Общоикономически факултет

Организиране и провеждане на тайно гласуване за Провеждане на частични избори в съответствие с чл.36а, ал.4 и чл.26, ал.6, ал.7 от ЗВО за попълване на състава на ФС на ОИФ от квотата на хабилитираните преподаватели чрез тайно извънпленарно гласуване

четвъртък, 18 февруари 2021 15:21

Организиране и провеждане на тайно гласуване за Провеждане на частични избори в съответствие с чл.36а, ал.4 и чл.26, ал.6, ал.7 от ЗВО за попълване на състава на ФС на ОИФ от квотата на хабилитираните преподаватели чрез тайно извънпленарно гласуване според изискванията на чл.48а от Правилника за дейността на УНСС. в съответствие с изискванията на „Временни правила за провеждане на тайно извънпленарно гласуване на колективни органи на УНСС при отдалечено онлайн провеждане на заседания по време на извънредното положение“ (РЕШЕНИЯ на Академичния съвет № 2/08.04.2020 г., Приложение 7, с.45-46)

Точка 1. Провеждане на частични избори в съответствие с чл.36а, ал.4 и чл.26, ал.6, ал.7 от ЗВО за попълване на състава на ФС на ОИФ от квотата на хабилитираните преподаватели  чрез тайно извънпленарно гласуване според изискванията на чл.48а от Правилника за дейността на УНСС.

Решения на ОС по т. 1 от дневния ред от заседание на ОС на ОИФ на 16 февруари 2021 година - Провеждане на частични избори в съответствие с чл.36а, ал.4 и чл.26, ал.6, ал.7 от ЗВО за попълване на състава на ФС на ОИФ от квотата на хабилитираните преподаватели чрез тайно извънпленарно гласуване според изискванията на чл.48а от Правилника за дейността на УНСС.

 

Решение 1.1.

ОС на ОИФ избира комисия провеждане на тайно извънпленарно гласуване“, което се провежда в съответствие с чл.48а от Правилника на дейността на УНСС, а именно:

Председател - доц. д-р Румен Любенов Андреев - катедра „Политическа икономия“;

Членове:

  1. доц. д-р Александър Стоянов Стоянов - катедра „Икономическа социология“
  2. доц. д-р Ваня Петрова Иванова - катедра „Икономикс“
  3. проф. д-р Мирослава Михайлова Динева - Пейчева -  катедра „ЧРСЗ“
  4. студент – Никола Чабуковски
  5. гл. ас. д-р Тодорка Димова Кинева
  6. гл. ас. д-р Петър Йорданов Стоянов

Решение 1.2.

ОС на ОИФ приема график за тайно гласуване (с бюлетина) за попълване на състава на ФС на ОИФ от квотата на хабилитираните преподаватели в  залата на Главните книги на УНСС (срещу централния вход) както следва:

Понеделник - 22 февруари:

10.00 ч. – 13.00 ч. - Доц. д-р Румен Андреев, Гл. ас.  д-р Петър Стоянов и студент Никола Чабуковски;

13.00 ч. – 16.00 ч. -  Проф.  д-р Мирослава Пейчева,  Доц.  д-р Ваня Иванова  и студент Никола Чабуковски;

Вторник – 23 февруари:

10.00 ч. – 13.00 ч. - Доц. д-р Александър Стоянов, Гл. ас.  д-р Тодорка Кинева и Гл. ас.  д-р Петър Стоянов;

13.00 ч. – 16.00 ч. -  Доц. д-р Румен Андреев,  Гл. ас.  д-р Тодорка Кинева и студент Никола Чабуковски.

Галерия снимки от Организиране и провеждане на тайно гласуване за Провеждане на частични избори в  ...