Финансово-счетоводен факултет

На вниманието на студентите, обучаеми в специалностите на факултет "Финансово-счетоводен"

четвъртък, 25 октомври 2018 9:34 /
Начало:
Край:
петък, 23 ноември 2018
Място:
УНСС
Подробности:

На вниманието на студентите от ФСФ

ПИСМО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ ПРИ УНСС