Финансово-счетоводен факултет

Заседание на Факултетния съвет на Финансово-счетоводен факултет

сряда, 21 юни 2017 15:47 /
Начало:
понеделник, 10 юли 2017 16:30
Край:
понеделник, 10 юли 2017 18:00
Място:
Зала 2028А на УНСС
Подробности:

 На 10 юли т.г. от 16,30 ч. в зала 2028А на УНСС ще се проведе заседание на Факултетния съвет на Финансово-счетоводен факултет на УНСС.

Проект на дневен ред:

1. Учебна работа;

2. Докторантски въпроси;

3. Доклад на председателя на Атестационната комисия;

4. Информация за конференцията във връзка с честване на 65-годишнината на Финансово-счетоводен факултет на УНСС;

5. Информация за конференацията на младите учени;

6. Текущи