Резултати от търсене за Общоикономически Факултет

Новини

17 results found
20 септември - откриване на академичната учебна 2021/2022 година 17.9.2021 г. ... и катедрите по специалности, както следва:   ОБЩОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ   Специалност „Икономика”, специалност „Икономика с преподаване на английски език” и специалност „Макроикономика” - зала 2005 - доц. д-р Ивайло Беев Специалност „Политическа ...
#СедмицаНаУНСС. Ден трети 20.5.2021 г. ... факултет „Учебните програми на Общоикономически факултет са насочени към развитие на търсените към момента и в следващото десетилетие умения, като аналитично мислене, решаване на проблеми, използване на технологии и дигитални умения, емоционална интелигентност и работа в екип ...
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОИФ 23.10.2019 г. ... Б Щ О  С Ъ Б Р А Н И Е   на Общоикономически факултет  на 06 ноември /сряда/ 2019 година  от 10.00 часа в Голяма конферентна зала при следния дневен ред:  1. Избор на работни комисии на ОС;  2. Отчет на деканското ръководство на ...
ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНИ ОБЩИ СЪБРАНИЯ ЗА 2020 ГОДИНА 1.12.2020 г. ... .12.2020 Общоикономически факултет 17.11.2020 Финансово-счетоводен факултет 23.11.2020 Факултет „Управление и администрация“ 17.11.2020 Факултет "Икономика на инфраструктурата" 01.12 ...
Общоикономическият факултет отбеляза 60-годишнината от своето създаване 23.10.2018 г. ... страната и света – това е нашият Общоикономически факултет. Сравняват висшето образование и науката с музиката, защото и за тях са нужни истински талант, непресъхващо вдъхновение, честни души. А звуците - те са от цялата гама - житейски истини - без дирижирани овации - това, ...
Общоикономическият факултет отбеляза 60-годишнината от своето създаване 19.10.2018 г. ... страната и света – това е нашият Общоикономически факултет. Сравняват висшето образование и науката с музиката, защото и за тях са нужни истински талант, непресъхващо вдъхновение, честни души. А звуците - те са от цялата гама - житейски истини - без дирижирани овации - това, ...
Факултетни комисии за изпълнение на критериалната система за институционална акредитация към Общоикономически факултет 18.5.2017 г. ... връзка с изпълнението на критериалната система за институционална акредитация на Националната агенция за оценяване и акредитация, Факултетният съвет на Общоикономическия факултет на свое заседание на 21.02.2017 г.  утвърди и избра състава на следните комисии: ФАКУЛТЕТНА ...
Национално състезание по икономикс 15.2.2016 г. ... , доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономически факултет, гл.ас. д-р Ивайло Беев, научен секретар на катедра "Икономикс", г-жа Калина Гергова, зам.-директор на Националната търговско-банкова гимназия - София На състезанието присъстваха проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, ...
Публични лекции на преподаватели от Общоикономически факултет 19.11.2014 г. ... лекции на двама преподаватели, придобили научното звание „доцент“, организира Общоикономическият факултет на университета. На представянето на новите хабилитирани лица в зала „Научни съвети“ - доц. д-р Стела Ралева от катедра ...
3-та Международна конференция "Приложение на информационните и комункационни технологии в икономиката и образованието" 27.10.2015 г. ... доц. д-р Лилия Йотова – декан на Общоикономически факултет и проф. д.ик.н. Христо Първанов – декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, а чрез представители от проф. д-р Маргарита Харизанова – Чолакова – декан на ф-т „Управление и ...
Стартира проект по ОП "Развитие на човешките ресурси" 26.7.2013 г. ... на образованието и науката. Водещ е Общоикономически факултет на УНСС, а в реализацията на проекта се включват всички факултети, в чийто състав са включени специалности от професионално направление Икономика“. Партньори по проекта са Министерството на финансите, Агенцията по ...
Сътрудничество между висшето и средното образование 19.3.2013 г. ... от катедра „Икономикс“ към Общоикономически факултет взеха участие в инициативи, посветени на 100 годишнината на Националната търговско-банкова гимназия – гр. София. Асистентите Николай Величков, Аника Петкова и докторант Иван Наков бяха членове на комисия в ...
Семинар „Интелектуалната собственост като система от знания и информация“ 20.2.2019 г. ... от следните факултети и катедри: „Общоикономически факултет”, „Бизнес факултет”, Медия и обществени комуникации”, „Икономика на транспорта”, „Бизнес логистика”, „Национална и регионална сигурност”, „Икономика на ...