Финансово-счетоводен факултет

Стипендии на фондация "Еврика"

четвъртък, 07 септември 2017 11:46 /
Начало:
петък, 01 септември 2017
Край:
неделя, 15 октомври 2017
Място:
Подробности:

За петнадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА" ще определи студенти, които ще получават  именни стипендии в размер на 2 000 лв. годишно  в  десет области:

 1. 1.    Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
 2.    Математика на името на акад. Никола Обрешков;
 3.    Физика на името на акад. Георги Наджаков;
 4.    Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
 5.    Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
 6.    Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;

7.    Инженерни науки  в  областта  на  електрониката,  автома­тиза­цията   и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;

 1.    Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името  на акад. Ангел Балевски;
  1.    Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;
   1. Икономика на името на акад. Евгени Матеев.

За четвърта поредна година след конкурс и по правилата за отпускане на именни стипендии ще определим още десет носители на специалната стипендия „Хуауей ИКТ“ в размер на 1 000 USD за студенти, обучаващи се по специалностите комуникационна техника и технологии, компютърни технологии, информатика и други интегрирани на тях области.

Право на кандидатстване за именните стипендиите на Фондация „ЕВРИКА" и стипендиите „Хуауей ИКТ“ имат български студенти в български университети в определените области, съгласно именоването на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5.00), записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за  учебната 2017/2018 година.

Най-добрите кандидати по документи  ще  бъдат поканени на среща-разговор със специализирано жури, което окончателно ще се произнесе за съответните носители на десетте именни стипендии и десетте стипендии „Хуауей ИКТ“.

 

                                  За по-подробно запознаване, към настоящето писмо приложени Ви         

изпращаме Основните правила за отпускане на стипендии на студенти и  ученици, Статут на специалните именни стипендии на Фондация "ЕВРИКА"  и  регистрационен формуляр за кандидатстващите студенти. Молбата ни е да ни съдействате за популяризиране сред студентите на настоящата инициатива на Фондация „ЕВРИКА", както и за подготовката и подаването на документите им във Фондацията за участие в конкурса за именните стипендии и стипендиите „Хуауей ИКТ“.

Кандидатите за именните стипендии и стипендиите „Хуауей ИКТ“  трябва да подадат или изпратят във Фондация „ЕВРИКА" /1000 София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 1/ от 01. 09. 2017 г. до 15. 10. 2017 г. следните документи:

1. Заявление (свободен текст) за желанието за участие в конкурса за получаване на именна стипендия на Фондация „ЕВРИКА" и Формуляр по образец /може да се изтегли от сайта – www.evrika.org/;

 1. 2.      Уверение от университета за успеха по учебни години и записването за новата учебна 2017/2018 година;
 2. 3.      Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки,изява на творчество и други;
 3. 4.      Есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност”       / до 3 страници /.

 

  

За допълнителна информация и уточнения може да звъните на тел. (02) 9813799; 9815483; 9815181, както и да ползвате адресите: office@evrika.org, grigor@evrika.org  и в www.evrika.org /актуално/.