Финансово-счетоводен факултет

ДЕСЕТ ЕДНОГОДИШНИ СТИПЕНДИИ ВЪВ ФРАНЦИЯ

понеделник, 23 април 2012 15:16 /
Начало:
петък, 11 май 2012 13:30
Край:
петък, 11 май 2012 15:00
Място:
Деканат на Финансово-счетоводен факултет
Подробности:

Факултет „Финансово-счетоводен“ и УНСС, съвместно с Университета в град Орлеан, Франция, предлага за студенти втори и трети курс 10 (десет) едногодишни стипендии във Франция, Университет в град Орлеан. Изисква се базово познание по френски език, и желание той да се усъвършенства. За тези стипендии и могат да кандидатстват всички студенти, записани в редовна форма на обучение, включително и чуждестранните студенти.

 

Желаещите да участват в програмата трябва да представят кратка биография на френски език и мотивационно писмо. Срещата с френските преподаватели и селекцията ще се извърши в периода от 9 до 12 май.

 ДОКУМЕНТИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ДО 8 МАЙ 2012 Г. В  УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ КЪМ УНСС, КОЙТО Е С ПРИЕМНО ВРЕМЕ - 09.00 ч. -11.30 ч. и 13.30 ч. -15.30 ч.

За повече подробности се обръщайте към офиса на Сократес –Еразмус, както и към професор Николай Неновски (nikolaynenovsky@gmail.com)
и Емилия Стоименова (faf@unwe.acad.bg).