Финансово-счетоводен факултет

ЗАСЕДАНИЕ НА ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ

вторник, 25 ноември 2014 15:19 /
Начало:
понеделник, 15 декември 2014 17:00
Край:
понеделник, 15 декември 2014 18:00
Място:
Зала 2032а-"Научни съвети" на УНСС
Подробности:

На 15 декември 2014 г. от 17,00 ч. в зала 2032а ще се  проведе заседание на Факултетния съвет на Финансово-счетоводен факултет относно: приемане на тримесечни отчети на редовни докторанти,; определяне на членове на НЖ и дата за защита на дисертационен труд, доклад на председателя на Атестационната комисия на ФСФ и избор за заемане на академични длъжности в УНСС.