Финансово-счетоводен факултет

ОТНОСНО: ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА ЗНАЧИМИ ПОСТИЖЕНИЯ В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА, СПОРТНАТА И ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ В УНСС

сряда, 19 октомври 2016 16:07 /
Начало:
вторник, 12 февруари 2019
Край:
вторник, 26 февруари 2019
Място:
Подробности:
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

Право на стипендия за значими постижения /заемане на призови места или отличени на регионални, национални и международни конкурси и състезания в областта на науката, спорта или художественото творчество/ имат студенти, които са български граждани, записани през текущия семестър в редовна форма на обучение по държавна поръчка. Те трябва да са завършили минимум първи семестър на първи курс от своето обучение и да имат успех не по-нисък от „добър“ през целия период на обучение до момента на тяхното предлагане за стипендианти.

Студентите на Финансово-счетоводен факултет на УНСС, които отговарят на условията за получаване на тази стипендия могат да кандидатстват чрез представяне в деканата на Финансово-счетоводния факултет на УНСС /каб. 1037/ на копия на документи, представляващи доказателствен материал в срок до 14 дни след началото на всеки семестър. 


За повече информация прочетете прикачения файл.