Общоикономически факултет

Кръгла маса "Съвременна динамика на икономическите теории"

сряда, 06 юни 2018 11:11 /
Начало:
четвъртък, 11 октомври 2018 10:00
Край:
Място:
Голяма конферентна зала
Подробности:

  

      

Имаме удоволствието да Ви поканим

на кръгла маса на тема:

  „СЪВРЕМЕННА ДИНАМИКА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ТЕОРИИ“

организирана по случай  честването на 60 годишнината

 на Общоикономически факултет на УНСС

11 октомври 2018 г., 10 часа

Голяма конферентна зала на УНСС

 

Информация за участниците и изисквания за оформяне на докладите:

1. Заявките за участие се изпращат най-късно до 17 септември 2018 г. на посочения по-долу електронен адрес. Заявката е в свободен текст и съдържа: имена на автора, академична длъжност, научна степен, месторабота (за докторантите – обучаваща организация), тема на доклада. До 20 септември 2018 г. авторите ще получат потвърждение за участие на адреса, от който са изпратили заявката.

2. Максимален обем на доклада – 10 стандартни страници (30 реда по 60 знака на страница), в Word 2003 или по-висока версия.

3. Докладите се представят в електронен вид и разпечатани (формат А4) в един екземпляр. За текста на докладите – Font: Times New Roman, Line Spacing: 1,5.

4. Структура на докладите: заглавие (Font Style: Bold, Size: 14 pt., Alignment: Centered, Effects: All caps); академична длъжност, научна степен, име и фамилия на автора (Font Style: Regular, Size: 12 pt., Alignment: Centered); основен текст (Font Style: Regular, Size: 12 pt., Alignment: Justified); използвана литература

5. Цитиране: в края на доклада, препратките към библиографския списък да са означени като индекс с арабски цифри.

6. Докладите ще бъдат публикувани в сборник във вида, в който са представени. Те  се представят на хартиен и електронен носител при регистрацията за участие.

7. Участието е без заплащане на такса.

8. Програмата ще бъде представена на участниците при регистрацията им на посочената дата от 9,15 до 9,45 часа.                

              

 Адрес за кореспонденция

1700, София, Студентски град „Христо Ботев“, Университет за национално и световно стопанство, Общоикономически факултет, каб. 2027, тел. 02 8195 497

e-mail: vaseva@unwe.bg

Заявка

Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Заявка.docx - 12 KB