Финансово-счетоводен факултет

Национален конкурс по одит за студенти "Млад одитор" - 2019

понеделник, 08 април 2019 11:30 /
Начало:
Край:
четвъртък, 13 юни 2019
Място:
ВУЗФ
Подробности:

ЗА ИНФОРМАЦИЯ ПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНИЯ ЛИНК:

РЕГЛАМЕНТ

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И СТРУКТУРА НА КОНКУРСА

  1. Право да участват в конкурса “Млад одитор” като състезатели имат всички студенти, обучаващи се в професионално направление Икономика, от всички университети и колежи в Р. България и чужбина, независимо от степента и формата си на обучение. До участие в конкурса не се допускат участници работещи в одиторски предприятия. Конкурсът се провежда на български език.

Броят на участниците в първи и втори етап (регистрация и тест) е неограничен. Броят на участниците в трети етап се определя от постигнатите резултати от втори етап на всеки участник.

Състезанието през 2019 г. ще премине в 3 етапа:

Първи етап – Регистрацията на участниците се извършва по време на първи етап от 18 март 2019 г. до 15 април 2019 г. Един участник се счита за регистриран след коректно попълнена и депозирана форма за регистрация. Формата за регистрация се намира на сайта на състезанието.

След приключване на срока за регистрация, всеки участник получава на електронната си поща, посочена във формата за регистрация, потребителско име и парола за достъп до профила си в платформата.

Всички участници ще получат тази информация в рамките на периода

17 април – 21 април 2019 г.

Втори етап – Тестът ще бъде отворен за решаване от 00:00 ч. на  22 април 2019 г. до 23:59 часа на 7 май 2019 г.

Всеки участник, решил теста с над 60% верни отговори, се допуска до следващия етап от състезанието – решаване на казус.

В момента на приключване на теста всеки участник получава автоматичен отговор от системата дали се допуска до трети етап.

Трети етап – Казусите са достъпни в онлайн платформата  в периода 13 май 2019 г. – 28 май 2019 г. Всеки допуснат участник използва потребителско име и парола от вече направената си регистрация.

http://mladoditor.vuzf.bg/