Финансово-счетоводен факултет

Срещи на наши студенти, обучаващи се на английски език, с нашите партньори от АССА

Срещи на наши студенти, обучаващи се на английски език, с нашите партньори от АССА

13.11.2018 г. 15:12:10 ч.

Преподаватели от ФСФ взеха участие в международната конференция "Фискална политика и икономически растеж"

Преподаватели от ФСФ взеха участие в международната конференция "Фискална политика и икономически растеж"

7.11.2018 г. 16:07:02 ч.

Председателят на ОС на Финансово-счетоводния факултет на УНСС доц. д-р Силвия Трифонова дискутира проблема за иновативната неконвенционална парична политика на авторитетни международни форуми

Председателят на ОС на Финансово-счетоводния факултет на УНСС доц. д-р Силвия Трифонова дискутира проблема за иновативната неконвенционална парична политика на авторитетни международни форуми

6.11.2018 г. 13:25:44 ч.

Проведена среща с ръководството на Финансово-счетоводния факултет (ФСФ) на УНСС с декана и зам.-декана на Икономическия университет „Св. Св. Кирил и Методий“ в Скопие на 10 октомври 2018 г.

Проведена среща с ръководството на Финансово-счетоводния факултет (ФСФ) на УНСС с декана и зам.-декана на Икономическия университет „Св. Св. Кирил и Методий“ в Скопие на 10 октомври 2018 г.

12.10.2018 г. 10:42:36 ч.

Преподаватели от Финансово-счетоводния факултет на УНСС участваха в международна конференция на тема „Behavioural Accounting, Auditing, Finance“

Преподаватели от Финансово-счетоводния факултет на УНСС участваха в международна конференция на тема „Behavioural Accounting, Auditing, Finance“

8.10.2018 г. 14:15:59 ч.

Проф. Иван Душанов – методолог на Сметната палата, пазител на законността, учител и законотворец

Проф. Иван Душанов – методолог на Сметната палата, пазител на законността, учител и законотворец

4.10.2018 г. 16:02:52 ч.