Резултати от търсене за Общоикономически Факултет

Университетски подсайтове

Общоикономически факултет
Общоикономически факултет на Университета за национално и световно стопанство (УНСС)

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

40 results found
Жива памет 30.10.2021 г. ... на факултета.  Декан на Общоикономически факултет (1969 – 1971) Зам.-ректор (1971 – 1980) Асистент (1960) Доцент (1966) Професор (1973) Роден е в Калофер. Завършва висше образование в Стопанския факултет на СУ „Климент Охридски“, ...
#ИзбирамУНСС 21.6.2021 г. ... с техните катедри и специалности! Общоикономически факултет Финансово-счетоводен факултет Факултет „Управление и администрация“ Факултет „Икономика на инфраструктурата“     Факултет „Международна икономика и ...
#СедмицаНаУНСС #ИзбирамУНСС 2.6.2021 г. ... с модератор ас. д-р Константин Бобчев Общоикономически факултет Финансово-счетоводен факултет Факултет „Управление и администрация“ Факултет „Икономика на инфраструктурата“    20 май Виртуална разходка в УНСС с правнука на ...
проф. д-р Мария Ананиева Маркова 24.2.2020 г. ... , член на Факултетен съвет на Общоикономически факултет (2006 – 2014г.), член на Факултетен съвет на Бизнес факултет (2014 – 2018г.), председател на Атестационна комисия на Бизнес факултет (2014 – 2018г.), член на работни групи по акредитационни ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономикс 2018/2019 уч.г. 7.11.2018 г. ... . д-р Лилия Йотова – декан на Общоикономически факултет Членове: Емилия Иванова - директор НТБГ                                           ...
Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема 24.11.2021 г. ... от комисия по предложение на декана на Общоикономически факултет, утвърдена от заместник-ректора по учебната дейност. 12. Комисията оценява всички изпратени есета по критерии: ясно формулирана авторова теза в съответствие с избраната тема; целенасочена и задълбочена ...
Състав 14.10.2021 г. ... "Чoвешки ресурси и социална защита" Общоикономически факултет  Служебен E-mail: dulevski@abv.bg  Телефон: (02) 8195 310  Кабинет: 2025 Проф. д-р Любомир Минчев Стефанов Катедра "Чoвешки ресурси и социална ...
Регламент за провеждане на националното състезание по икономикс 16.1.2018 г. ... . д-р Лилия Йотова – декан на Общоикономически факултет Членове: Емилия Иванова - директор НТБГ                                             ...
Консултативен съвет 13.2.2020 г. ... "Икономическа социология"  Общоикономически факултет CV: български Служебен E-mail: stoyanov.alex@unwe.bg Телефон: (02) 8195 437 Кабинет: 2103 Повече на: http://blogs.unwe.bg/astoyanov/ Гл.ас. д-р Михаела Михайлова Мишева Катедра "Икономическа ...
Директор 15.6.2017 г. ... "Икономическа социология" Общоикономически факултет CV: български Служебен E-mail: andrey.nonchev@unwe.bg Личен E-mail: andrey.nonchev@gmail.com Телефон: (02) 8195 481 Кабинет: 1038 Повече на: http://blogs.unwe ...
Доклади (Архив) 7.2.2017 г. ... на „Юридически факултет”, „Общоикономически факултет”, ”Бизнес факултет”, „Финансово-счетоводен факултет“, факултет „Икономика на инфраструктурата“, факултет „Приложна информатика и статистика“, и факултет "Международна ...
ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЪВЕТ 25.11.2021 г. ... от комисия по предложение на декана на Общоикономически факултет, утвърдена от заместник-ректора по обучението в ОКС „Бакалавър“. Утвърдената комисия за оценяване на есетата от стартиралия Национален конкурс за написване на есе на социално-икономическа тема е в ...
РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ 26.11.2021 г. ... от комисия по предложение на декана на Общоикономически факултет, утвърдена от заместник-ректора по учебната дейност.   12. Комисията оценява всички изпратени есета по критерии: ясно формулирана авторова теза в съответствие с избраната тема; целенасочена и задълбочена ...
Регламент за провеждане на националното състезание по икономикс 23.10.2016 г. ... . д-р Лилия Йотова – декан на Общоикономически факултет Членове: Емилия Иванова - директор НТБГ                                             ...
Номинации за ръководни органи на УНСС 15.12.2015 г. ... . д-р Лилия Йотова Борисова - декан на Общоикономически факултет доц. д-р Андрей Иванов Нончев проф. д-р Валентина Ангелова Драмалиева проф д.с.н. Елка Николаева Тодорова проф. д-р  Лалко Стойчев Дулевски дроф. д-р Маргарита Николаева Атанасова доц. д-р Пенчо Денчев ...
