Общоикономически факултет

Седма национална конференция по етика “Етиката в българската наука”

петък, 04 ноември 2011 0:00

4 НОЕМВРИ 2011 г. (ПЕТЪК)

Голяма конферентна зала на УНСС

09.00 ч. – ОТКРИВАНЕ

 

09.30 – 11.00  НАУКАТА – ЕТИЧЕСКИ АСПЕКТ

Водещ дискусията: доц. д-р Емилия Маринова

 1. 1.      Валентина Драмалиева, доц. д-р, УНСС, катедра “Политическа икономия”

Етосът на науката

 1. 2.      Людмила Иванчева, доц. д-р, ИИОЗ, БАН

Трансформация на социалните функции на науката в “обществото на знанието” и новите предизвикателства пред етиката

 1. 3.      Станка Христова, доц. д-р, ИИОЗ, БАН

Науката като признание

 1. 4.      Аделина Илиева, гл. ас. д-р, ИИОЗ, БАН

Институционализирани форми за интегриране на етиката в научната политика на eвропейските страни и България

 1. 5.      Георги Найденов, проф. д. с. н., УНСС, катедра “Публична администрация и регионално развитие”

Един етичен проблем – приносът на Йосиф Висарионович Сталин за формирането на парадигмата на съвременната наука

 1. 6.      Иван Миков, гл. ас. д-р, ИИОЗ, БАН

Нуждае ли се науката от етика?

 1. 7.      Енгелсина Тасева, гл. ас. д-р, ИИОЗ, БАН

Науката в България – интересни времена

 

11.00 – 11.30 КАФЕ ПАУЗА

 

11.30 – 13.00  НАУЧНАТА ОБЩНОСТ В ЕТИЧЕСКИ КОНТЕКСТ

Водещ дискусията: доц. д-р Валентина Драмалиева

 1. 1.      Васил Проданов, чл. кор. проф. д. ф. н., УНСС, катедра “Политическа икономия”

Етиката в българската философска общност

 1. 2.      Теменуга Ракаджийска, проф. д. с. н., УНСС, катедра “Икономическа социология”

Виртуални комуникации и етика на общуване в българската научна общност

 1. 3.      Кирил Кертиков, доц. д-р, ИИОЗ, БАН

Етиката в българското обществознание в периода на т. нар. „преход”

 1. 4.      Даниела Сотирова, доц. д-р, ТУ – София, катедра „Правни и хуманитарни науки”

Професионалната и персоналната етика на учения - нови проблеми и стари изкушения

 1. 5.      Максим Мизов, доц. д-р, ЦИПИ

Разривът между поколенията в обществените науки

 1. 6.      Стойка Калчева, д-р, ИИНЧ, БАН, департамент „Психология”

Колегиалните отношения в научните организации

 1. 7.      Пламен Димитров, д-р, Председател на УС на ДПБ;

Надя Матеева, гл. ас. д-р, ИИНЧ, БАН, департамент „Психология”

Компетентност, автентичност и конфиденциалност в ядрото на новите етични и професионални стандарти на психолозите в Европа: Europsy Certificate of Psychology

 1. 8.      Христина Дончева, доц. д-р, УНСС, катедра “Политология”

Mорални проблеми на лидерството в науката и образованието

 

13.00 -14.00  ОБЯД

 

14.00 - 15.30   НАУЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ В ЕТИЧЕСКИ РАМКИ

Водещ дискусията: доц. д-р Станка Христова

 1. 1.      Борислав Градинаров, доц. д-р, ИИОЗ, БАН

Етичните съображения в научните изследвания – предимство или заплаха

 1. 2.      Таня Неделчева, проф. д. с. н., ИИОЗ, БАН

Колониалният рефлекс в научните изследвания

 1. 3.      Емилия Маринова, доц. д-р, ИИОЗ, БАН

Обективните изследвания на морала – етически рамки

 1. 4.      Валери Личев, доц. д-р, ИИОЗ, БАН

Възможна ли е политическа отговорност за развитието на хуманитарните и социални изследвания

 1. 5.      Емилия Ченгелова, доц. д-р, ИИОЗ, БАН

Електоралните изследвания – предизвикателство пред българската социология

 1. 6.      Александър Стойчев, доц. д-р, МУ – Варна

За интерпретативния характер на медицинската етика

 1. 7.      Росица Георгиева, гл. ас. д-р, ИИНЧ, БАН;

Николай Бавро, гл. ас. д-р, ИИНЧ, БАН

Хуманистичната психология и психологията за поведението – етични алтернативи

 

Галерия снимки от Седма национална конференция по етика “Етиката в българската наука” ...