Общоикономически факултет

Честване на 55 годишнината на Общоикономически факултет.

четвъртък, 16 май 2013 11:59 /
Начало:
четвъртък, 31 октомври 2013
Край:
четвъртък, 31 октомври 2013
Място:
УНСС – София, Голяма конферентна зала.
Подробности:

           Във връзка с 55-тата годишнина на Общоикономически факултет, ще се проведе научен форум на тема: „Икономика и общество: глобални и регионални предизвикателства пред България” на 31.10.2013 година.

           Този научен форум може да предизвика дискусия по някои от най-важните проблеми, свързани с икономическото развитие на страната, в която да се включат представители на други висши училища и научни институции.

          Предложената тема на конференцията е както актуална, така и обща, защото настоящото положение в страната предполага едновременно търсенето на фундаментални теоретични обобщения, чрез които да се решават дългосрочно стратегически проблеми и висококвалифицирани научнообосновани решения на конкретни казуси от практиката. Нейната основна цел е да се поставят на широка дискусионна основа съвременните въпроси, свързани с развитието на икономическата наука, социологията, стопанската история и политическата икономия и решенията, които те могат да предложат за алтернативите пред България.

Прикачени файлове:

application/msword Конференция ОИФ - 2013.doc - 127 KB