Финансово-счетоводен факултет

Публична лекция на г-н Робърт де Конинг на тема "Актуално състояние на вътрешния финансов контрол в публичния сектор: поуки и перспективи"

сряда, 11 април 2012 11:31 /
Начало:
петък, 04 май 2012 10:00
Край:
Място:
УНСС - зала "Тържествена"
Подробности:

ПОКАНА

Ръководствата на Университета за национално и световно стопанство, на факултет "Финансово-счетоводен" и на катедра "Финансов контрол" на УНСС, имат удоволствието да Ви поканят на публична лекция на г-н Робът де Конинг на тема "Актуално състояние на вътрешния финансов конрол в публичния сектор: поуки и перспективи", както и на дискусия по темата. Публичната лекция се провежда в рамките на честванията на 60-годишнината от създаването на Финансово-счетоводния факултет на УНСС.

Встъпително слово ще произнесе проф.д.ик.н. Михаил Динев. Участие в дискусията са потвърдили проф.Валери Димитров - председател на Сметната палата, г-жа Свилена Симеонова - директор на дирекция "Вътрешен контрол" в Министерство на финансите, г-жа Теменужка Петкова - директор на Агенцията за държавна финансова инспекция, г-жа Добринка Михайлова - изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз".

Лекцията ще се състои на 4 май от 10.00 ч. в зала "Тържествена" на УНСС (втори етаж, вляво от централния вход).