избор на гост-преподавател към к ...