Финансово-счетоводен факултет

13-та годишна международна научна конференция на младите учени

13-та годишна международна научна конференция, на тема "Икономиката на България и Европейския съюз в глобалния свят", която се проведе на 17 ноември т.г., бе организирана от Финансово-счетоводния факултет на УНСС в съорганизаторство със следните водещи национални и международни университети:

-          Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) – България;

-          Alma Mater Studiorum Universita di Bologna-Sede di Rimini – Italia;

-          University of Split, Faculty of Economics – Croatia;

-          Полтавский Университет экономики и Торговли – Украйна;

-          Луцкий Национальны Технический Университет – Украйна;

-          Lodz University of Technology – Poland;

-          University of Rijeka, Faculty of Economics – Croatia.

На събитието присъстваха проф. д-р В. Гоев-зам.-ректор по НИД на УНСС,   проф. д-р Сн.Башева- декан на ФСФ, гл.ас д-р Р.Вазов –изп.директор на ВУЗФ. Доц. д-р С. Трифонова –председател на организационния комитет  приветства гостите и даде думата на официалните лица.

Обръщайки се към участниците проф.д-р Снежана Башева посочи, че   се  радва  когато вижда толкова млади и усмихнати лица, готови да споделят своите идеи и виждания. Тя напомни, че един проект първоначално замислен да бъде  в рамките на факултета, постепенно  излезе извън  неговите граници, стана между факултетен, институционален и  накрая  международен.

Тя благодари  на  ресорния зам.ректор по НИД- проф.д-р Валентин Гоев за подкрепата, на партньорите от ВУЗФ и лично на гл.ас д-р Радостин Вазов.

Проф.Башева подчерта, че  младите учени  са сърцето на този  международен научен  форум и  че  те правят форума такъв какъвто е.

Галерия снимки от 13-та годишна международна научна конференция на младите учени ...