ПРОГРАМА 16.11.2015 г. ... . д-р Лилия Йотова, Декан на Общоикономически факултет, УНСС Доц. д-р Мария Стоянова, Зам. декан на Общоикономически факултет, УНСС       10.15-10 ...
ПРИМЕРНИ УКАЗАНИЯ за техническо оформление на дисертационни трудове 13.11.2018 г. ... национално и световно стопанство Общоикономически факултет Катедра „Икономическа социология”     Образец ...
Регламент за провеждане на националното състезание по икономикс 20.1.2016 г. ... . д-р Лилия Йотова – декан на Общоикономически факултет Членове: Емилия Иванова - директор НТБГ                                           ...
ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ 4.0" 7.11.2018 г. ... социология“ и зам. декан на Общоикономически факултет Гл. ас. д-р Михаела Мишева Научен секретар на катедра „Икономическа социология“ Гл. ас. д-р Георги Петрунов Катедра „Икономическа социология“ Ас. д-р Тодорка Кинева Катедра ...
Доклади архив 6.4.2015 г. ... , „Бизнес факултет”, „Общоикономически факултет” и факултет „Международна икономика и политика”.               Докладите са представени от доц. Виолета Цакова, Председател на Контролния съвет, на ...
П Р А В И Л А ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ /МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ/ НА СТУДЕНТИ ОТ ОКС „МАГИСТЪР”, СПЕЦИАЛНОСТ „ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА“ 18.2.2019 г. ... национално и световно стопанство Общоикономически факултет Катедра „Политическа икономия” Магистърска програма”Дигитална икономика”           Социокултурна метрика на икономическия ...
ОКС "Магистър" 10.2.2015 г. ... „Политическа икономия”, Общоикономически факултет УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ул. „8-ми декември”, Студентски град „Христо Ботев”, София 1710 П Р А В И Л А  ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТИ  НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ /МАГИСТЪРСКИ ...
Квалификационна характеристика на специалност "Социология" 22.12.2018 г. ... факултет General economics faculty   ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО Социологията е една от най-бързо развиващите се модерни науки. Във фокуса на социологическата перспектива е функционирането на обществото, ...
Учебен план Социология "нов" 21.9.2017 г. ... ФАКУЛТЕТ FACULTY OF GENERAL ECONOMICS Професионално направление: Field of Study 3.1 СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА / Поднаправление „Социология/икономика и ...
Квалификационна характеристика на специалност "Икономическа социология и психология" 22.12.2018 г. ... факултет General economics faculty Специалност “Икономическа социология и психология“ е иновативен образователен продукт, разработен въз основа на интердисциплинарното взаимодействие между ...
Социален капитал и индивидуално кариерно развитие на учителите 4.4.2014 г. ... И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ОБЩОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА: ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ      Социален капитал и индивидуално кариерно развитие на учителите -Програма за ...
Правила за провеждане на държавен изпит за ОКС "Бакалавър" 22.12.2018 г. ... и световно стопанство Общоикономически факултет   Катедра "Икономическа социология"   Правила за провеждане на държавен изпит за ОКС "Бакалавър", специалност "Социология” и “Икономическа социология и ...
Правила за провеждане на държавен изпит за ОКС "Бакалавър" 30.3.2013 г. ... за национално и световно стопанство Общоикономически факултет   Катедра “Икономическа социология”   Правила за провеждане на държавен изпит за ОКС “бакалавър”, специалност “Социология” и “Икономическа социология”   Настоящите правила се ...
Правила за организация и провеждане на защита на дипломна работа в ОКС “магистър” 20.3.2013 г. ... за национално и световно стопанство Общоикономически факултет     Катедра “Икономическа социология”      Правила за организация и провеждане на защита на дипломна работа в ОКС “магистър”, специалности “Социология” и ...
Контакти 16.9.2021 г. ... телефон: (02) 8195 507, (02) 8195 572 Общоикономически факултет: телефон: (02) 8195 407 Бизнес факултет: телефон: (02) 8195 617 Факултет "Икономика на инфраструктурата": телефон: (02) 8195 637; (02) 8195 598 Финансово-счетоводен факултет: телефон: (02) 8195 563; (02) 8195 ...
