Финансово-счетоводен факултет

ОБЩО СЪБРАНИЕ на Алумни клуба на завършилите Финансово-счетоводния факултет на УНСС

сряда, 09 май 2018 11:37 /
Начало:
петък, 15 юни 2018 10:00
Край:
петък, 15 юни 2018 12:00
Място:
Зала 1039а на УНСС
Подробности:

АЛУМНИ КЛУБ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ФСФ НА УНСС

 

 

 

П О К А Н А

                                                                                             

 

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА АЛУМНИ КЛУБА НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ФСФ НА УНСС

 

 

Управителният съвет на Алумни клуба на завършилите Финансово-счетоводния факултет на УНСС свиква Общо събрание на членовете на УС на Алумни клуба, което ще се проведе на 15 юни 2018 г. от 10,00 ч. в зала 1039а на УНСС при следния дневен ред:

 

1. Отчет за изминалия период;

2. Промяна в Управителния съвет на Алумни клуба на завършилите Финансово-счетоводния факултет на УНСС;

3. Текущи.

 

При липса на кворум, Общото събрание се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и ще се проведе колкото и членове да се явят.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА

АЛУМНИ КЛУБА НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ФСФ НА УНСС: (п)

Проф. д-р Сн. Башева