Финансово-счетоводен факултет

Заседание на Факултетния съвет на Финансово-счетоводен факултет

четвъртък, 26 април 2018 9:09 /
Начало:
четвъртък, 26 април 2018 17:00
Край:
четвъртък, 26 април 2018 18:00
Място:
Подробности:

На 26 април т.г. от 17,00 ч. ще се проведе заседание на Факултетния съвет на Финансово-счетоводен факултет. Залата е П034.

Дневен ред:

 Резултат от проведен конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ към катедра „Счетоводство и анализ“

Докторантски въпроси        

Избор на НЖ по чл. 99 от ПУД на УНСС

 Текущи.