Финансово-счетоводен факултет

Кръгла маса – дискусия на тема „Практики на съвместния независим финансов одит в България“.

Кръгла маса – дискусия на тема „Практики на съвместния независим финансов одит в България“.

23.5.2019 г. 08:33:59 ч.

Майсторски клас на професор от Тракийския университет в Одрин

Майсторски клас на професор от Тракийския университет в Одрин

22.5.2019 г. 09:00:11 ч.

От 9 до 14 април проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ и зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България и гл. ас. д-р Радка Андасарова взеха участие в Петия Международен конгрес по икономика и бизнес в гр. Бурса, Турция.

От 9 до 14 април проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ и зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България и гл. ас. д-р Радка Андасарова взеха участие в Петия Международен конгрес по икономика и бизнес в гр. Бурса, Турция.

18.4.2019 г. 13:56:27 ч.

Дeканът на ФСФ, проф.д-р Снежана Башева и зам.-деканът на ФСФ, проф. д-р Румяна Пожаревска участваха с пленарен доклад в конференция на Университета в Болоня, Италия

Дeканът на ФСФ, проф.д-р Снежана Башева и зам.-деканът на ФСФ, проф. д-р Румяна Пожаревска участваха с пленарен доклад в конференция на Университета в Болоня, Италия

10.4.2019 г. 09:11:35 ч.

На 4 април т.г. се проведе Майсторски клас за студенти и докторанти

На 4 април т.г. се проведе Майсторски клас за студенти и докторанти

5.4.2019 г. 10:43:30 ч.

Проф.д-р Снежана Башева взе участие в годишната среща с представители на ICAEW

Проф.д-р Снежана Башева взе участие в годишната среща с представители на ICAEW

27.3.2019 г. 09:20:31 ч.