Общоикономически факултет

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ИКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ В ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО НА ВРЕМЕТО”

понеделник, 05 април 2021 9:59 /
Начало:
четвъртък, 22 април 2021 10:00
Край:
четвъртък, 22 април 2021 17:00
Място:
MS TEAMS
Подробности:

Уважаеми студенти и докторанти,

Общоикономически факултет и Студентски съвет имат удоволствието да Ви поканят да участвате в научна конференция „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето“, която ще се проведе на 22 април 2021 г.

Конференцията ще се проведе онлайн – в Teams.

Конференцията е факултетна инициатива и дава възможност на студенти (бакалаври и магистри) и докторанти от УНСС да представят своите теоретични и емпирични разработки в широк спектър от тематични направления в областта на икономиката и социологията.

За най-добре представилите се студенти и докторанти от УНСС в рамките на конференцията се предвиждат награди.