Финансово-счетоводен факултет

Преподаватели от факултета взеха участие в конференция на тема "Образование и обучение"

На 13 юни 2017 г. в Гранд Хотел София се проведе конференция на тема „Образование и обучение“. Това е едно от поредицата събития, част от работната програма, чиято цел е повишаване на качеството на изпитите за дипломиран експерт-счетоводител и по-нататъшното развитие на съвместната акредитирана програма между ИДЕС, УНСС и ICAEW. В работата на конференцията участие  взеха  проф. д.ик.н М. Динев , проф.д-р Стоян Стоянов- член на УС на ИДЕС  , Директор на  „Центъра по стандартизация и одит на финансовите отчети“ при УНСС ,проф.д-р Снежана Башева-Декан на ФСФ.

С тази програма трите организации обединяват своите усилия в общо партньорство, като акцентът е върху развитието на професионални компетенции и личностни качества, които максимално съответстват на нуждите на бизнеса, на потребностите на одиторската професия и на обществения интерес.

Водещ презентатор беше Дейвид Брукфийлд - дипломиран експерт-счетоводител и консултант, член на ICAEW, учен, преподавател по икономика и финанси, с повече от 30-годишен успешен опит в областта на преподаването, научно-изследователската работа и професионалната дейност. Доц.К.Златарева –координатор по меморандума с ИДЕС и  гл.ас.Мусов –координатор  по меморандума с ICAEW  направиха презентация на тема „ Проблеми на висшето образование по счетоводство.Перспективи за развитие“.

В трите работни сесии участие взеха представители на ИДЕС, които са членове на изпитни комисии и съставители на казуси, преподаватели от УНСС, Икономически университет, Варна и ВУЗФ.Катедрите "Счетоводство и анализ" и "Финансов контрол" при УНСС бяха  представена от проф.д-р Фесчиян, доц. д-р Б.Брезоева,доц. д-р Михайлова, доц.д-р Д.Петрова, доц.д-р Рангелова,гл.ас.д-р Филипова гл.ас. д-р Л.Камбурова ,ас. д-р Андасарова, ас д-р Даскалов, ас д-р Б.Боянов.

Представителите на работодателските организации, в лицето на АИКБ и КРИБ се включиха активно в дискусията за ролята на счетоводителите за развитието на българския бизнес.

Галерия снимки от Преподаватели от факултета взеха участие в конференция на тема "Образование и об ...