Общоикономически факултет

Организиране и провеждане на тайно гласуване за избор на гост-преподавател към катедра „Политическа икономия“ в съответствие с изискванията на „Временни правила за провеждане на тайно извънпленарно гласуване на колективни органи на УНСС при отдалечено онлайн провеждане на заседания по време на извънредното положение“ (РЕШЕНИЯ на Академичния съвет № 2/08.04.2020 г., Приложение 7, с.45-46)

вторник, 28 април 2020 14:49

Разглеждате снимки от Организиране и провеждане на тайно гласуване за избор на гост-преподавател към катедра „Политическа икономия“ в съответствие с изискванията на „Временни правила за провеждане на тайно извънпленарно гласуване на колективни органи на УНСС при отдалечено онлайн провеждане на заседания по време на извънредното положение“ (РЕШЕНИЯ на Академичния съвет № 2/08.04.2020 г., Приложение 7, с.45-46)

Вижте пълен текст на Организиране и провеждане на тайно гласуване за избор на гост-преподавател към катедра „Политическа икономия“ в съответствие с изискванията на „Временни правила за провеждане на тайно извънпленарно гласуване на колективни органи на УНСС при отдалечено онлайн провеждане на заседания по време на извънредното положение“ (РЕШЕНИЯ на Академичния съвет № 2/08.04.2020 г., Приложение 7, с.45-46)

Галерия снимки от Организиране и провеждане на тайно гласуване за избор на гост-преподавател към к ...