<span style="display:none">ОРГАНИЗАЦИОННИ</span> 19.11.2012 г. ... Димитров - УНСС доц. д-р Биляна Томова - Общоикономически факултет доц. д-р Виолета Гълъбова - Финансово-счетоводен факултет доц. д-р Георги Павлов - Бизнес факултет доц. д-р Иван Иванов - Икономика на инфраструктурата доц. д-р Румен Брусарски - Факултет Международна икономика и политика ...
<span style="display:none">ДОКЛАДИ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ</span> 19.11.2012 г. ... Икономика на инфраструктурата, Бизнес факултет, Общоикономически факултет и факултет Международна икономика и политика. За извършените проверки са изготвени доклади за всеки факултет с констатации, заключения и препоръки. Заключенията на Контролния съвет във всички доклади са за: - ...
<span style="display:none">ДОКЛАДИ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ</span> 14.6.2021 г. ... за попълване на състава на Факултетния съвет на Общоикономически факултет от квотата на хабилитираните преподаватели (мандат 2019-2023 година) в заседанието му от 16.02.2021 г. Контролният съвет на УНСС, на свое заседание от 22.03.2021 г. прие доклад за законосъобразността на провеждането на ...
Факултети и катедри 13.9.2016 г. ... факултет Катедра "Икономикс" Катедра "Чoвешки ресурси и социална защита" Катедра "Икономическа социология" Катедра "Политическа икономия" Бизнес факултет Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост" Катедра "Индустриален бизнес" Катедра "Икономика ...
История 10.12.2012 г. ... е най-голямата катедра, включена в състава на Общоикономически факултет. В преподавателския състав на катедрата има общо 29 преподаватели – 3 професори (от които 2 доктори на икономическите науки и 1 доктор по икономика), 13 доценти (доктори по икономика), 11 главни асистенти (от които 7 ...
Научни форуми 15.5.2017 г. ... ПРЕД БЪЛГАРИЯ доц. д-р Пенчо Пенчев /Общоикономически факултет/ 31.10.2013 Голяма и малка конферентни зали, зала Факултетна 2 НИД НП-6/2013 Първа национална  научна  конференция на тема: ПОЛИТИЧЕСКА ИКОНОМИЯ И ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ доц.д-р Валентина ...
Научни конференции 15.5.2017 г. ... ПРЕД БЪЛГАРИЯ доц. д-р Пенчо Пенчев /Общоикономически факултет/ 31.10.2013 Голяма и малка конферентни зали, зала Факултетна 2 НИД НП-6/2013 Първа национална  научна  конференция на тема: ПОЛИТИЧЕСКА ИКОНОМИЯ И ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ доц.д-р Валентина ...
Научни публикации 15.5.2017 г. ... факултет     ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: КАЛЕНДАРНА 2016 ГОД.     Отчет по показателите на Правилника за наблюдение и оценка на НИД във ВУ и НО, и Наредбата за оценяване на науката във ...
История 25.1.2018 г. ... настоящ негов омбудсман.     Историята на Общоикономически факултет е неотделима от историята на УНСС, тя продължава в днешното динамично и изпълнено с предизвикателства време. Посрещаме го уверени в силата на академичната ни общност и с ентусиазма на първооснователите, чиято най-висша цел е ...
Начало 30.1.2018 г. ... настоящ негов омбудсман.     Историята на Общоикономически факултет е неотделима от историята на УНСС, тя продължава в днешното динамично и изпълнено с предизвикателства време. Посрещаме го уверени в силата на академичната ни общност и с ентусиазма на първооснователите, чиято най-висша цел е ...

Новини

21 results found
Още четирима ректори на УНСС влизат в рубриката „Жива памет“ в Деня на будителите 15.11.2021 г. ... по учебната част и декан на Общоикономически факултет, както и директор на Центъра за междууниверситетско обучение. Проф. Миркович е член на Испанската кралска академия на докторите на науките, Международното общество по използване на размити множества в икономиката, ...
Вицепремиерът Атанас Пеканов представи възможностите на образователния обмен по програма „Фулбрайт“ 29.10.2021 г. ... Беев, ръководител катедра "Икономикс", Общоикономически факултет, доц. д-р Росен Кирилов, главен секретар по практическо обучение и връзки с бизнеса и в.и.д. директор на Центъра за компютърни иновативни системи на УНСС (на снимката долу от дясно наляво) ...
Проф. д.н. Пенчо Пенчев: УНСС е домакин на най-големия международен форум за история на икономическата мисъл за последното десетилетие 6.10.2021 г. ... катедра „Политическа икономия", Общоикономически факултет и главен редактор на научното списание „Economic Alternatives“, издание на УНСС, разговаряме за предстоящата годишна конференция на Европейското дружество за история на икономическата мисъл (ESHET) и ...
