Финансово-счетоводен факултет

Преподаватели от ФСФ взеха участие в Кръгла маса на тема "Ефективност на публичните разходи", организирана от Фискалния съвет на България

Преподаватели от ФСФ взеха участие в Кръгла маса на тема "Ефективност на публичните разходи", организирана от Фискалния съвет на България

27.6.2019 г. 11:07:26 ч.

Наши професори с публикация в най-престижното и най-старото италианско списание в областта на счетоводството и бизнес икономиката

Наши професори с публикация в най-престижното и най-старото италианско списание в областта на счетоводството и бизнес икономиката

14.6.2019 г. 12:34:38 ч.

Проф. Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет и доц. Силвия Трифонова, председател на ОС на ФСФ присъстваха на връчването на наградите на победителите в конкурса "Млад икономист-2019"

Проф. Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет и доц. Силвия Трифонова, председател на ОС на ФСФ присъстваха на връчването на наградите на победителите в конкурса "Млад икономист-2019"

12.6.2019 г. 14:37:26 ч.

Проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет участва във форум на CIMA

Проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет участва във форум на CIMA

3.6.2019 г. 10:32:35 ч.

Меморандум за сътрудничество между УНСС и Делойт България ЕООД

Меморандум за сътрудничество между УНСС и Делойт България ЕООД

30.5.2019 г. 11:32:00 ч.

РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧЕН СЕМИНАР на тема  “Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки – състояние и ефекти за България”

РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧЕН СЕМИНАР на тема “Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки – състояние и ефекти за България”

30.5.2019 г. 08:48:25 ч.