Общоикономически факултет

RSS Feed - Събития
Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие
Чуждестранен лектор за "Принципите в управлението на човешките ресусри и приложението им"

Чуждестранен лектор за "Принципите в управлението на човешките ресусри и приложението им"

24.4.2017 г. 10:47:14 ч.

На пресконференция и кръгла маса бяха представени резултатите по проект за актуализиране на учебните програми в професионално направление "Икономика"

На пресконференция и кръгла маса бяха представени резултатите по проект за актуализиране на учебните програми в професионално направление "Икономика"

24.4.2017 г. 10:38:50 ч.

Доцент от катедра "Икономикс" изнесе лекция в университета на Флоренция

Доцент от катедра "Икономикс" изнесе лекция в университета на Флоренция

24.4.2017 г. 10:34:43 ч.

Преподавател от универсисета е избран за външен член на атински университет

Преподавател от универсисета е избран за външен член на атински университет

24.4.2017 г. 10:32:57 ч.

Шесто състезание по микроикономика "Ние знаем повече"

Шесто състезание по микроикономика "Ние знаем повече"

24.4.2017 г. 10:32:05 ч.

Наш преподавател е избран за член на висша образователна институция в Гърция и член на международно научно жури

Наш преподавател е избран за член на висша образователна институция в Гърция и член на международно научно жури

24.4.2017 г. 10:30:19 ч.

Катедра "Икономическа социология" изпрати своите абсолвенти

Катедра "Икономическа социология" изпрати своите абсолвенти

20.4.2017 г. 16:06:13 ч.

Проф. Миркович носител на почетния знак на ректора

Проф. Миркович носител на почетния знак на ректора

20.4.2017 г. 16:05:06 ч.

Икономистите от випуск 2014 се дипломираха

Икономистите от випуск 2014 се дипломираха

20.4.2017 г. 16:04:20 ч.

Два работни семинара по Проект BG051PO001-3.1.07-0059 "Актуализиране на учебни планове и програми в ОКС Бакалавър за професионално направление "Икономика" в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието

Два работни семинара по Проект BG051PO001-3.1.07-0059 "Актуализиране на учебни планове и програми в ОКС Бакалавър за професионално направление "Икономика" в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието

20.4.2017 г. 16:00:34 ч.