Доц. д-р Ивайло Беев: Бягането е безпощаден учител 27.9.2021 г. ... Беев, ръководител катедра "Икономикс", Общоикономически факултет и ултрамаратонец, разговаряме за предизвикателствата в спорта и обучението, и за смелостта да си на старта в дългите бягания. Доц. Беев, Вие се занимавате с дълги бягания и в частност с маратонски и ...
20 септември - откриване на академичната учебна 2021/2022 година 17.9.2021 г. ... по специалности, както следва:   ОБЩОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ   Специалност „Икономика”, специалност „Икономика с преподаване на английски език” и специалност „Макроикономика” - зала 2005 - доц. д-р Ивайло Беев Специалност ...
#СедмицаНаУНСС. Ден трети 20.5.2021 г. ... факултет „Учебните програми на Общоикономически факултет са насочени към развитие на търсените към момента и в следващото десетилетие умения, като аналитично мислене, решаване на проблеми, използване на технологии и дигитални умения, емоционална интелигентност и работа в екип ...
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОИФ 23.10.2019 г. ... Б Щ О  С Ъ Б Р А Н И Е   на Общоикономически факултет  на 06 ноември /сряда/ 2019 година  от 10.00 часа в Голяма конферентна зала при следния дневен ред:  1. Избор на работни комисии на ОС;  2. Отчет на деканското ръководство на ...
ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНИ ОБЩИ СЪБРАНИЯ ЗА 2021 ГОДИНА 10.11.2021 г. ... на Общо събрание УНСС Общоикономически факултет 16.11.2021 Финансово-счетоводен факултет 25.11.2021 Факултет „Управление и администрация“ 16.11.2021 Факултет "Икономика на инфраструктурата" 29.11.2021 Факултет ...
Общоикономическият факултет отбеляза 60-годишнината от своето създаване 23.10.2018 г. ... елит на страната и света – това е нашият Общоикономически факултет. Сравняват висшето образование и науката с музиката, защото и за тях са нужни истински талант, непресъхващо вдъхновение, честни души. А звуците - те са от цялата гама - житейски истини - без дирижирани овации - това, ...
Общоикономическият факултет отбеляза 60-годишнината от своето създаване 19.10.2018 г. ... елит на страната и света – това е нашият Общоикономически факултет. Сравняват висшето образование и науката с музиката, защото и за тях са нужни истински талант, непресъхващо вдъхновение, честни души. А звуците - те са от цялата гама - житейски истини - без дирижирани овации - това, ...
Факултетни комисии за изпълнение на критериалната система за институционална акредитация към Общоикономически факултет 18.5.2017 г. ... връзка с изпълнението на критериалната система за институционална акредитация на Националната агенция за оценяване и акредитация, Факултетният съвет на Общоикономическия факултет на свое заседание на 21.02.2017 г.  утвърди и избра състава на следните ...
Национално състезание по икономикс 15.2.2016 г. ... , доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономически факултет, гл.ас. д-р Ивайло Беев, научен секретар на катедра "Икономикс", г-жа Калина Гергова, зам.-директор на Националната търговско-банкова гимназия - София На състезанието присъстваха проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, ...
Публични лекции на преподаватели от Общоикономически факултет 19.11.2014 г. ... лекции на двама преподаватели, придобили научното звание „доцент“, организира Общоикономическият факултет на университета. На представянето на новите хабилитирани лица в зала „Научни съвети“ - доц. д-р Стела Ралева от катедра ...
3-та Международна конференция "Приложение на информационните и комункационни технологии в икономиката и образованието" 27.10.2015 г. ... . д-р Лилия Йотова – декан на Общоикономически факултет и проф. д.ик.н. Христо Първанов – декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, а чрез представители от проф. д-р Маргарита Харизанова – Чолакова – декан на ф-т ...
Стартира проект по ОП "Развитие на човешките ресурси" 26.7.2013 г. ... на образованието и науката. Водещ е Общоикономически факултет на УНСС, а в реализацията на проекта се включват всички факултети, в чийто състав са включени специалности от професионално направление Икономика“. Партньори по проекта са Министерството на финансите, ...
Сътрудничество между висшето и средното образование 19.3.2013 г. ... катедра „Икономикс“ към Общоикономически факултет взеха участие в инициативи, посветени на 100 годишнината на Националната търговско-банкова гимназия – гр. София. Асистентите Николай Величков, Аника Петкова и докторант Иван Наков бяха членове на комисия в ...
