Финансово-счетоводен факултет

Кръгла маса на тема „Непреходността на счетоводната теория“ организира катедра „Счетоводство и анализ“ и отбеляза 80-годишнината на проф. д-р Трифон Трифонов

16.2.2024 г. 08:01:00 ч.

Финансово-счетоводният факултет на УНСС се включи в дарителска инициатива за деца с церебрална парализа

30.1.2024 г. 08:04:21 ч.

Благодарствено писмо от Университета на Санио, Беневенто, Италия до академичната общност в УНСС за дарения учебник по банково счетоводство с автори проф. д-р Стоян Стоянов, проф. д-р Даниела Фесчиян и доц. д-р Лилия Рангелова

23.1.2024 г. 15:14:41 ч.

Ректорското ръководство на университета в Тянзин е номинирало доц. д-р Христина Орешкова, преподавател в катедра "Счетоводство и анализ" и гл. ас. д-р Петър Пешев за най-добри преподаватели по Дуалната бакалавърска програма „Икономика с преподаване на английски език“, изпълнявана съвместно от УНСС и Tianjin Foreign Studies University (TFSU, Китай),

23.1.2024 г. 15:07:31 ч.

В родината на счетоводството Италия преподават банково счетоводство по учебник на УНСС

19.1.2024 г. 13:33:06 ч.

Пети в България обучителен курс JUNIOR IR CLASS 2023 за придобиване на знания по професията „Връзки с инвеститорите“ и капиталовите пазари

15.1.2024 г. 11:09:17 ч.