Финансово-счетоводен факултет

Срещи на наши студенти, обучаващи се на английски език, с партньорите ни от АССА

вторник, 13 ноември 2018 15:12

Срещи на наши студенти, обучаващи се на английски език, с нашите партньори от АССА

Първата среща се проведе на 9 ноемврие със студентите от новата магистратура „Счетоводство, финансов контрол и финанси(на английски език)“, изцяло акредитирана от АССА. По-важни резултати от срещата са:

-           беше препотвърдено от АССА, че дипломиралите се студенти ще бъдат освободени от 8 от 9 изпита от фундаменталното ниво на АССА(F1-F7 и F9). Признаването на тези изпити на нашите студенти ще стане срещу минимални такси.

-          дипломантите имат две възможности за получаване на международно признат сертификат от АССА. Advanced diploma in accounting and business могат да получат след дипломирането си и полагането на 2 изпита(F8 и един измежду F5, F6, F7, F9). ACCA member могат да станат кандидати успешно издържали F8 и 4 изпита от професионалното ниво https://www.accaglobal.com/pk/en/student/becoming-member.html).

-          Христина Христова от МДВ Профешънал едюкейшън ЕООД (MDV), партньор на УНСС, представи възможностите за подкрепа, които МДВ може да окаже - онлайн курсове, учебни материали, mock exams и други;

-          Lincoln Miles, tutor на МДВ даде ценни съвети на магистрите за тяхното обучение и описа своя път от завършването на актьорско майсторство до ACCA-member.

Срещата на 10 ноември беше със студентите от бакалавърската специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“. Те бяха запознати с възможностите, които техните колеги от акредитираната от АССА магистратура вече имат – да се подготвят като висококвалифицирани специалисти, които притежават знанията и уменията, позволяващи стратегическо мислене и иновативни решения в един бързо променящ се свят! Беше обявен следващият прием за магистратурата „Счетоводство, финансов контрол и финанси(на английски език)“ -  през септември 2019 г. (https://magistri.unwe.bg/

Галерия снимки от Срещи на наши студенти, обучаващи се на английски език, с  партньорите ни от АСС ...