Семинар „Интелектуалната собственост като система от знания и информация“ 20.2.2019 г. ... факултети и катедри: „Общоикономически факултет”, „Бизнес факултет”, Медия и обществени комуникации”, „Икономика на транспорта”, „Бизнес логистика”, „Национална и регионална сигурност”, ...

Предстоящо

16 results found
Извънпленарно гласуване - Общоикономически факултет 18.11.2021 г. ... 22 и 23 ноември от 10.00 до 16.00 ч. в зала „Главни книги“ ще се проведе извънпленарно гласуване за попълване състава на ФС на ОИФ при следния график: Понеделник 22 ноември 2021 г. Вторник 23 ноември 2021 г. 10.00 – 13.00 часа Доц. д-р  Румен ...
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЩОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 5.11.2021 г. ... г. от 10.00 часа в MS TEAMS се свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ на Общоикономически факултет при следния ДНЕВЕН РЕД:   Отчет на деканското ръководство на ОИФ за академичната 2020/2021 година; Провеждане на частични избори в съответствие с чл.36а, ал.4 и чл.26, ал.6, ал.7 от Закона за Висшето образование за ...
Откриване на новата академична учебна година 20.9.2021 г. ... и катедрите по специалности, както следва:   ОБЩОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ   Специалност „Икономика”, специалност „Икономика с преподаване на английски език” и специалност „Макроикономика” - зала 2005 - доц. д-р Ивайло Беев Специалност „Политическа ...
НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ИКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ В ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО НА ВРЕМЕТО” 5.4.2021 г. ... студенти и докторанти, Общоикономически факултет и Студентски съвет имат удоволствието да Ви поканят да участвате в научна конференция „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето“, която ще се проведе на 22 април ...
Научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето” 14.4.2021 г. ... студенти и докторанти, Общоикономически факултет и Студентски съвет имат удо­волствието да Ви поканят да участвате в научна конференция „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикател­ство на времето“, която ще се проведе на 22 ...
ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНИ ОБЩИ СЪБРАНИЯ ЗА 2019 ГОДИНА 16.10.2019 г. ... .12.2019 Общоикономически факултет Бизнес факултет 06.11.2019 Факултет „Управление и администрация“ Финансово-счетоводен факултет 25.11.2019 Факултет „Икономика на ...
Кръгла маса "Съвременна динамика на икономическите теории" 13.8.2018 г. ... на 60 годишнината  на Общоикономически факултет на УНСС 11 октомври 2018 г., 10 часа Голяма конферентна зала на УНСС   Информация за участниците и изисквания за оформяне на докладите: 1. Заявките за участие се изпращат най-късно до 17 ...
Публична лекция на тема: "Драмите на Балканите през 2015 година" 10.12.2015 г. ... И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО  ОБЩОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ         П  О  К  А  Н  А за ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ на тема:  „Драмите на Балканите през 2015 година“ лектор: д-р Бойко ...
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЩОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 4.11.2015 г. ... се проведе Общо събрание на Общоикономически ...
Академична лекция на проф. д-р Валентина Драмалиева 7.10.2015 г. ... И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ОБЩОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ           П  О  К  А  Н  А за АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ на проф. д-р Валентина Драмалиева (секция „Философия“ към ...
Работни семинари по проект BG051PO001-3.1.07-0059 „Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието“ 20.11.2014 г. ... , голяма конферентна зала Общоикономически факултет – 25 ноември (вторник), 10 часа, зала „Научни съвети“ (2032А) Факултет „Приложна информатика и статистика“ – 25 ноември (вторник), 13 часа, зала „Научни съвети“ ...
Първа национална конференция по политическа икономия на тема: "Политическа икономия и икономическа теория" 19.11.2013 г. ... и световно стопанство Общоикономически факултет Катедра „Политическа икономия” организира Първа национална научна конференция по политическа икономия на тема: „ПОЛИТИЧЕСКА ИКОНОМИЯ И ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ” 21 и 22 ноември 2013 г., 10.00 ч., голяма ...
Честване на 55 годишнината на Общоикономически факултет. 16.5.2013 г. ... Във връзка с 55-тата годишнина на Общоикономически факултет, ще се проведе научен форум на тема: „Икономика и общество: глобални и регионални предизвикателства пред България” на 31.10.2013 година.            Този научен форум може да ...
Научна конференция на тема: "Икономика и общество: глобални и регионални предизвикателства пред България" 16.5.2013 г. ... ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ОБЩОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ  55 години Общоикономически факултет 65 години катедра „Икономикс”     ПОКАНА  за  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: „ИКОНОМИКА И ОБЩЕСТВО: ГЛОБАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене