Финансово-счетоводен факултет

Г-н Владимир Икономов - ръководител проекти в ПИБ изнесе лекция пред студенти от факултет "Финансово-счетоводен"

На 14 март 2018 г. г-н Владимир Икономов – ръководител проекти в Първа инвестиционна банка изнесе лекция пред студенти от факултета  на тема "Телефонни измами – технически и административни методи за контрол и превенция".

Tема: Телефонни измами - технически и административни методи за контрол и превенция
1.Същност на телефонната измама
2.Статистика на разкрити случаи
3.Видове сценарии
4.Профил на извършителя
5.Организация на измамата
6.Пострадали лица
7.Фактори за реализиране 
8.Трудности при доказване на измамата
9.Методи и за засичане на потенциална измама
10.Критерии за включване в индикаторите
11.Действия при засичане на потенциален инцидент 
12.Установени случаи на телефонни измами
13.Технически подход
14.SQL WHERE клауза за прихващане
15.Предотвратени телефонни измами
16.Обновена версия на уведомление

Галерия снимки от Г-н Владимир Икономов - ръководител проекти в ПИБ изнесе лекция пред студенти от ...